Motorkáři v ježnických lesích

26. 5. 2011 / Boris Cvek

Mnohokrát jsem v Britských listech poukázoval na to, že vjezd motorových vozidel do lesa je z hlediska českých zákonů naprosto protizákonný (porušení hned několika zákonů) a barbarský čin. Vjezdem motorového vozidla do lesa bez speciálního povolení dochází k porušení těchto zákonů:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: v paragrafu 53 zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem.

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti v paragrafu 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem a pojezdem motorovými vozidly.

Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon upravuje v § 257 poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.

I když jsem letos viděl v našich ježnických lesích, jež jsou staletým městským dědictvím ještě z dob středověku, již několik motorkářů, mohu říci, že hlavním problémem jsou nyní automobily. Jeden takový automobil jsem vyfotil před rokem i s čitelnou SPZ, následně jsem věc předal Policii ČR, a ta pachatele dopadla a vyřešila to přestupkovým řízením (dostal jsem písemné vyrozumění). Podařilo se mi dokonce zburcovat Policii ČR k vrtulníkové akci nad ježnickými lesy, která opravdu proběhla 21. srpna 2010 (sám jsem hlídkující vrtulník i policisty u vjezdů do lesa viděl).

Krnovští občané si ale sami lhostejně nechávají ničit staleté dědictví předků, obrovské přírodní bohatství a nádhernou rekreační zónu bezohlednými blbečky v automobilech. Nedávno jsem viděl na lesní cestě přejetého slepýše (a vyfotil jsem ho) a na té samé cestě jsem dnes viděl (a opět vyfotil) automobil. Fotky posílám Britským listům a obrátím se v té věci ještě dnes na Policii ČR a radnici města. Není téměř dne, kdy bych v lese na procházce neviděl projíždět automobily. Dnes byly dva (první jsem nestačil vyfotit), jindy vídám světla automobilů na cestách v lese dokonce v noci. V nočním tichu rekreační zóny jsem nedávno slyšel i viděl řvoucí čtyřkolku, vyjíždějící z lesa.

Kde hledat pomoci? Je jasné, že samotná Policie ČR je bezmocná, pokud není široká vůle ze strany občanů, místních novinářů, zastupitelů a elit. Tyto elity se skládají z veskrze ctihodných občanů, např. z městských úředníků, ze správců zdejších lesů, středoškolských profesorů a různých kulturních činovníků. Nedávno jsem psal opět ze zoufalství do místní redakce Bruntálského a krnovského deníku, kde se před rokem mladá novinářka Anna Stramová chopila mé iniciativy na vypuzení zločinných motoristů z ježnických lesů ZDE

Dne 27.4. v 17:17 se mi dostalo té cti, že se ke mně sklonil místní doyen novinářského stavu František Kuba.

Odpověděl jsem mu:

"Na Ježníku a v jeho lesích je mnoho závažných problémů k řešení, např. způsob těžby dřeva drobnými soukromníky, kteří les v létě úplně zamoří a kácejí zejména o víkendech či v podvečerních hodinách. ZDE pár fotografií.

Napsal jsem pak, a už mi neodpověděl nikdo:

"Nejde jenom o ekologické škody. Jde o to, že z lesa se díky této politice stává autodrom, kde jsou prakticky stále přítomná auta a stále hlučí pila (rekreační oblast, kde si musíte i o víkendech a večerech zacpávat uši před hlukem pil - to i na sídlištích je o víkendech a večerech více klidu). Pokud se les vytěží těžkou technikou (která na Ježníku operuje běžně tak jako tak) rychle a ve všední den v běžné pracovní hodiny, může být potom les většinu dní v létě úplně bez aut a bez hluku pil (tak to bývalo kdysi). Na fotkách, které jsem Vám poslal, je pouze malý zlomeček reálné situace - samozřejmě jsem nemohl vyfotit vše. Pokud jde o ekologické škody: pochybuji, že jednorázová a rychlá akce těžké techniky je horší než téměř trvalá přítomnost automobilů v lese po celé léto. Minulé léto možná 80% případů z mých vycházek do lesa během dovolené (chodívám o dovolené, když jsem na Ježníku tak 14 dní, do lesa 2x denně na celkem asi 5 hodin) bylo spojeno s nesnesitelným hlukem motorových pil - zejména o víkendech, svátcích nebo večerech (19-20:00, jednou přímo u zahrady našeho domu) všedních dnů.

Tomuto říkám velmi špatná politika těžení dřeva v rekreační oblasti, kde by měl být klid a kde by člověk neměl v lese čelit automobilovému provozu. Krnovské lesy jsou tu pro občany jako rekreační oblast, nikoli občané pro úředníky podniku, který tyto lesy spravuje a který dává kdo ví podle jakých pravidel některým lidem právo lesy plundrovat a způsobovat v nich hluk o svátcích, večerech a bez ohledu na všechny ostatní, kdo se chtějí v lese jen projít a odpočinout si v něm, aniž by museli poslouchat odporný hluk pily či uskakovat na lesní cestě před jedoucím autem.

