Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži -- názor a osobní přesvědčení ještě není důkaz o vlastnictví církve

16. 1. 2014 / Jiří Baťa

čas čtení 10 minut

Pan Jan Ziegler se velmi razantně a rozvášněně jal obhajovat oprávněnost žádosti olomouckého Arcibiskupství, které požádalo o vydání arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži . Velmi emotivně, přesvědčivě až agresivně popisuje stav věci, čímž dává věci patřičný patos, vážnost, ale dává tomu i tzv. občansko-právní (rozuměj postoj nenávistných protikatolických fanatiků versus důkazy o vlastnictví církve) rozměr, který nebo které vnášejí do požadavků církve jisté pochybnosti, nejasnosti ale hlavně nedostatek důkazů.

Dovolím si proto polemizovat s panem Zieglerem o jeho "nezvratném přesvědčením" stran vlastnictví těchto nemovitostí a nezlomném názoru na právo k jejich vrácení církvi. Úvodem však zmíním citaci autora článku, který píše, že tato památka církvi patřila už od svého založení ve dvanáctém století, tedy jak vidno, v čase minulém! Takže pro začátek tato pravda. Dále už cituji pana Zieglera:

"Docela slyším ten řev nenávistných protikatolických fanatiků, co si to zase ta církev dovoluje, když konkrétně Arcibiskupství olomoucké požádalo o vrácení kroměřížského zámku a tamních světově proslulých zahrad, Podzámecké a Květné. Nic si nedovoluje, jenom právem chce zpátky to, co jí bylo komunistickými zločinci ukradeno," píše v článku Jan Ziegler.

Pan Ziegler by měl urychleně zajít k lékaři na vyšetřní psychického stavu, protože jak sám dokumentuje, má řadu příznaků paranoi, zdání, zvuků (resp. řevu ) a podobných psychpatických jevů. Alespoň já jsem (s nadsázkou) žádný řev nenávistných protikatolických fanatiků nikdy a nikde neslyšel, pokud ano, pak to byl řev vycházející ze stadionu, kde se odehrával ligový hokejový match. S následujícím konstatováním pana Zieglera nemám a troufnu si tvrdit , že ani řada dalších lidí, žádný problém:

"Kroměřížský zámek původně hrad byl v majetku olomouckého biskupství hned od svého založení na začátku 12. století. Olomoucké biskupství pak bylo v roce 1777 povýšeno na arcibiskupství.  Obě úžasné nádherné zahrady vznikly rovněž zásluhou majitelů -- olomouckých biskupů. Kroměřížská Květná zahrada patří vůbec mezi nejvýznamnější díla zahradní architektury na světě. Její hlavní část vznikla podle plánů císařského architekta Giovanni Pietro Tencally v letech 1665--1675 a z popudu olomouckého biskupa Karla II. hraběte z Lichtenstein-Castelcornu, který má velkou zásluhu na obnově Kroměříže zničené třicetiletou válkou,"

To jsou historická fakta, se kterými nelze než souhlasit, v tomto směru má historie zcela jistě pravdu. Jenže tady to zdaleka nekončí a pan Ziegler pokračuje:

"Správně (arcibiskup Graubner) říká, že kdo chce všechno vidět, ať se přijede do Kroměříže podívat. Zásluhou katolické církve je tak v tomto hanáckém městě vidět krása, která ročně okouzluje desítky tisíc návštěvníků, a není tedy důvod, proč by se původní a po staletí dobře spravovaný majetek neměl vrátit původnímu církevnímu vlastníkovi," píše pan Ziegler ve svém článku. Zde však nemohu ani zdaleka souhlasit s tvrzením pana Zieglera, že "zásluhou katolické církve" je tak v hanácké metropoli vidět krása. Pan Ziegler ve své zaslepené nenávisti ke komunistům však nevidí hned několik zásadních skutečností a sice, že

a) Areál kroměřížského zámku, tedy včetně zahrad, byl po celou dobu (resp. po staletí), tedy i za "zločinecké vlády komunistů" opečováván s takovou pozorností, že byl dokonce zařazen do seznamu památek UNESCO. Máme snad věřit tomu, že (v komunistickém režimu) se tak stalo jen díky katolické církvi?

b) Pakliže pan Ziegler tvrdí, že to bylo zásluhou katolické církve nebylo od věci doložit, z jakých prostředků byla péče tomu skvostu poskytována, což si myslím bude pro něj značný problém. Především proto, že jak sám tvrdí, tento majetek byl ukraden komunisty! Z toho vyplývá, že je nepravděpodobné , že by "chudá církev" vkládala do nemovitostí takové investice, které daly zámku a zahradám nynější stav. Jinými slovy, do současnosti, tedy včetně vlády "zločinecké KSČ" šly prostředky investované do nemovitostí kroměřížského zámku a zahrad ze státního rozpočtu. Jak uvádí NPÚ, za posledních osm roků bylo do tohoto objektu vloženo na opravy cca 29,5 mil. Kč, do investic bylo vloženo dalších cca 34 mil. Kč. Celkem tedy za posledních 8 let (2006-2013) zhruba 64 mil. Kč. Byla-li ve zhruba stejných objemech tomuto areálu poskytována péče a investice, pak za dobu, kdy byly zámek a zahrady ukradeny církvi, do objektu vloženo velmi hrubým odhadem minimálně 500 milionů korun (bez inflace a dalších vlivů). Pokud do něj "katolická církev" investovala (otázka kolik a zda vůbec) spolu se státními penězi, byl by to už "vzdušný zámek" a spolu se zahradami možná i "království nebeské" (na zemi).

