ProAlt odmítá "plzeňský" návrh zákona o Národním parku Šumava

22. 2. 2013

čas čtení 1 minuta
Tisková zpráva ProAltu

Inciativa ProAlt vydala stanovisko k návrhu zákona o Národním parku Šumava, který v současné době proajednávají poslanci Parlamentu České republiky.

Stanovisko uznává potřebnost zákonné úpravy, předkládaný návrh však považuje za nevhodný, protože ohrožuje samotný smysl národního parku, kterému tak v budoucnu hrozí vyškrtnutí z prestižního mezinárodního seznamu národních parků IUCN.

Naše kritika se soustřeďuje na tři body. Za prvé, nové rozdělení parku do čtyř ochranných zón v důsledku znamená snížení celkového procenta území spadajícího pod nejpřísnější režim ochrany.

Za druhé, návrh ruší princip bezzásahovosti i v nejpřísněji chráněných I. zónách a celé území parku vystavuje nebezpečí živelné výstavby komerčního charakteru (před čímž jsme varovali již v souvislosti se zákonem o Státním pozemkovém úřadu v TZ z 31. 12. 2012). To je ještě zesíleno tím, že hospodaření na území parku by se podle návrhu již nemělo řídit zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale lesním zákonem.

Za třetí, kritizujeme návrh na založení obecně prospěšné společnosti, jež má hospodařit s pozemky parku; v předkládané podobě nedostatečně garantuje ochranu veřejného zájmu.

"Celkově návrh oslabuje další z veřejných statků, jímž je přírodní bohatství země, a to ve prospěch privatizačních a deregulačních trendů, jdoucích na ruku zákulisním podnikatelským zájmům," shrnuje mluvčí ProAltu Martin Škabraha.

0
Vytisknout
3952

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2013