A propos, situace v části lesů směrem k vesnicím Radim a Hošťálkovy, kde už začíná panství Lesů ČR, je mnohem lepší - o víkendech a svátcích tam bývá většinou dokonalé ticho a nádherná přírodní atmosféra. Z hlediska ekologie je pro Ježník asi nejhorší hustota provozu (běžně jezdí auta v lesích i v noci!) v ježnických lesích a nikoli nárazové akce velkých těžařů, které tam byly vždy - vlastně obrovské kácení lesů proběhlo na Ježníku už bezprostředně po našem nastěhování se tam v roce 1986, to tam jezdily ještě Sověti se svými tanky, a přesto cca do roku 2000 byl Ježník stále velmi bohatý na faunu a flóru, včetně např. přítomnosti mloků. Další problém je i neustálé sekání trávy v zahrádkách a zahradách (tak třeba ze zahrad úplně vymizely ropuchy, kdysi velmi běžné, a žijí už jenom v lese). Chodím po ježnických lesích již 25 let a pamatuji si dobře na to, jak vypadaly, jak se měnily, a jak jsou pomalu likvidovány lidskou bezohledností.

Velice rád bych i o tomto tématu, kromě motorkářů, rozpoutal debatu. Zejména také o tom, aby Lesní správa jasně na internetu sdělovala občanům, jaká je její politika s městskými lesy vůbec: jak se o ně stará, proč právě tak, jakým občanům dává povolení kácet stromy, v jakých hodinách a rozsahu atd. Městské lesy jsou veřejné statky občanů města a každý občan Krnova by měl mít přístup k takovým informacím."

Článek z webu www.thisislancashire.co.uk (ze 7. května 2011), který ukazuje, jak se přistupuje ke zločineckým motorkářům ve Velké Británii:

POLICIE JDE PO MLADÝCH ŘIDIČÍCH NA MOTORKÁCH

http://www.thisislancashire.co.uk/news/9013892.Police_target_young_riders_on_motorbikes/

Za poslední dva měsíce při nehodách umřeli tři mladí motorkáři z Boltonu, což vedlo k tvrdým opatřením ze strany policie. Dva teenageři, šestnáctiletý Reece O'Neill a osmnáctiletý Joshua Entwistle, umřeli po nárazu do aut minulý měsíc, zatímco dvaadvacetiletý Nathan Lynch zemřel, když v březnu spadl z motorky. Nyní policie nutí mladé motorkáře dávat si pozor - varuje je, že jakákoli motorka, jezdící protizákonně, může být zadržena a sešrotována.

Inspektor Shane O'Neill, který zodpovídá za spolupráci mezi policií a městským úřadem v Boltonu a který znal Reece i Joshuu, řekl, že už nechce vidět žádná další úmrtí. A k tomu dodal: "Viděl jsem z první ruky tragédii, která může nastat jako výsledek těchto aktivit, čili závěr je jasný - nezákonně řízené motorky budou zabaveny a sešrotovány. Dokonce v případě, že lidé jezdí na motorkách v souladu se zákony, některé tyto motorky jsou příliš silné pro mladé jezdce, vždyť i skútr může být zneužit a použit jako terénní vozidlo (off-road). Jakákoli motorka může být smrtelná pro mladé jezdce, kteří ji neumějí řídit správně a dostanou se do těžkostí."

Inspektor O'Neill chce také, aby rodiče kontrolovali své děti, zda nepoužívají motorky protizákonně. Policie nyní posiluje hlídkové patroly v místech, kde se vyskytují terénní (off-road) jezdci, a bude proti nim zasahovat mnohem tvrději. Úředníci také navštěvují školy, aby mluvili s mládeží a vysvětlili jí nebezpečnost ježdění na motorkách. Vysvětlují, že motocykly musejí mít splněny formální náležitosti, aby mohly jezdit po cestách, jinak mohou být použity pouze na soukromém pozemku se svolením vlastníka (BC: tedy na veřejných místech nikde jinde kromě silnic!!).

Policie má tu moc, aby zadržela a sešrotovala každou motorku, která je používána "protispolečensky" (anti-socially). Kdokoli, kdo má informace o nezákonném terénním používání motorek nebo škodlivých jezdcích na motorkách, může volat policii na on 0161 8725050 nebo anonymně organizaci Crimestoppers na 0800 555111.

0
Vytisknout
5549

Diskuse

Obsah vydání | 26. 5. 2011