Arogance moci! A co paměť, pane Nečasi, ta už neslouží?

27. 12. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 10 minut

V souvislosti se zveřejněním videozáznamu ze zatýkání Jany Nagyové, později Nečasové v ČT v rámci Otázek Václava Moravce, které připravil ÚOOZ jako důkazný materiál proti různým nepravdivým nařčením, je tento dokument doprovázen také velmi tvrdou kritikou expremiéra Petra Nečase který, ač nebyl přítomen, zatýkání Jany Nagyové komentuje více než irelevantně. Odvolává se přitom na sdělení samotné Nagyové její psycholožce která, ač rovněž nezúčastněná aktu zatýkání J. Nagyové, se k tomu vyjádřila slovy, že "To jsou metody StB a gestapa, jakkoliv bez použití násilí." Hlavní kritiku si však ponechal expremiér Nečas až na závěr, když až dojemně prohlásil:

"Bezúhonnou" (měl tím na mysli "do této doby") "občanku" (každý byl do jisté doby bezúhonný), "která nikdy nebyla spjata s násilnou trestnou činností" (jako by to byla podmínka pro zatýkání), "nedržela nikdy zbraň" (opravdu, vždyť i nůž je zbraň!), "dokonce i trestné činy jí přisuzované" (které měl pan Nečas na mysli?) "by patřily do kriminality bílých límečků" (má někoho konkrétního na mysli?), "zatýká komando dvanácti zakuklených policistů "(nikdo je sice nepočítal, ale bylo jich dvanáct!). "Domovní prohlídku v bytě, který má i s terasou 80 m čtverečních, provádělo patnáct policistů" (přesný počet rovněž nezjištěn, podle některých jich však bylo patnáct). "To je arogance moci!" bouřil téměř nepříčetný Nečas. Nepodložené a irelevantní kritiky směrem k prováděnému šetření v kauze Nagyové bylo mnohem víc, ale to už nehraje velkou roli. V každém případě byl a je expremiér pobouřen způsobem, jak proběhlo zatýkání "jeho ženy", byť v tu dobu byla pro něj i pro veřejnost stále jen pracovnice (a nepotvrzená milenka) sekretariátu předsedy vlády.

Nečasova podrážděná reakce na zásah policie proti jeho "sekretářce", resp. "jeho manželce", jak se dnes ve věci vyjadřuje, je směšná, nepatřičná a na intelektuála takového rozměru velmi ubohá přesto, že na to má podezřelý (kterým v tomto případě není) nárok. Na zveřejnění zmíněného videa jsou sice různé názory.

Zastávám názor, že to sice není běžné, ale také ne vyloženě zakázané a vzhledem k okolnostem, kvůli kterým byl záznam zveřejněn jsem přesvědčen o opodstatněnosti jeho zveřejnění, když základní aspekty utajení identity a indicií byly splněny . Na druhé straně nelze nevidět, že na tomto postupu má lví díl i sám pan Nečas, který vyvolal atmosféru nedodržení či porušování předpisů a postupů složek MV jak při zadržení Nagyové, její eskortě, předání do vazby a pobytu ve vazební věznici.

Expremiér Nečas napadá způsob a výkon činnosti ÚOOZ, resp. dalších složek Policie ČR, přičemž je pozoruhodné, že do doby zatčení jeho milenky se nikdy, po celou dobu působení ve funkci premiéra on, nebo někdo jiný z politiků, osobností včetně právníků a advokátů, ani slovem či jinak kriticky nevyjádřili k činnosti těchto útvarů a složek MV realizovaných v desítkách jiných případů. Pochopitelně, nebyl pro to důvod, protože to nebylo v popředí  jejich zájmu, nebyl to nikdo blízký, nikdo, kdo by stál za jejich pozornost. Nečas nezvedl obočí, natož varovně prst ani v kauze Davida Ratha, který byl ve vazbě držen více jak jeden rok. Proč taky, byl to přece opoziční politický rival nejtěžšího kalibru a ne jeho milenka (milenec).

Podíváme-li se zpětně na Nečasovu velmi ostrou, podrážděnou, neobjektivní a nevyváženou kritiku práce a činnosti ÚOOZ, případně jiných složek MV, není od věci se touto cestou obrátit na samotného expremiéra Nečase a virtuálně mu položit několik otázek. Jakkoliv není pravděpodobné, že na ně odpoví (neodpovídal totiž na otázky když byl premiérem, proč by to měl dělat nyní, že?), svým obsahem jej přímo usvědčují z jeho osobní aktivní podpory a přístupu k činnosti, kterou on nazývá " arogance moci". Tady jsou otázky pro pana Nečase.

