Nevím, zda za to může kapitalismus, je ale fakt, že "systém" dnes dává obrovskou moc agresivním, hloupým psychopatům

2. 8. 2017 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty


Rozumím neustálé kritice Karla Dolejšího zaměřené vůči extremní levici v České republice, která z nejrůznějších zel obviňuje paušálně "kapitalistický systém", aniž by vlastně přinesla cokoliv pozitivního  pro každodenní, normální situaci občanů.

Netuším, zda za to může kapitalismus, nebo nějaké zhoršující se podmínky nefunkčního demokratického systému, ale faktem je, že vidím, podle své čtyřicetileté zkušenosti ze života na Západě, tedy ve Velké Británii, že "Systém", který se v posledních desetiletích vyvinul, ať je to vlastně cokoliv, umožňuje, aby se do popředí společností dostávali neuvěřitelně agresivní, často blbí psychopaté, které "Systém" odměňuje astronomickými platy (mnohdy až stokrát více, než kolik bere normální občan), a jimž tak "Systém" jaksi dává najevo, že jednají ve své psychopatii, agresivitě a ničivosti správně a jsou v důsledku svých astronomických příjmů nadlidi, kteří se s normálními smrtelníky nemusejí radit a nemusejí je konzultovat.Mou zkušeností z mladšího života, určitě ovlivněnou přestěhováním se ve věku pětadvaceti let do cizí země, je zkušenost bariér - člověk mezi dvacítkou a třicítkou má spoustu energie a nejrůznější ideály, jimiž by chtěl společnosti přispět pozitivní akcí - skoro všude však kolem sebe vidí těžko překonatelné překážky.

Doufám, že si situaci neidealizuju, přesto však nemám pocit ze Západu v sedmdesátých a v osmdesátých letech, že by politice, ekonomice i státním institucím, jako je například vysoké školství dominovali prokazatelní omezenci, lidi třetího až čtvrtého řádu, kteří pak zpětně společnosti určují, co jsou "hodnoty", které je nutno dodržovat.

Ani ve svém relativně pokročilém věku jsem nepřišel na to, jakým způsobem vznikl v posledních desetiletích onen výtah k moci pro hlupáky, kteří společnosti svou psychopatickou agresivitou a neřešením problémů - protože na to prostě nemají, hlavně že jsou přepláceni - škodí.

Levicovější komentátoři jako například Paul Mason argumentují, s určitou mírou přesvědčivosti, že se tento systém vyvinul proto, že byly opuštěny veškeré hodnoty kromě posuzování všeho ekonomickými měřítky.

Je to argument, který mi připadá z hlediska britského univerzitního profesora, který je svědkem rapidní likvidace britského vysokého školství usilovným ekonomickým manažerialismem (nic nemá hodnotu, co nevydělává, nejvýznamnější jsou ty kursy, na něž se přihlásí tisíce studentů, nejlépe z dalekého zahraničí, jako je Čína, jimž máme právo účtovat školné až 600 000 Kč ročně) jako přesvědčivý.

Zůstává-li jediným platným společenským měřítkem tzv. ekonomická užitnost a všechna ostatní měřítka (lidská práva, invence, umělecká hodnota vytvářených děl, strategie pro politickou a vojenskou bezpečnost) jsou opuštěna, společnost je radikálním způsobem okleštěna a vyvíjí se velmi problematicky.

Nechci samozřejmě dělat z Margaret Thatcherové zosobněného ďábla, avšak nesporným faktem zůstává, že ideologie, která postavila ekonomické měřítko nade všechno, vznikla právě u této hokynářovy dcery.

Vždycky se předpokládalo, že západní demokracie mohou fungovat pouze potud, pokud demokratická vůle občanů funguje jako zdravý korektiv excesů mocných podnikatelských firem.

Tento korektiv jaksi v posledních letech nefunguje. K řádnému fungování demokracie je totiž zapotřebí vzdělaných a kriticky myslících, aktivních občanů, kteří se aktivně zasazují o kultivaci společnosti, v níž žijí. Taky je zapotřebí autoritativního, kvalitního a kritického tisku.

Tato podmínka v dnešních západních společnostech není splněna. Z kvalitního, kritického a demokratického tisku zbývají jen tu a tam osamocené hlasy, které jsou přehlušeny vlnou lží a manipulace na sociálních sítích, vydatně podporovaných neskrupulózními oligarchy, kteří oblbují naivnější občany emocionálními poplašnými zprávami v bulvárních médiích. Školy upadají, takže je stále menší procento lidí, vůbec schopných poznat, co se děje.

A mezitím stále silněji vládnou agresivní, hloupí psychopati.

Nejsem si jist, zda za to může "kapitalismus". Je však nesporné, že něco nefunguje. 

0
Vytisknout
8409

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2017