Český rozhlas má další problém: Jen tak si flusnout, pane Nováčku...

21. 2. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 14 minut

30. srpna 20012 byla Radě doručena stížnost (č.j. 7753/2012) posluchače na způsob, jakým byla pojata informace o výsledcích průzkumu volebních preferencí v Pardubickém kraji, která byla odvysílána dne 29. srpna před zpravodajskou relací, která je pravidelně vysílána od 18:30 hodin. Rada se se stížností seznámila na svém 17. zasedání a rozhodla o jejím postoupení Českému rozhlasu, neboť model, na jehož základě jsou vybírány a zařazovány informace související s předvolebním děním, byl schválen Radou Českého rozhlasu. Podle analytiků ovšem došlo k významné odchylce (mimo statistickou chybu) mezi předvolebním průzkumem pro ČRo a následnými volebními výsledky. Rada proto oslovila Český rozhlas a požádala o podání vysvětlení ve věci komentáře o prvních odhadech předvolebního průzkumu v Pardubickém kraji, odvysílaného dne 29. 8. 2012 od 18:28:05 hodin na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál, a s ním spojeného možného porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb., podle kterého provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

Tolik informace z RRTV. O co ale šlo? O improvizovanou "analýzu" důvodů výsledků předvolebního průzkumu, postavenou na ničím nepotvrzené spekulaci komentátora Petra Nováčka. Domněnky a předsudky nelze vydávat za realitu.

29. 8. 2012, 18:28:05 hodin

Moderátorka : Podobně jako v ostatních krajích i v Pardubickém, zvítězila v roce 2008 v krajských volbách sociální demokracie, získala tehdy 36% hlasů. Aktuální průzkum společnosti PPM Factum připravený pro Český rozhlas ukazuje, že podpora sociálním demokratům na Pardubicku klesla za uplynulé čtyři roky zhruba o polovinu. Sociální demokraté by v tuto chvíli získali pouze kolem 18% hlasů. Přišli by také o vítězství, protože dotazovaní by přisoudili první místo a skoro 21% hlasů občanským demokratům. Připomínám, že kompletní výsledky průzkumu najdete na našem webu zprávy.rozhlas cz. Do studia přišel komentátor Petr Nováček, dobrý den...

Komentátor Petr Nováček: Hezký den.

Moderátorka: Petře, vy jste si ten průzkum společnosti PPM Factum už pročetl, co by se dalo vyčíst z těch propadů preferencí sociální demokracie na Pardubicku?

Komentátor Petr Nováček: No tak to je propad o řád. To nemůže být náhoda, kdyby šlo o několik procentních bodů, tak to se prostě stává, výkyvy veřejného mínění jsou běžná věc, ale když ta politická strana se oproti minulým volbám v průzkumu sesune na polovinu, tak to je obrovský rozdíl, a proč tomu tak je? To se můžeme zatím jenom dohadovat, ale já to zkusím. Jeden důvod může spočívat v poškození image sociální demokracie v celostátním měřítku. To je ta známá aféra pana doktora Ratha, hejtmana Středočeského kraje, to samozřejmě sociální demokracii neprospělo, byť se to snažila různým způsobem kašírovat a horem pádem se od doktora Ratha, poté co se ocitl ve vyšetřovací vazbě oddělila. Druhý důvod může být následující. Já si troufnu vyslovit podezření, že to know-how ve Středočeském kraji, jak zacházet s evropskými dotacemi, bylo alespoň částečně využito i v jiných krajích jinými hejtmany, vedeními těch krajů, jež všechny byly od roku 2008 převážně oranžové -- sociálně demokratické. Já nikoho neobviňuju, ale to že v čele kraje Pardubického stál a ještě stojí pan hejtman Martínek, bývalý ministr pro místní rozvoj, který byl u toho, když se konstruovala společně s Evropskou unií, když se konstruoval model těch rozvojových programů, tak v Pardubicích museli velmi dobře umět s těmito programy zacházet. Pamatuji si na jedno extempore mezi předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Petrem Gazdíkem a mezi sociálně demokratickým poslancem s panem Váňou, kdy Gazdík nabízel klíčky od své Fabie panu poslanci Váňovi výměnou za klíčky od jeho Audi A8, aby oba náležitě reprezentovali svůj stav. To bylo tenkrát dost velké haló. Chci tím říci, že občané Pardubického kraje nejspíš nemají zážitek ze sociálně demokratického panování takový, že by ten kraj byl čistý jako lilium a že by tam nebylo co měnit a že by proti, například tomu, co se děje ve středních Čechách nebo co se stalo ve středních Čechách byl zcela aseptický.

Moderátorka: Poznamenává komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, děkuji, nashledanou.

Komentátor Petr Nováček: Děkuji za pozvání, na shledanou.

