Angela Merkelová: Dnešek je přelom v historii Evropy

24. 6. 2016

čas čtení 3 minuty"Nemá cenu se vyhýbat faktům. Dnešek je přelomem v historii Evropy, je to zlom v procesu evropské integrace.

To, co bude důsledkem tohoto rozhodnutí, závisí na tom, zda ostatních 27 členských států bude ochotno a schopno učinit nezbrklé a nezjednodušené závěry z britského hlasování, jaké by jen dále rozdělily Evropy, a zda budou ochotny a schopny analyzovat výsledky chladně a s rozvahou a učinit rozhodnutí na tomto základě. Při tom bychom měli vzít v úvahu toto:

Zaprvé, Evropa má mnoho forem. Očekávání vůči Evropské unii jsou tak rozrůzněná jako jsou národy Evropy. Stále častěji jsme konfrontováni s fundamentálními pochybnostmi o nynějším směru evropské integrace. To se netýká jen Británie, ale v různých formách všech členských zemí. Proto musíme zajistit, aby občané získali konkrétní informace o tom, jak Evropská unie přispívá k zlepšování jejich osobního života. To je úkolem pro instituce EU i pro členské země EU.

Zadruhé, ve světě, který je stále více provázaný, jsou problémy příliš velké na to, aby je jednotlivé státy zvládly samostatně. Evropská unie je jedním z největších trhů na světě. Musí jednat jako angažovaný globální partner, musí utvářet a chtít utvářet globalizaci. EU je jedinečná komunita solidarity a hodnot. Je to naše záruka míru, bohatství a stability. Jedině vzájemnou spoluprací budeme schopni prosazovat své demokratické a ústavní hodnoty, stejně jako své hospodářské, sociální, ekologické a zahraničněpolitické zájmy v globálním závodě.

Zatřetí, musíme učinit závěry z výsledku britského referenda s historií na paměti. I když je to obtížně si to představit, měli bychom si uvědomit, zejména v těchto hodinách, že idea Evropské unie je idea míru. Po staletích strašlivého krveprolévání nalezli zakladatelé Evropské unie společnou cestu směrem k smíření a míru a to vyvrcholilo v římských smlouvách, podepsaných téměř před šedesáti lety. To je a dál to bude i v budoucnosti daná věc. Jsme svědky světa v chaosu: i v Evropě pociťujeme důsledku útlaku, krizí, konfliktů a válek v naší bezprostřední blízkosti. To všechno stálo mnoho lidských životů a vykořenilo to lidi z jejich domovských zemí.

Je ve zvláštním zájmu Německa, aby Evropská unie byla úspěšná. Je i mimořádnou odpovědností Německa, aby toho dosáhlo. Proto jsem pozvala prezidenta Evropské rady Donalda Tuska, francouzského prezidenta Francoise Hollandeho a italského premiéra Mattea Renziho na pondělí na rozhovory do Berlína. V úterý a ve středu budeme pokračovat v rozhovorech s ostatními členskými státy na summitu v Bruselu.

V evropských smlouvách je jasně daná, uspořádaná procedura pro členské země, které chtějí odejít z Evropské unie. Součástí této procedury je několik let vyjednávání, na jejichž ḱonci dojdeme k podrobnostem o odchodu Británie z Evropské unie. Všechna práva a povinnosti, které se týkají tohoto členství, jsou respektována a plněna až do konečného odchodu. To se týká obou stran.

Naším cílem by mělo být utvářet budoucí vztah mezi Británií a Evropskou unií těsným a férovým způsobem. Německá vláda při tom bude věnovat mimořádnou pozornost zájmům německých občanů a německé ekonomiky.

Dámy a pánové, Evropská unie je dost silná na to, aby nalezla správné odpovědi na dnešní události. Já a celá vláda o to budeme plně usilovat."

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4301

Diskuse

Obsah vydání | 24. 6. 2016