RRTV plní své zákonné povinnosti

21. 2. 2013 / Kateřina Kalistová

Koncem ledna uveřejnily Britské listy článek s názvem Jak RRTV neplní své zákonné povinnosti autorky Markéty Růžičkové, která analyzuje několik pasáží z vysílání programu Prima Love, kde podle jejího názoru Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) nezasáhla. Kdyby byl důsledně trestán dle Zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, byl by provozovatel podle Markéty Růžičkové „zřejmě již v konkurzu“. Obratem jsem poslala tento článek našim analytikům a na prvním únorovém zasedání se Rada s analýzou seznámila. Bez návrhu usnesení.

Podle předmětného zákona nesmí provozovatel v době od 6.00 do 22.00 hod zařazovat pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Je tady nutné prokázat onu bezprostřední hrozbu. Při posuzování Rada vychází nejen z odborných analýz a již bohaté judikatury zdejších soudů, ale ve sporných případech též ze znaleckých psychologických posudků. Mimochodem - ochrana dětí a mladistvých je po léta jednou z priorit práce Rady i jejího úřadu. Zde dosahuje i výrazných úspěchů při soudním přezkumu svých rozhodnutí.

Rada se však nespokojuje pouze se svou represivní funkcí, ale podniká řadu preventivních opatření. Jmenujme například velmi úspěšnou televizní kampaň „Vaše dítě, Vaše televize, Vaše zodpovědnost“, která měla za cíl posílit rodičovskou zodpovědnost ve vztahu ke kontrole mediálního obsahu, který konzumují jejich děti. Dále výzkumy mediální gramotnosti, které pro Radu vypracovalo Centrum pro mediální studia FSV UK, výzkumy v oblasti dopadů reklamy na sladké, slané a tučné potraviny na děti. Nebo poslední aktivitu Rady, vytvoření webových stránek www.detiamedia.cz, které jsou unikátním prostorem pro získání informací pro ty, kterým není lhostejné, jakou formou ovlivňují média děti. Zde lze najít mnoho případů ze správní praxe Rady i informace o výše uvedených aktivitách Rady.

V oblasti ochrany dětí a mladistvých toho Rada dělá opravdu hodně. Jedno ale nemůže, totiž trestat ty momenty ve vysílání, které vnímají diváci jako nevhodné či nevkusné, případně neetické. A to je právě případ, uvedený Markétou Růžičkovou.

Musím také polemizovat s úvahou, kterou vyslovuje Markéta Růžičková hned v úvodu: „ Dále je nepopiratelným faktem, televize je moderní chůva v domácnostech, kde si luxus typu žena v domácnosti (matka či chůva) nemohou dovolit. Kolik takových domácností je, tj. kolik dětí má z televize chůvu, nechť si čtenář domyslí sám.“

Z mnoha výzkumů samozřejmě vyplývá, jak neblahý vliv na vývoj dětí má nadměrný počet hodin, strávených u televizní obrazovky. Dávat však do souvislosti sociální postavení rodiny, totiž bohatí mají chůvu, proto se dítě na televizi dívá méně často, a ti „chudí“, zřejmě tedy drtivá většina rodičů, jejichž zájem o dítě je omezen pouze na spuštění televizního ovladače, je nejen zavádějící, ale i urážlivý.

Autorka, JUDr. Kateřina Kalistová, je předsedkyně RRTV

Mikroanalýza problematických obsahů očima analytiků úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Server Britské listy uveřejnil článek Jak RRTV neplní své zákonné povinnosti, ve kterém upozorňuje na možné porušení zákona na programu Prima Love.

Vyjádření: V článku je popsáno hned několik pasáží z vysílání ze dne 19., 20. a 23. 12 2012, ty jsou analyzovány za sebou tak, jak byly uvedeny v článku. Nejprve se analýza zaměří na upoutávky, které byly odvysílány 19. 12. 2012 mezi 9.45 a 11.35 hodin.

Sex ve městě: (19. 12. 2012) 10:53:05 - 10:53:46

Upoutávka na pořad Sex ve městě začíná slovem hlasatelky, že "holky z New Yorku to maj na háku", načež jedna z protagonistek seriálu říká: "umírám touhou se s ním vyspat." Následuje záběr na hovořící dvojici, kdy muž tvrdí "neboj, já se umím naprosto dokonale ovládat", načež mu žena odvětí: "to já taky." Vzápětí se začínají líbat, přičemž hlasatelka říká, že "řekli ovládat, ale mysleli odvázat." Následně je v záběru další objímající se dvojice, přičemž žena zvolá "můžeš, můžeš!" Hlas protagonistky posléze říká, že "vdané ženy se námi cítí ohroženy, protože můžeme spát kdekoli, kdykoli a s kýmkoli" a další dodává, že "manželské páry jsou náš nepřítel", načež hlasatelka tvrdí, že "holky z New Yorku se řídí heslem urvat, co se dá". V závěru upoutávky jedna z protagonistek unaveně mumlá, že "říkala jsem, že s ním spím".

Uvedená ukázka sice může být pro některé diváky nevkusná, ovšem z pohledu zákona o vysílání ji lze jen těžko postihnout. V upoutávce nefigurují žádné problematické záběry ani vulgární slova. Ukázka je postavena na nadsázce popřípadě dvojsmyslech, zároveň se z jednotlivých záběrů ne vždy dá vyčíst, v jakém kontextu uvedená slova padají.

Farmář hledá ženu: (19. 12. 2012) 11:13:41 - 11:14:01

Upoutávka je sestříhaná ze záběrů z pořadu, přičemž ani ne na vteřinovém záběru tančí dvojice žena, přičemž jedna z nich má pouze triko a kalhotky (plavky) a kroutí zadkem.

