Exekutor může vymáhat společné jmění manželů

15. 1. 2014

Podle § 42 odst.1 exekutorského. řádu lze vést exekuci také tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Přičemž společné jmění manželů tvoří majetek nabytý manželi za trvání manželství. Je pravda, že exekutor postihuje majetek ze SJM podle návrhu oprávněného a je na každém, aby podal návrh exekutorovi na zastavení exekuce, neboť je nepřípustná. Každý se bohužel ale musí starat sám. A kdo mlčí, ten souhlasí, píše Jiří Bruner.

0
Vytisknout
7875

Diskuse

Obsah vydání | 17. 1. 2014