Slušnost nic nestojí

23. 2. 2013 / František Štván

čas čtení 2 minuty

Velmi mile mne překvapila odezva na můj názor na tragédii ve Frenštátě. Mile v tom smyslu, že ho většina lidí správně nevnímala jako omlouvání hrůzného činu, ale jako snahu upozornit na to, že je povinností nás všech zabránit tomu, aby se něco podobného už neopakovalo. Důležitým krokem pro nápravu by mohlo být zveřejnění všech stížností, které pan Blažek zaslal příslušným úředníkům. Je nutné se dozvědět, jestli jeho stížnosti skutečně postrádaly jakýkoliv reálný základ. Tedy, že si stěžoval na něco, co se vůbec nestalo.

Pokud si totiž někdo oprávněně stěžuje na porušování vyhlášek, předpisů a zákonů, pak v žádném případě není patologický kverulant. Tak by ho mohl označit jen ten, kdo si z nějakých důvodů nechce plnit své povinnosti.

Pokud si pan Blažek stěžoval oprávněně, ale orgány na které se obrátil jeho stížnosti, možná podle stále se rozšiřujících nepsaných (anarchistických) pravidel, že demokraticky přijatá zákonná opatření se nemusí v sobeckém zájmu brát vážně, což se projevuje dnes a denně na silnicích, ale i v neúctě k právu souseda na klidné bydlení, pak je nutné, aby díl odpovědnosti za to co se stalo, už z úcty k obětem, padl i na ně.

Neomlouvá je ani fakt, že jim mohli být záporným příkladem představitelé výkonné a zákonodárné moci. Ze stejné úcty bychom si všichni měli uvědomit, že naše svoboda končí tam, kde omezujeme svobodu druhého. Pro začátek by stačilo, že ztlumíme rádio a TV, neboť to sousedům vedle vadí.

Nebudeme se např. o víkendech a v nočních hodinách věnovat hlučným přestavbám ve svých bytech a budeme se víc orientovat na to, jak si vzájemně pomáhat. A pokud zítra na osudném místě potkáme nějakého zákonodárce, pak ho požádáme, aby místo zištné(lidé to ve volbách možná ocení) piety zrušil bezkrupulózní moc exekutorům. Samozřejmě, že bez razantních zákroků proti těm, kteří se chovat slušně odmítají, to samozřejmě nepůjde a tak by vedení nejen Frenštátu měla přijmout taková opatření, aby svým povinnostem mohlo dostát.Vzory lze jistě najít např.ve Švýcarsku.

Nevím proč by to nemělo jít. Slušnost, na rozdíl od náprav škod za neslušnost, nic nestojí. Není tak nač se vymlouvat.

0
Vytisknout
6405

Diskuse

Obsah vydání | 25. 2. 2013