Vládou připravovaná změna valorizace důchodů je nemorální

30. 3. 2012 / Miroslav Opálka

čas čtení 3 minuty

Příští rok bude zejména pro nízkopříjmové a zdravotně handicapované důchodce kritický. Plně se totiž nepokryje rychlý růst nákladů na živobytí z průběhu letošního roku. A k tomu se ještě přidá od 1. ledna 2013 nové zvýšení DPH (jak ve snížené, tak i základní sazbě o jeden procentní bod). Dynamika propadu kupní síly důchodů bude výrazně pokračovat. Ekonomičtí ministři koaliční Nečasovy vlády se navíc ve čtvrtek dohodli na návrhu změny způsobu valorizace důchodů. Přitom příjmy vysokopříjmových skupin občanů -- chráněnců vlády - zůstanou téměř nedotčeny.

Je to nemorální a asociální přístup vládní koalice, která náklady za svou neschopnost řídit úspěšně hospodářský rozvoj země a za úmysl privilegovat bohaté přenáší na bedra neprivilegovaných spoluobčanů, včetně většiny seniorů.

Valorizace by měly vycházet z 1/3 přírůstku mezd, což zůstává na současné úrovni, ale dále jen z 1/3 výše inflace cen zboží a sužeb, což znamená snížení dynamiky valorizace o 2/3 z tohoto nejdůležitějšího segmentu. Kontrastem ke způsobu rozhodování je shoda ministrů na tom, že daně pro fyzické osoby se nezvýší – nevrátí k progresivnímu zdanění podle výše příjmů, ale dojde k navýšení DPH. Toto opatření se znovu dotkne dalšího snížení reálné výše důchodů, ale i jiných příjmů.

Roční růst průměrné mzdy v posledním období stačil tak akorát na pokrytí inflace a v některých odvětvích se dokonce mzdy či platy snížily. A valorizace penzí v podstatě opožděně (po zhodnocení uběhlých 12 měsíců, a zpětně ještě s dalším zpožděním 4 měsíců k realizaci) a i dříve vracela důchody na jejich původní reálnou hodnotu jen na krátkou dobu. A to jen díky tomu, že ke 100% zohlednění inflace se přičetlo z 1/3 i zvýšení mezd.

Zrychlený propad reálných důchodů však v tomto roce zapříčinilo zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 %, značný růst nákladů na bydlení a turbulence v cenové hladině různých komodit, čemuž ještě není konec. Jen k únoru 2012 činí meziroční vzrůst spotřebitelských cen v průměru 3,7 % (např. cen za pobyt v domech pro seniory o 5,5 %). Po přijetí připravované vládní změny se nejen propadne reálná hodnota jednotlivých důchodů, ale začne se propadat i procentní podíl důchodů ke mzdám. Jestliže v roce 1991 činil tento podíl 55,3 % a dnes osciluje kolem 40 %, pak v případě přijetí avizovaného „kompromisního“ návrhu dojde k propadu podílu nemálo pod 40 %.

Autor je poslanec PS PČR a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii

0
Vytisknout
9966

Diskuse

Obsah vydání | 3. 4. 2012