Milan Kundera

 13356

Spisovateľ v pasci politiky

1. 4. 2019 / Igor Daniš

(K  90. narodeninám Milana Kunderu) Milan Kundera neustále vzbudzuje a stále asi bude vzbudzovať dilemu, či je český alebo francúzsky spisovateľ. Kam ho zaradiť? On sám to vyriešil tým, že ...

27167

Proč jsou intelektuálové nadřazení

31. 1. 2019 / Pavel Urban

V diskusi BL k prohlášení 29 intelektuálů se objevily stížnosti dvou diskutujících (inženýr a jaderný fyzik), že intelektuálové nepovažují jiné lidi za sobě rovné. To je zapotřebí vysvětlit.

 13356

Zbláznil se Milan Kundera?

14. 11. 2018 / Jan Čulík

Je samozřejmě otřesné, že nikoho za třicet let existence postkomunistického Československa a České republiky nenapadlo vrátit Milanu Kunderovi československé nebo pak české občanství, o které ho př...

Skrytá hra symbolov a motívov

21. 4. 2015 / Igor Daniš

O poslednom románe Milana Kunderu Oslava bezvýznamnosti Posledný román (novela) Milana Kunderu Oslava bezvýznamnosti vyšiel koncom februára v nemeckom preklade. V júni má vyjsť anglický prek...

Milan Kundera šestaosmdesátiletý

1. 4. 2015 / Jan Čulík

Dnes, prvního dubna, má šestaosmdesátileté narozeniny spisovatel Milan Kundera, blahopřejeme. V jednom z jeho pozdních románů se o sobě vyjadřuje fiktivní postava Milan Kundera o tom, že je aprílov...