Žádost podaná formou otevřeného dopisu Prezidentovi republiky:

Nejmenujte Ing. Jiřího Rusnoka členem Rady ČNB!

27. 12. 2013 / Josef Mrázek

čas čtení 3 minuty

Vážený pane prezidente!

Sdělovacími prostředky proběhla zpráva, že chcete jmenovat Ing. Jiřího Rusnoka od března členem Rady ČNB. Dovoluji si Vás požádat, abyste to nedělal. Bylo by to velké zklamání pro ty občany, kteří obhajují stanovisko, že Ústavu ČR neporušujete, ale používáte tak, jak byla svými autory míněna, totiž tak, aby chránila zájmy všech občanů.

Ing. Jiří Rusnok na Vaši žádost pracoval jako předseda vlády a podle Vás byl asi dost úspěšný, ale jestli ho chcete odměnit, tak by to nemělo být za cenu ohrožení zájmů obyvatelstva. Ing. Rusnok byl členem NERVu a jeho stanoviska a jeho angažmá ve věci důchodových fondů nebyla pro občany šťastná, zejména to nesvědčilo o jeho schopnosti nebo chuti hájit zájmy občanů, kteří všichni k důchodu směřují. To však je ve vztahu ke zmíněnému jmenování až na druhém místě. Hlavní je, že veřejně pochválil nedávné opatření Rady ČNB, které bylo nejen špatné a ničící, ale nemá ani oporu v Ústavě ČR a tento názor potvrzuje podrobný Zákon o Národní bance, který nic takového, co Rada udělala, nepřipouští.

Ta Rada nebyla jednotná, poměr hlasů byl 4:3 a protože ani špatně jednající Rada se nedá jednoduše rozehnat, je naděje občanů, že se stejně špatná rozhodnutí nebudou opakovat, závislá na tom, aby v ní přibývaly názory té trojice. Nebudu Vás zde zdržovat tím, proč musí být financování důchodů průběžné, základní důvody jsem popsal v článcích v Britských listech. Ale uvedu něco navíc o diskutovaném opatření Rady ČNB, o jehož genezi jsem měl v Blistech zásadní článek.

Z údajů Statistického úřadu vyplývá, že stabilita cen byla před zmíněným opatřením Rady velmi dobrá a vývoj kurzu koruny a malá inflace odpovídaly následkům podhodnocení koruny, respektive stále zaostávajícího kurzu parity kupní síly, zejména u některých komodit. Stálý tlak na restrikce brzdil vyrovnávání příliš velkého rozdílu v ceně pracovní síly proti západním státům. Za této situace bylo opatření Rady ČNB pravým opakem toho, co bylo žádoucí. Jeho zdůvodnění bylo již na první pohled nesmyslné a jeho motivace patrně jiná, než se předkládalo. Škody jsou obrovské. Samozřejmě, že jde o znehodnocení úspor u těch, kteří je mají, a o docela podstatné snížení kupní síly příjmů běžných občanů, zvláště citelné u občanů s nízkými příjmy a u důchodců. Největší, ale přehlížená, rána pro všechny je schod na bilanci zahraničního obchodu, kde se skokovou změnou kurzu přijdeme v zahraničním obchodu o 150 až 200 miliard korun, vztaženo na rok. To je více než 3,5% HDP. Jak směšné jsou proti tomu starosti, když HDP klesne o pár desetin procenta. Přímo urážkou je tvrzení, že po opatření ČNB budou občané hodně nakupovat, a že stát získá levněji úvěr, bez tohoto opatření by ho ani nepotřeboval.

Vážený pane prezidente, ing. Jiří Rusnok se souhlasem s opatřením Rady ČNB natolik zdiskreditoval, že jeho jmenování členem Rady ČNB je neslučitelné s hájením zájmů občanů. Proto Vás žádám, abyste svůj záměr, jmenovat ho, znova zvážil.

S pozdravem a srdečným přáním úspěšného nového roku,

Černošice 26.12.2013

Ing. Josef Mrázek, Csc.

0
Vytisknout
6544

Diskuse

Obsah vydání | 27. 12. 2013