Porušily Britské listy zveřejněním reklamy na Suverenitu etické principy?

28. 9. 2012

čas čtení 3 minuty

Dobrý den, chápu že provoz BL stojí hodně peněz (drobnými částkami jsem párkrát přispěl) a proti politické reklamě v principu nic nemám. Myslíte si ale, že je etické zveřejňovat reklamu na Suverenitu, která láká voliče mimo jiné skytě rasistickým billboardem "nepřizpůsobiví nám diktovat nebudou?" ptá se Petr Břeň.

Odpověď Jana Čulíka: Pane Břeň, řešil jsem to. Tu větu o nepřizpůsobivých jsem v reklamě odmítl a museli to předělat. Teprve dnes jsem zjistil, že reklama Suverenity odkazuje na totéž na jejich stránkách. Je zjevné, že zneužívání protiromského rasismu pro politické cíle je integrální součástí předvolebního programu této strany. Mají v takovém případě Britské listy dávat reklamě Suverenity prostor? Je to dilema. Na jedné straně je to pouhá reklama, jinými slovy s názory BL to nemá co společného, na druhé straně si opravdu nejsem jist, zda máme odmítat reklamu pro česká politická seskupení nebo politické strany, jen proto, že mají program, s nímž slušný člověk nesouhlasí. Je fakt, že v tom případě bychom asi nemohli reklamu zveřejňovat nikomu. Je ovšem možné, že rasismus Suverenity je za hranou základních etických civilizačních norem.

Rád bych se zeptal čtenářů, co si o věci myslí. Pokud si myslí, že politický program Suverenity porušuje základní etické a civilizační principy a Britské listy tomuto seskupení reklamu neměly publikovat , reklamu zrušíme a Suverenitě vrátíme ony 3000 Kč, které za reklamu zaplatila.

Ale pozor: Otázka je přesná: Není přípustné odmítat názory nějakého politického seskupení, protože s nimi nesouhlasíme. V demokracii mají právo na prostor i názory, s nimiž nesouhlasíme nebo které považujeme za šokující. Jde o to, zda se útokem na "nepřizpůsobivé" ve snaze získat podporu voličů chová Suverenita neférově, postihuje tím i lidi, kteří se ničím neprovinili. Jen v tom případě by byl její program za hranicí etiky.

Reakce ŠOK: Jsem toho názoru, že názorově liberální, nedoktrinální list by měl uveřejňovat veškerou reklamu, která není v rozporu se zákony země, v níž má list jurisdikci. Britské listy mají jako státem registrovaný periodický tisk jurisdikci v České republice, musejí se řídit svobodou slova limitovanou platnými zákony v této zemi - mj. zákonem o reklamě, tiskovým zákonem a zákonem o některých službách informační společnosti. A samozřejmě lex generalis - občanským a obchodním zákoníkem a nedikriminačními ustanoveními práva EU. Nabídka reklamního prostoru BL nemůže být omezena nad rámec všeobecně platných zákonů, stejně jako do hospody či obchodu musí pustit a musí obsloužit i Cikána nebo černocha. Jelikož je Suverenita řádně registrovanou politickou stranou, účastnící se ústavně zaručené svobodné soutěže politických stran, není možné ji diskriminovat jen proto, že jsou její názory šéfredaktorovi nebo i mně nepříjemné.

0
Vytisknout
4887

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2012