18:31:45 hodin

Analyzujme si žánr aktuálního politického komentáře v médiu veřejné služby pečlivě.

1. HERNÍ POLE: Na počátku stojí naprosto vychýlený průzkum společnosti ppm factum, který si nechal za více než milion a půl zpracovat Český rozhlas. Britské listy na nekompetentnost průzkumu upozorňovaly prakticky ihned po jeho zveřejnění.

06. 09. 2012 Nekompetentní průzkumy ČT a ČRo ZDE

06. 09. 2012 Štěpán Kotrba: Odborníci už si také všimli manipulace předvolebními průzkumy v rozhlase a televizi ZDE
07. 09. 2012 Český rozhlas reaguje na vyjádření k předvolebním průzkumům ZDE
07. 09. 2012 Štěpán Kotrba: Bartoš: volební modely jsou myšlenkovými konstrukty a odhady - jsou "autorským přístupem" agentur k datům ZDE
27. 09. 2012 Štěpán Kotrba: ČRo: Respondenti předvolebních průzkumů "s nulovou vahou" ZDE
02. 10. 2012 Štěpán Kotrba: Nechci zmanipulované předvolební průzkumy ZDE
16. 10. 2012 Český rozhlas odmítá nařčení z manipulace předvolebními průzkumy ZDE

Rozhlas ale, poté co vyšly najevo chyby, na rozdíl od České televize, zaragoval inteligentně - poskytl data průzkumu odborné veřejnosti.

16. 10. 2012 Štěpán Kotrba: Českému rozhlasu: Jediný způsob, jak odvrátit nařčení z manipulace, je zveřejnit zdroje ZDE

17. 10. 2012 Ohlédnutí za průzkumy ke krajským volbám 2012 ZDE
19. 10. 2012 Český rozhlas zveřejnil primární data svých předvolebních průzkumů ZDE

Ačkoliv měl Český rozhlas při každé zmínce o průzkumech dle Pravidel předvolebního a volebního vysílání relativizovat čísla průzkumu a zdůrazňovat jejich statistickou odchylku, moderátorka tak neučinila a zkušený komentátor také ne. Pravidla doplňují obecně platné právní předpisy a jsou závazná pro všechny zaměstnance a spolupracovníky Českého rozhlasu. Redaktoři, kteří připravují nebo vysílají příspěvky týkající se voleb, kandidujících stran a hnutí, kandidátů ve volbách a politické scény v ČR, jsou navíc povinni seznámit se s právními předpisy upravujícími volby (zákon o volbách do Senátu, zákon o volbách do zastupitelstev krajů) a dodržovat je.

To se zjevně nestalo.

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, platný pro veškerá (i soukromá) elektronická média (§ 31 a § 32) ZDE

Úplné znění zákona o Českém rozhlase (§ 2 a § 8) ZDE
Kodex Českého rozhlasu ZDE
Pravidla předvolebního vysílání Českého rozhlasu ZDE

Pravidla praví, že

"redaktoři jsou povinni zpracovávat veškeré informace nestranně a objektivně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (1.2.).

"Úlohou ČRo není nějakou stranu, skupinu nebo jednotlivce podporovat či naopak někoho potlačovat. Zpravodajství ČRo musí reflektovat rozložení sil, jaké si strany a kandidáti svou činností získaly. ČRo nevytváří dění ani se ho nesnaží usměrňovat, ale přesně zrcadlí skutečnost." (3.1.)

ČRo může informovat o výsledcích předvolebních průzkumů, musí k nim ale přistupovat obezřetně a dodržovat zejména následující zásady:

  • citovat je možné jen oficiální průzkumy seriózních a zavedených agentur, které garantují náležité standardy při sběru a vyhodnocení dat (např. CVVM, STEM, Factum Invenio, SC&C). Pokud ČRo bude mít k dispozici vlastní průzkum, věnuje mu samozřejmě primární pozornost.
  • nikdy se nespoléháme na interpretaci výsledků průzkumu poskytnutou organizací, od které výsledky pocházejí. Měli bychom vždy znát sami metodu výzkumu, otázky, výsledky a trendy.
  • výsledky průzkumu je vždy potřeba zasadit do kontextu - srovnání s minulými průzkumy, konkurenčními průzkumy, dalšími trendy. Zvláště obezřetně je potřeba zacházet s průzkumy, jejichž výsledky jsou v rozporu s trendy, aniž by to mělo adekvátní a přesvědčivé vysvětlení.
  • nepoužíváme formulace, které by výsledkům dávaly větší váhu a důvěryhodnost, než si zaslouží. Měli bychom uvádět, že výsledky "naznačují", ne že "prokazují" nebo dokonce "jsou dokladem".
  • vždy uvádíme název agentury, která průzkum provedla, a jméno subjektu, který průzkum zadal. Uvádíme také informaci, ve kterém období agentura sbírala data
  • v této souvislosti je vhodné poukázat na události a okolnosti, které od té doby mohly mít na veřejné mínění významný vliv (např. "Agentura průzkum provedla v březnu - ještě před tím, než Mladá fronta Dnes zveřejnila odposlechy lobbisty Janouška.")
  • informujeme o chybě měření - především v souvislosti s těsnými rozdíly ve výsledcích. (4.2.)

