Petr Soukup

Autor se zabývá sociologií vzdělávání, je proděkanem a učitelem na Fakultě sociálních věd UK v v Praze.