V slušných zemích se explictní erotické scény nevysílají v době, kdy k televizi mají přístup děti

23. 2. 2013 / Hana Růžičková

čas čtení 6 minut

K článku Markéty Růžičkové a k poněkud bezradné reakci dr. Kalistové z RRTV bych rád poukázal na to, že například ve Velké Británii existuje tzv. "watershed" - "předěl" - doba 21 hodin večer. Před jednadvacátou hodinou večer se nesmějí v televizi vysílat explicitně erotické scény ani mládeži nepřípustné filmy. Toto je normální praxe. Pokud se tomu někdo v ČR diví, je to výmluvné samo o sobě. - Představa, že by na jiném než českém území mohl vysílat nějaký televizní okruh bez licence udělené správním orgánem dané země je úsměvná... (JČ)

Nedomnívám se, že jsem se ve svém článku o RRTV dopustila jakékoliv urážky "chudých" rodičů, jak si to přebrala paní doktorka Kalistová. Poukazuji na holá fakta a realitu většiny českých domácností. Nemyslím si, že konstatováním o ženské pracovní vytíženosti a neštěstí, že nemají dostatek času na výchovu vlastních dětí, jakkoliv urážím starostlivé a pracující matky. Informace není ani nijak zavádějící, neboť popisuje realitu většiny domácností a dětí vyrůstajících při televizi jako dříví v lese. Je to chyba rodičů? Rozhodně ne. Někdo musí domů přinést chléb, až potom si může rodina sednout u večeře a např. vysvětlovat, proč "vdané ženy námi (svobodnými) cítí ohroženy, protože můžeme spát kdekoli, kdykoli a s kýmkoli" je možná nevhodné, ale neohrozí jejich mravní vývoj:-)

Znamená to, že např. takový výrok je "mravně nezávadný"? V dlouhém dopise (za který děkuji) mi paní Kalistová vysvětlila, že mé nařčení je způsobeno neznalostí judikatury, která dokonale vystavuje hranice mezi pro děti "nevhodným" a děti "ohrožujícím" mediálním obsahem. Rada má zřejmě v takové terminologii jasno.

"Je třeba konstatovat, že někteří diváci, zejména rodiče, poukazují na nevhodnost určitých obsahů pro děti (nahota, erotika) z důvodů, že sami prožívají stud a rozpaky, pokud takové obsahy sledují s dětmi. Problém ovšem často není ani tak v obsahu samotném, jako spíše v neschopnosti rodičů s dětmi o zhlédnutém obsahu hovořit a vysvětlovat mu jeho podstatu a souvislosti."

Ano, určitě se takoví rodiče najdou. Problém tedy není v obsahu (např. v reklamě na seriál Tajný deník callgirl: "Proč to dělám? Protože mám ráda sex, a protože mám ráda prachy..."), ale v tom, že rodiče nedokážou jejich prvňáčkům (například) vysvětlit, že ta paní si vydělává nejstarším řemeslem, a že je to "v poho." Tedy když se poštěstí, že tou dobou zrovna nejsou v práci. Spíš bych řekla, že zobecněním této problematiky na chybu komunikace začínáme rodiče skutečně urážet. Já děti zatím nemám, zato mám pár zkušeností s dětmi ze škol. Poukazuji ještě jednou, že zkušeností opravdu není mnoho, přesto jsem se nesčetněkrát ocitla v nepříjemné pozici před lavicemi žáků nebo na chodbách při přestávce.

Například i ten citát z deníku prostitutky jsem slyšela poprvé na půdě prvního stupně ZŠ. Při hodině angličtiny na gymnáziu (pravda, to už děti nejsou, ale i tak) moji studenti tvořili jejich vysněný stát a popisovali pravidla v něm. Vysněným státem skupiny tří 16-17tiletých dívek byl ostrovní stát, kde vládne satanismus a kde je povinností občanů od 15 let navštěvovat open-air swingers party.

Paní Kalistová také vysvětluje, že "rada může dohlížet na pořady až zpětně, po jejich odvysílání, Jiný postup by hraničil s cenzurou, která je dnes nemyslitelná, především ji však zákon č. 231/2001 Sb., o vysílání, neumožňuje." Reaguje tak na mé rozhořčení nad dalším podnětem, který jsem radě poslala, a to sice film Plnou parou vzad odvysílaný 13/2 2013 na stanici Film+ v 15:10. O cenzuře tu nikdo nevolá a svobodu projevu si tuším všichni velmi považujeme. Existují však jisté certifikace pořadů a filmů, v USA se používá např. MPAA, které tento film klasifikovalo jako R (silný sexuální obsah a jazyk, téma drog). Je logické, že takové filmy by se v 15:10 v televizi objevovat neměli, a považuji za zcela zcestné nazývat toto cenzurou.

Zajímavou informací nicméně je, že kanál Film+ je na naší půdě nepostižitelný:

Tento program však není licencován na území České republiky, a tedy nespadá pod pravomoc této Rady. Od počátku vysílání byl program Film+ vysílán na území České republiky na základě licence udělené společnosti IKO ROMANIA SRL rumunskou radou CNA, přičemž územní platnost této licence zahrnuje rovněž Českou republiku. Program je tedy vysílán na základě rumunské licence a spadá pod pravomoc rumunského regulátora vysílání. Rada danou věc nemůže ani zpětně prověřit, jelikož nedisponuje záznamy programů, které nejsou v ČR licencované. Nicméně Vás mohu informovat, že Vaši stížnost postoupíme rumunskému regulátorovi.

V neposlední řadě dlužím radě omluvu za nesprávnou informaci o vysílání 23/ 12 2012. Citáty a scény, kterých jsem v předvečer vánoční byla svědkem nepocházejí z filmu Podnikavá dívka odvysílaném na kanále Prima LOVE, ale z filmu Láska nebeská na TV Prima Family. Velice mě tato chyba mrzí, zejména potom, když jsem viděla, že si RRTV skutečně dala tu práci a pořady zpětně dohledala. Slibuji, že se podobných chyb vyvaruji.

Oceňuji veškerou práci RRTV, hlavně nedávnou reklamní kampaň o rodičovské zodpovědnosti, která opravdu tloukla hřebíček na hlavičku. Je škoda, že tomuto projektu nebylo a není dáno více prostoru.

0
Vytisknout
7481

Diskuse

Obsah vydání | 25. 2. 2013