Pane Nečasi, bývalý premiére, v souvislosti s Vaší kritikou na činnost orgánů MV, kterou jste nazval Arogancí moci Vás žádám k zapátrání ve Vaší paměti a prosím o odpovědi na tyto otázky:

Jak jste reagoval na desítky, možná stovky připomínek, nesouhlasů a kritiky Vaší činnosti premiéra, které šly proti občanům? Např. zvyšování DPH, zavádění II. pilíře, zavedení poplatků ve zdravotnictví a hlavně proti vůli převážné části občanů podpis pod církevní restituce, stejně jako pod amnestii V. Klause? Arogantně jste přehlížel, nechtěl slyšet, nechtěl vidět a nereagoval na nesouhlas a odpor s Vašim konáním, které dostatečně silně a hlasitě zaznělo jak z řad veřejnosti, tak politické opozice, odborníků a osobností. Je proto nestoudné, neomalené a drzé z Vaší strany dnes obviňovat policejní orgány z arogance moci, když jenom vykonávali svou obtížnou a společensky nutnou práci, která se zcela samozřejmě nemusí líbit těm, kterých se takové zákroky týkají. Že jste se v takovém případě až nezvykle mimořádně a triviálně vyjádřil k zákroku policie při zatýkání Vaší milenky, paní Nagyové coby ještě premiér jako její ochránce a zastánce je sice do jisté míry pochopitelné, ale přinejmenším neadekvátní a neobjektivní. U ní jste sice hrdina, pro mne a možná i veřejnost jste však srab, protože jak se později ukázalo, paní Nagyové nebyla jen ředitelkou Vašeho sekretariátu, ale i Vaší milenkou!

Topící se i stébla chytá, říká jedno české přísloví. Platí to i ve Vašem případě, kdy se, v souvislosti zásahu policie vůči Vaší milence, dnes manželce, snažíte nejen kritizovat, ale i očerňovat, pomlouvat, zveličovat, či lépe řečeno lhát o způsobech činnosti policie. Uvědomujete si vůbec, že to byla především ODS, která pomáhala na svět demokracii v Česku se všemi jejími důsledky, že to byl Ivan "Íčko" Langr z ODS, který svými intrikami rozložil ministerstvo vnitra, zdegeneroval práci Policie ČR, která šla od deseti k pěti, že to byla ODS, která schvalovala logistiku a všechny taktické činnosti MV a Policie ČR! Proč se dnes divíte a osočujete policii a vyšetřovací orgány, že pracují jak pracují? Notabene, jejich činnost se nevymyká ani platným zákonům ani jiným předpisům, jejich činnost není zdaleka tak tvrdá, razantní až bezohledná, jako policejních orgánů jiných, rovněž "demokratických" států! Ale docela chápu, že Vám vhání krev do hlavy už jen obyčejný pohled na přítomnost policisty nebo vyšetřovatele. Jak by ne, špatné svědomí je hrozná věc!

Na co si stěžujete zrovna Vy, pane Nečasi, kde je nějaká Vaše soudnost, špetka cti? Vždyť Vy za řadu jednání a svých rozhodnutí ve funkci premiéra, potažmo jejich důsledků a následků, patříte na lavici obžalovaných! Pokud nevíte proč, stačí připomenout Vaše dva poslední fatální trestuhodné činy: podpisy církevních restitucích a amnestie V. Klause. Co do následků je jeden horší druhého! Tyto podpisy totiž na dlouhou dobu poznamená životy milionů občanů této země, Vašich spoluobčanů. Ovšem Vám to bylo a je lhostejné. Jsou to podpisy, jejichž autoři patří bezpochyby za katr. Zradil jste občany republiky jako Jidáš, nechal se církví ovlivnit (o úplatě se mohu jen opodstatněně domnívat), protože takové "gesta" se nedělají pro něčí krásné oči! Chci věřit a doufat, že ta "Vaše" "arogance moci" se projeví jako prodloužená ruka spravedlnosti a postihne i Vás.

Mám-li být upřímný, není mi líto pana Nečase. Lituji pouze jeho rodinu, kterou jako silně věřící katolík z titulu svého mocenského postavení ztratil soudnost, rodinu zradil a opustil. Naplnily se mé předpovědi a slova, které jsem mu napsal ve svých několika dopisech a sice, že za své jednání ve své funkci neslavně skončí a za své činy bude postižen těžkou kritikou a pohrdáním a že se jeho děti budou za něj, jako svého tátu, stydět! Stalo se, jeho arogance a namyšlenost mu nejen zaslepila oči, ale otupěla i mozek. Jak je však z jeho postojů a vyjadřování patrné, mnoho z těch premiérských manýrů a zvyklostí mu zůstalo dodnes. To i přesto, že dnes je již pan Nečas de facto občanská nula jako miliony jeho spoluobčanů! Ovšem NULA, s velkým N, která při trvalé ztrátě soudnosti vytváří "dusno" s cílem zkompromitovat policejní a vyšetřovací orgány, eliminovat důsledky činů svých i činů své dnes manželky, vyvolat dojem ublíženosti, nespravedlnosti, zaujatosti atd. Chce být středobodem pozornosti jenom proto, že se s jeho (v tu dobu ještě) konkubínou při zatýkání, vyšetřování a vazbě zacházelo úplně stejně, jako s desítkami nebo stovkami jiných osob, podezřelých ze spáchání trestného činu!

Ještě zdaleka není všemu konec a jsem zvědav, jak bude "upatlaný" pan "čistý" Nečas reagovat ne projednávání před soudem, resp. vynášení rozsudku! Už teď by si pan fyzik Nečas měl více a lépe prostudovat platné zákony a práva, aby zjistil, kde je opravdový začátek a konec demokracie, kde a jaké jsou lidská práva a práva podezřelých a jaké práva a pravomoci mají orgány činné v trestním řízení, potažmo soudy a justice. A bude se divit! Takto jen sklidil to, co zasel. A nemyslím, že to byla pro něj sklizeň poslední!

0
Vytisknout
5311

Diskuse

Obsah vydání | 27. 12. 2013