Studie: Německá společnost se polarizuje, šíří se sklon k násilí

17. 6. 2016


Longitudinální studie univerzity v Lipsku letos ukazuje, že německá společnost je stále polarizovanější, extrémistické postoje se stávají přijatelnějšími a stejně tak i násilí. Němci jsou stále skeptičtější k práci politiků a policie.


Studie prováděná pravidelně ve dvouletých intervalech zjišťuje kromě jiného postoje Němců ke xenofobii, antisemitismu, sexismu a trivializaci nacismu. Výzkumníci Oliver Decker a Elmar Brähler ve středu v Berlíně oznámili, že výzkumný tým zjistil významný nárůst resentimentu vůči muslimům a také větší ochotu zastánců ultrapravicových názorů použít násilí.

Více než 40 % německé veřejnosti se domnívá, že muslimům by se mělo bránit v přistěhovalectví do jejich země, a zhruba polovina dotázaných tvrdí, že se někdy ve vlastní zemi cítí jako cizinci. Před dvěma lety takový názor vyjádřilo 43 % dotázaných.

Respondenti vykazují větší animozitu vůči menšinám, včetně homosexuálů a Romů. Více než 40 % dotázaných tvrdí, že jsou znechuceni, pokud se gayové líbají na veřejnosti, zatímco v roce 2011 takový názor vyjádřilo jen 25 %. Třetina se domnívá, že manželství homosexuálů by měla být zakázána. Téměř tři pětiny Němců mají za to, že Romové se častěji než jiní dopouštějí kriminálního jednání.

Zhruba čtvrtina dotázaných odmítá přistěhovaleckou politiku vlády a téměř 60 % nesouhlasí s tvrzením, že žadatelé o azyl prchají před persekucí.

Výrazně klesla důvěra v sociopolitické organizace, včetně politických stran a policie. Mnozí tvrdí, že se necítí politickým systémem reprezentováni.

Rozvoj liberálních občanských práv nepodporují všechny segmenty společnosti, ti kdo nesouhlasí se podle autorů stále více přiklánějí k extrémistickým postojům.

Rostoucí podpora ultrapravice je sycena nespokojenými ze všech socioekonomických skupin.

Ačkoliv je xenofobie obecně rozšířenější v bývalých východních spolkových zemích, podle průzkumu je rozdíl malý - téměř 23 % na východě a 20 % na západě. Jedním z největších rozdílů je velký počet zastánců xenofobie mladších 30 let na východě.

Podrobnosti v němčině: ZDE

0
Vytisknout
3547

Diskuse

Obsah vydání | 17. 6. 2016