Strach jako důležitý obchodní artikl

2. 11. 2011 / Milan Dubský

čas čtení 3 minuty

K mnoha činnostem, které mají psané i nepsané ve své pracovní náplni politici, přibylo kupčení se strachem. Vydatným jejich pomocníkem v tom jsou média, tisk, televize. Protože zprávy, jež vyvolávají strach, jsou ty nejvíce sledované. To vědí dobře vydavatelé. A tak podle zpravodajství našich televizí se nic jiného a kladného v naší zemi téměř neodehrává, než zločiny, přepadávání dětí a starých lidí, vloupání a přepady bankovních poboček, benzínových pump, obchodů atd. Nyní přišel český ministr financí, podle jednoho amerického časopisu již dvakrát vyhlášený za nejlepšího ministra financí východního bloku, se sdělením, že se česká ekonomika, navzdory předpovědím z léta, nebude vyvíjet pozitivně, nýbrž sestupně.

To je zpráva z okruhu těch špatných. Proto obsadil mistr téměř všeho Miroslav Kalousek, ministr financí, všechna média. Je stokrát opakovaný ve všech relacích a z jeho sdělení se stala nejdůležitější zpráva a událost pro všechna česká média veřejnoprávní i soukromá. Uspořádal k tomuto sdělení 31.10.2011 i tiskovou konferenci. A nikde v daleku i blízku žádný ohlas a reakci na tuto Kalouskovu analýzu a prognózu, ač dosud neměl povolání analytika a prognostiku v žádném popisu. Kde zůstali přední čeští ekonomové, členové vládního NERVu, profesoři VŠE, analytici bank a další? Mlčí nebo oněměli? Není to "možná" příprava obyvatel, těch co skutečně tvoří HDP, na rozdíl od administrativních myší, sedících v úřadech všech stupňů, bankách, developerů, poslanců, senátorů a politiků taktéž všech kategorií, na ještě vyšší daně a ještě rychlejší snižování životní úrovně "obyčejných" občanů?

Ve vzduchu visí otázka, kde mizí úspory ze škrtů? Mizí v "neznámých "černých dírách" ve skřípajícím soukolí nabobtnalého systému finančního průmyslu, který obsadil všechny důležité státní posty, ruku v ruce s kmotry a politiky, politickými stranami a lobbyisty. Oznamovatelé korupce a jiných zlovolných činů jsou na indexu. A když už jsme u čísel růstu nebo snižování HDP, většině obyvatel to mnoho neříká. Když HDP rostl, nepoznali to na své životní úrovni, standardu a kvalitě života. A je vůbec růst HDP důležitý pro zdárný vývoj společnosti? Pro spokojený život občanů? Jsou to pojmy, o nichž hovoří, přednášejí učené referáty a píší statě ekonomové, analytici, profesoři ekonomie. Ale ekonomie není exaktní vědou, jako je např. matematika, chemie, fyzika. Ty pracují s veličinami, jež jsou objektivně a přesně měřitelné. Např. čas, hmotnost. Ekonomie studuje ekonomiku, hospodářství. Je na rozhraní přírodních a humanitních věd. Je vědou, která se zabývá procesy a jednáním různých aktérů, ve světě relativně omezených zdrojů a stále rostoucích potřeb a požadavků, vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel a nerovnoměrnému vývoji současného divokého finančního kapitalismu, stále méně přívětivého k lidem, kteří vytvářejí bohatství světa a na jehož rozdělování mají stále menší podíl.

K čemu, proč a právě nyní vypustil český ministr financí Kalousek tuto bublinu?

0
Vytisknout
8096

Diskuse

Obsah vydání | 4. 11. 2011