c) Kromě těchto skutečností se však obávám, že s ohledem na "skromnou a chudou" církev, jak se nám církev dosud prezentuje, by se katolická církev sotva až tak finančně exponovala investovat do majetku, který jí nepatřil (byl jí přece komunisty ukraden!). Nebo na to snad církev měla peníze, není (nebyla) tak chudá, jak se nám snaží namluvit a tak zdůvodnit požadavek získat zpět majetky, které jí údajně patřily? Pane Zieglere, jak je to a kde je pravda?

d) Fakta a skutečnosti o historii vzniku a existence arcibiskupského zámku a zahrad lze považovat za relevantní avšak jen potud, pokud není řeč o událostech, které s prokázáním vlastnictvím za poslední století souvisí. Velmi stručně řečeno, prokazatelnost vlastnictví majetků, na které si církev činí nárok (obecně) -- evidentně chybí.

e) Pokud se nemýlím, otázka a problematika církevních restitucí zřejmě dosud nezaujala ani Vatikán, resp. samotného papeže Františka. Je to škoda, protože by bylo vneseno více světla do majetkových, ale hlavně vlastnických poměrů církve jako takové. To, že se do věci dosud Vatikán neangažoval svědčí buďto o tom, že to nepovažuje za důležité, ale naopak za nepodstatné, nebo od toho dává úmyslně ruce pryč s tím, že je to záležitost mezi církví v Česku, české vlády a zákony České republiky. A papa František je v klidu!

Pokud si pan Ziegler myslí, že k prokázání vlastnictví majetku stačí názor a osobní přesvědčení, domnívám se a jistě nebudu sám, že je to setsakra málo. Jeho rádoby přesvědčivé, nenávistné poukazy směřují nejen na zločinné komunisty, kteří údajně majetek církvi ukradli (o legálním nabytí církevního majetku se však pan Ziegler nezmiňuje), ale i na všechny čestné a slušné lidi, kteří mají shodný nebo podobný názor na problematiku církevních restitucí, notabene lidí, kteří nemají s církví nic společného. Přesto však z jejich daní byly a dosud jsou financovány nemalé výdaje církve a jejích zaměstnanců (kněží atd.),ale i nadále budou hrazeny finance, s církevním majetkem spojené v případě, že bude stát nejen majetky vracet, ale ještě jisté pohledávky finančně kompenzovat.

Nyní několik faktických otázek. Pan Ziegler se o těchto lidech velmi nevhodně až urážlivě vyjadřuje jako o "řvoucích nenávistných protikatolických fanaticích".

- Uvědomuje si, že jsou to do církve neangažovaní, nevěřící lidé nesouhlasící s tím, aby své mnohdy nelehce vydělané peníze jim byly proti jejich vůli, tedy nezákonně jako dar dlouhodobě "věnovány" církvi?

- I kdyby měl (jakože nemá) pan Ziegler a samotná církev pravdu, nebyl by odpor a nesouhlas jisté části občanů legitimní a oprávněný? Copak poměr věřících a nevěřících není dost přesvědčivý o tom, aby si i pan Ziegler uvědomil, že ti podle něho (sice neexistující) řvoucí nenávistní protikatoličtí fanatici vyjadřující nesouhlas jsou rovněž v právu?

- Postavím otázku jinak: pan Ziegler bezpochyby patří k těm, kteří souhlasí s církevními restitucemi a zastává názor, že majetek církve ukradli komunisté a tedy, že co bylo komunisty ukradeno, má být vráceno. Znamená to, že on s rozhodnutím komunistické vlády o zestátnění církevního majetku nesouhlasí a jakýkoliv projev nesouhlas s restitucemi nepovažuje za legitimní (jsou řvoucí, nenávistní ...atd.) --

- Chce-li, aby jeho nesouhlas s kroky komunistů byl považován za legitimní ptám se, proč odpírá stejné právo protestu a nesouhlasu s církevními restitucemi nemalého počtu občanů ČR, kteří jsou bez vyznání, nemají k církvi vztah a přesto se jich restituce bezprostředně dotýkají? Podle něho to jsou řvoucí nenávistní protikatoličtí fanatici! Notabene, copak nejsou i jiní, než nekatoličtí věřící, kteří s tím nemusí souhlasit?

- Poslední otázka: pane Zieglere, uvědomujete si, v jaké zemi žijete? Tedy v zemi, kde údajně existuje demokracie, svoboda a že jsme právní stát? Že tomu tak úplně není, je sice bohužel pravda, ale o to víc nechápu vaše postoje, které tady prezentujete, těmto oslabeným atributům, silně odporují.

Pan Ziegler je církevními restitucemi natolik uchvácen, že bych se nedivil, vzhledem k jeho hrubým nenávistným invektivám vůči nesouhlasícím občanům, že ještě zařve: do plynu s nimi!

A co církev? Ta to nepovažuje za svatokrádež, za hřích? Nebo pro ni už neplatí desatero? Asi ne, pro ni je dnes asi důležitější politika, než kázání Boží. A jaké pozice zaujímá sám pan Ziegler? Je-li katolík, měl by mít svědomí a ctít zmíněné desatero. Je-li bezvěrec, pak mu nejde o nic jiného, než o princip a neutuchající projev nenávisti k minulému režimu a především ke komunistům, které považuje za zločince. Svým jednáním však uráží a poškozuje i slušné lidi, ateisty a dokazuje, že ani jemu nejsou nelidskosti, nepravosti a lži cizí. Demokracii, svobodu slova, právo a spravedlnost atd. už raději ani nezmiňuji.

0
Vytisknout
7439

Diskuse

Obsah vydání | 17. 1. 2014