Apel Českého helsinského výboru na média, aby informovala o menšinách a jejich příslušnících odpovědně

28. 3. 2012

čas čtení 4 minuty

Média nedávno přinesla zprávu o exekuci na dům rodiny Anny Sivákové a Pavla Kudrika, na niž v dubnu 2009 ve slezském Vítkově zaútočili již odsouzení rasističtí žháři. Ze zprávy se vbrzku stala mediální kampaň. Tu využili hlasatelé netolerance k nenávistnému rasistickému napadání rodiny a těch, kteří jí pomáhají.

Všechny exekuce byly přitom zastaveny:

První dvě exekuce se podle Kumara Vishwanathana, předsedy sdružení Vzájemné soužití, které rodině pomáhá, týkaly údajného nesplácení zdravotního pojištění z konce 90. let (první exekuce) a penále (druhá). Jedna z nich byla uvalena na dům. Obě byly zastaveny, protože došlo k omylu. Anna Siváková prokázala, že v době, kdy údajně neplatila pojištění, nastoupila na mateřskou dovolenou - k chybě možná došlo proto, že tehdy měnila pojišťovnu.

Další dvě exekuce byly na telefon, z toho jedna byla uvalena na dům. Tady není jasné, proč firma dluh vymáhala nadvakrát, pokaždé jiným exekutorem. Z exekuce na dům se přitom vyklubal banální dluh necelých tří tisíc korun za mobilní telefon. Anna Siváková je navíc přesvědčena, že dluh byl vymáhán neoprávněně, protože obchodní agenti jí nabízeli mobil zdarma. Firma, která požadovala exekuci, svůj návrh podle informací médií vzápětí sama stáhla.

Poslední exekuce byla kvůli údajnému dluhu z půjčky -- Anna Siváková přitom doložila, že půjčku zaplatila.

Jsme si vědomi toho, že rodina dům získala ze sbírky mezi lidmi a informování o dění okolo něj je tudíž pochopitelné. Média se však v souvislosti se zmíněnými exekucemi nezabývala finančními možnostmi rodiny, ani tím, že malé Natálii a jejím rodičům z pravomocného rozhodnutí soudu dluží rasističtí žháři přes 9,5 milionů korun, které nesplácejí.

Většina médií v této souvislosti neinformovala, že otce rodiny Pavla Kudrika nikdo nastálo nezaměstná, protože se musí starat o další tři dcery, když je Anna Siváková s Natálií v nemocnici, což je velmi často. Ani o tom, že rodiče musejí velmi často kupovat drahé masti a další léky. A také pominula fakt, že celá rodina je těžce postižena nejen fyzicky, ale i psychicky. Během útoku zápalnými lahvemi byla popálena nejen malá Natálie, která postupně prodělává větší počet operací, ale i její matka, Anna Siváková. Příznaky posttraumatické stresové poruchy trpí celá rodina, včetně rodičů a ostatních tří dcer.

E-mailové schránky Vzájemného soužití či sdružení ROMEA byly od počátku kampaně zahlceny rasistickými nadávkami a odsudky, nechyběly ani výzvy k násilí či rovnou usmrcení nejen celé rodiny, ale všech Romů. Při pročítání internetových diskusí se Anna Siváková de facto zhroutila, dostala se do ještě horšího psychického stavu než obvykle.

Masivnost rasistických verbálních útoků znovu potvrdila vzestup nesnášenlivosti a netolerance v České republice, spojený se změnou společenské atmosféry. Ta spočívá především v tom, že se paušalizace vůči Romům stala běžným a obecně přijímaným jevem. Posun společnosti směrem ke zjednodušeným "řešením" a černobílému vidění ostatně můžeme sledovat v celé Evropě.

Nenávistné rasistické útoky odsuzujeme. A zároveň apelujeme na média, aby promýšlela informování o soužití lidí z minorit a majority odpovědně, ve všech souvislostech, a snažila se tak přispět ke změně atmosféry k lepšímu. Neplédujeme pro zamlčování negativních jevů, spjatých s příslušníky menšin, ale pro změnu způsobu, jakým se nejen tyto informace podávají.

Anna Šabatová, předsedkyně ČHV

František Kostlán, člen předsednictva ČHV,

Dne 28. března 2012

0
Vytisknout
5368

Diskuse

Obsah vydání | 30. 3. 2012