2. JAK SE TVOŘÍ MEDIÁLNÍ MANIPULACE:

Formulace "podpora ... klesla" z vyjádření komentátora je konstatování FAKTU, nikoliv sociologické spekulace, o které se vyjádřil sám výzkumník, že jde o "myšlenkový konstrukt a odhad - "autorský přístup" agentury k datům"... FAKTA jsou sdělována ve zpravodajství a HODNOCENA v komentáři. Je tato věta zpravodajství, nebo komentář?...

"Propad o řád" je propad z desítek procent na jednotky (0-9) procent. Komentátor neví, co plácá... Zde šlo o hypotetický propad z 36 na 17,6%. Čili na polovinu, ale ne o řád. Formulace "to je ..." ovšem také naznačuje, že ho komentátor chápe jako FAKT - předmět zájmu zpravodajství, nikoliv mínění...

"Dohadovat se" komentátor nesmí. Alespoň ne dle Kodexu ČRo. Hodnotící soud musí spočívat na funadamentu předtím známých / zjištěných faktů, ne spekulací.

2.2 Programy Českého rozhlasu umožňují svobodné šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů. Základní smysl jeho působení spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách veřejného zájmu...

6.7 Český rozhlas striktně rozlišuje mezi informací zpravodajského charakteru (zprávou) a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí informace o určitém ději nebo stavu obsahující zpravidla také informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Není dovoleno vydávat za zprávy pouhé domněnky. Hodnotící soud vyjadřuje názory, postoje nebo pocity. Český rozhlas ve svém vysílání jednoznačně, pro posluchače zřetelně, odděluje zprávy od hodnotících komentářů. Zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora.

6.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracovávání informací plně povinen zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti. V případech, kdy to není beze zbytku uskutečnitelné pro nemožnost opatřit si všechny informace, musí postupovat tak, aby se pravdě maximálně přiblížil. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu je vždy hrubým porušením této povinnosti.

6.10 Český rozhlas nesmí odvysílat informaci, jejíž původ není znám....

6.14 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Český rozhlas nezbavuje povinnosti zařazovat do vysíláni zpravodajských a publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, jimiž má být hodnocení odůvodněno. ...

Komentátor i moderátorka zamlčeli podstatný aspekt průzkumu - deklarovanou statistickou odchylku a komentátor dělal, že umí vysvětlit propad oproti minulým volbám.

Hejtman Martínek, ač poflusán komentátorem Nováčkem jako nějaký korupčník jen na základě toho, že byl ministrem, šanci na konfrontaci s komentátorovým postojem nedostal... O svobodnou konfrontaci názorů tedy zcela jistě nešlo. Šlo o flusanec dvou placených pracovníků ČRo.

Oslí můstek mezi podezřením z korupce, kterému čelí bývalý hejtman Rath (jelikož není pravomocně odsouzen, je stále dle zákona nevinen), a propadem volebních preferencí v Pardubickém kraji (oproti jiným výsledkům ČSSD, které nesignalizovaly takto vysoký propad) JE klamavou manipulací s fakty. Je pohrdání právem. Ne vysvětlením chování voličů - respondentů. "Podezření" komentátora Nováčka, které vyslovil, je sprostou pomluvou, neunese-li komentátor důkazní břemeno, že Martínek v Pardubickém kraji manipuloval nějakým čerpáním evropských dotací. A to neunese, pokud nezatajil veřejnosti nějaká fakta, která mu byla známa... V předvolebním období je takováto pomluva možným způsobem mediální manipulace voleb. A to je trestný čin. Nováček nedokázal pro posluchače zřetelně oddělit zprávu od hodnotícího komentáře. Informace a zlovolné spekulace mu splynuly v jedno...

Uvedený výčet norem mediální veřejné služby, o kterých existuje důvodná domněnka, že je Nováček i moderátorka 29. 8. 2012 porušili, naznačuje, že stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nepodal posluchač náhodou. RRTV shledal možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. pouze v rozdílu mezi deklarovanou tolerancí průzkumu a realitou voleb a vyzval rozhlas k vysvětlení. Nicméně stížnost nyní zasílá Radě Českého rozhlasu k řešení - podle zákona o ČRo, Kodexu a Pravidel.

Martínkovi flusanec až tak ve volbách neublížil. ČSSD získala v krajských volbách v Pardubickém kraji 21,31% hlasů. Zvítězila.

0
Vytisknout
11532

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2013