V Afghánistánu jsou žalářovány ženy za tzv. morální zločiny

30. 3. 2012 / Miloš Kaláb

Skupina na ochranu lidských práv Human Rights Watch vydala minulý týden v Kábulu zprávu o tom, že je v afghánských věznicích drženo přibližně čtyři sta žen a dívek, aniž byly usvědčeny z tzv. morálních zločinů, z nichž jsou obviněny. Jsou vězněny za útěk od rodiny, přestože se jedná o přestupek, který není podle afghánských zákonů zločinem -- na rozdíl od nemanželského pohlavního styku. Ve věznicích se to všechno srovná podle jednoho měřítka. 

Pan Kenneth Roth, výkonný ředitel skupiny Human Rights Watch, upozorňuje na to, že ještě deset let po porážce Talibánu jsou vězněny ženy a dívky, když utečou z domu od násilného manžela nebo od muže, za něhož byly násilím provdány. Vláda prezidenta Karzaje, která se těší podpoře západních vlád, nesplňuje svoje závazky podle mezinárodních zákonů na ochranu lidských práv.

Některé dívky a ženy byly obviněny ze ziny čili pohlavního styku mimo manželský svazek poté, co byly znásilněny nebo přinuceny k provozování prostituce. Soudci usvědčují obžalované výhradně na základějejich "přiznání", vysloveného za nepřítomnosti obhájce a "podepsaného" obžalovanými, aniž se jim přečetlo obvinění, přestože ty ženy neumějí ani číst ani psát. Po "usvědčení" jsou ženy odsuzovány k dlouhým vězeňským trestům, často delším než deset let.

V této silně konzervativní společnosti se obává mnoho z 58 vězeňkyň, s nimiž pracovníci skupiny Human Rights Watch mluvili, že budou zavražděny svými rodinami, až budou propuštěny z věznice, aby byla "zachráněna čest rodiny". Byl uveden případ sedmnáctileté Chalídy P. uvězněné za to, že utekla se svým nápadníkem, za něhož jí rodiče zakázali provdat se. řekla členům skupiny Human Rights Watch, že ji přicházejí každý týden do věznice rodiče navštěvovat a při tom jí říkají, že se jim už brzy podaří podplatit strážce, aby jim ji vydali a oni ji mohli zabít.

Zpráva skupiny Human Rights Watch uvádí jiný případ ženy, která byla odsouzena ke třem rokům vězení za to, že utekla od tchána, který ji znásilnil a dal zavraždit jejího bratra. "Zde ve vězení se cítím dobře", prohlásila, "protože se nemusím bát, že měněkdo přijde v noci zabít".

Prezident Karzai uděluje pravidelně milost ženám odsouzeným za "morální zločiny", ale paní Heather Barrová, badatelka ve skupině Human Rights Watch, řekla, že to je od něho sice hezké, ale neřeší tím nespravedlnost, k níž zde dochází: "Nevrací vám měsíce a roky strávené ve věznici, ani to nemění nic na riziku, že bude mnoho dívek a žen zavražděno svými příbuznými proto, že byly usvědčeny z takových zločinů".

Článek pana Sebastiana Bergera od Agence France-Presse se zmiňuje o tom, že se situace žen v Afghánistánu dramaticky zlepšila po pádu Talbánu a že silně vzrostl počet dívek, které chodí do školy. Snahy Američanů a afghánské vlády uzavřít nějakou mírovou dohodu silně znervózňují afghánské ženy a dívky, které se stále více obávají, že všechno uvolnění, k němuž během posledních roků došlo, bude ztraceno, aby se konečně skončila drahá krvavá válka. V březnu podpořil prezident Karzai výnos tzv. Rady ulamá, což je nejvyšší islámský úřad v zemi, že ženy nejsou stejně hodnotné jako muži. Výnos požaduje, aby se ženy nestýkaly s cizími muži při různých sociálních příležitostech jako je vzdělání, na bazarech, v úřadech a jinde, což znamená, že by ženy nesměly pracovat ani studovat na univerzitách.

Výnos také uvádí, že je zakázáno ohrožovat, bít a zesměšňovat ženy, není-li k tomu podle zákona šaría důvod, což samozřejmě ponechává možnost takové akce považovat za některých podmínek za přijatelné, zejména co se týká útisku v manželství. Paní Barrová říká, že se prezident Karzai snaží vystupovat mnohem konzervativněji vzhledem k nadcházejícímu omezení velikosti západních vojsk v zemi, aby vyslal signály Talibánu i mocným afghánským tradicionalistům ve snaze zjistit, jak by mohl v této společnosti on sám přežít několik následujících roků. Pan Ajmal Fajzí, mluvčí prezidenta Karzaje, se znažil bagatelizovat zprávu skupiny Human Rights Watch tvrzením, že se životní podmínky pro ženy v Afghánistánu významně zlepšily a že ústava a jiné zákony Afghánistánu chrání práva žen. Dodal ale, že nelze popřít, že ženy dosud čelí mnoha problémům, protože je Afghánistán zemí, kterou postihla válka. 

0
Vytisknout
5580

Diskuse

Obsah vydání | 3. 4. 2012