Top Star Love: (19. 12. 2012) 11:15:01 - 11:15:16

V upoutávce na pořad Top Star Love hlasatelka upozorňuje na dvě reportáže, první se týká Věry Martinové, která „viděla atentát na New York, až teď je schopná o tom vyprávět.“ Poté je pozornost zaměřena na Martina Maxu, přičemž hlasatelka říká: „Martin Maxa, sameček pro vás, dámy. Co všechno uvidíte v plavkách, pokud se nebude stydět pohledět.“ Na obrazovce běží několik záběrů a fotek Martina Maxy včetně těch v plavkách.

OATV se domnívá, že ve dvou výše uvedených upoutávkách není nic, co by mohlo být v rozporu se zákonem o vysílání.

Nouzové přistání (20. 12. 2012) 11:55:00 – 11:59:04

Tři ženy v kuchyni rozjímají nad psem z útulku, který leží u jedné z nich. Ta říká, že „dokud se nic nenaučí, nikdo si ho nevezme“, načež se druhá žena všímá, že má čumák zabořený u svého přirození a zvolá: „Vidím, že je přeborník v olizování koulí!“ Třetí přidává, že „ještě, že to muži neumí, stačí, když se dívaj na telku“. Po krátké konverzaci přichází čtvrtá žena, která svým kamarádkám sděluje, že natočí „sexy film“ a žádá o pomoc a pokračuje:“...když někam protlačím svý choulostivý nahrávky, nastartuje to mou kariéru...můj agent říká, že teď frčí filmy, kde to dělají dvě ženy a já řekla fajn, ženy znám. Jedna z žen odpovídá, že se nezapojí, protože poslední věc co potřebuje, „je porno na googlu.“ Další žena odpovídá, že ona „to nedělala ani před zrcadlem.“ Další žena se poté urazí, protože není „dost prsatá“, na čež ji čtvrtá žena odpovídá: „...já za nic nemůžu, to ti internetoví úchylci z Hollywoodu“. Poté se ještě snaží své kamarádky přesvědčit, aby s ní do toho šly: „no tak, nebudeme to dělat doopravdy...nebudou tam dotyky ani nahota“, na což největší žena odvětí: „cha, to teda bude porno!“ Poté ještě konverzace pokračuje, když jedna z žen odchází od stolu a další za ní běží se slovy „já jsem vášnivá“.

Pořad Nouzové přistání je sitcom o čtyřech ženách – kamarádkách, je tedy nutné k němu přistupovat jako ke komediálnímu pořadu, ve kterém se objevují různé vtipy, narážky, nadsázka apod. V uvedené ukázce nezaznívá žádné vulgární slovo, pozornost je třeba také věnovat tomu, jestli jsou děti vůbec schopny scénu pochopit. Nedá se ani předpokládat, že by scéna mohla působit návodným dojmem. OATV se domnívá, že scéna nemůže mít vliv na mravní vývoj dětí a mládeže.

Dále si pisatelka stěžuje na film Podnikavá dívka, jenž byl vysílán 23. 12. 2012 po dvacáté hodině.

Potencionálně problematické scény:

20:19 hodin: Muž a žena jedou v limuzíně, muž se jí snaží z pozice nevybíravým způsobem sbalit a nabízí, že se můžou podívat na instruktážní kazetu firmy. Poté se kamera přesune na obrazovku, kde leží nahá žena v bazénu, muž má hlavu mezi jejími nohami. Záběr trvá zhruba vteřinu. Žena se urazí a vylije na muže šampaňské.

20:47 hodin: Žena načapá svého přítele v posteli s jinou ženou, ta sedí nahá mužovi na klíně, zatímco muž se snaží svou přítelkyni přesvědčit, že „je to jinak, než to vypadá“. Nejsou vidět kopulační pohyby, pouze prsa ženy.

OATV se domnívá, že uvedené scény nemohou mít vliv na mravní vývoj dětí a mládeže. Obě scény jsou laděny humorně až trapně, záběry na nahá těla jsou krátká (řádově sekundy) a rozhodně nejdou vidět detaily (což je důležité především u první zmíněné scény). Samu nahotu v pořadech nelze považovat za něco, co by bylo v rozporu se zákonem o vysílání. K dobru lze připočíst i fakt, že uvedené scény byly vysílány až po osmé hodině, kdy se dá předpokládat, že ti nejmenší diváci už nejsou přítomni před televizními obrazovkami.

Poté ještě pisatelka uvedla několik vět, které měly zaznít během pořadu Podnikavá dívka, jejichž původ se však nepodařilo dohledat:

Mohla bys dát bradavky víc nahoru?“

„Tvá nejlepší baba? - Britney Spearse. Ne to kecám. ... Byla hrozná.“

Truchlícímu ovdovělému muži: „Vzmuž se! Nikdo se s tebou nevyspí, když budeš slaboch!“

O těchto větách lze použít stejnou argumentaci, jako v předešlých řádcích. Nezaznívá v nich žádný vulgarismus, jedná se o vtipy, popřípadě nadsázku. Tyto věty rozhodně nelze postihovat z pohledu zákona o vysílání. Pisatelka článku zjevně nerozlišuje mezi mediálními obsahy nevhodnými dětem a obsahy ohrožující děti. Jí uvedené ukázky a pořady neobsahovaly žádný explicitní sexuální obsah a verbální či neverbální vulgarismy.

Bez návrhu na usnesení

0
Vytisknout
5047

Diskuse

Obsah vydání | 21. 2. 2013