Petr Kolář, Michal Pullman: Kdo se bojí normalizační odpovědnosti

5. 11. 2011

čas čtení 2 minuty

Výzkum stalinské společnosti ukázal, že je třeba celkově změnit pojetí toho, co je "politické" a co "všední", co "mimořádné" a co "banální".

Všední den je v moderních společnostech politickým prostorem par excellence a žádný politický řád se nemůže dlouhodobě udržet, nedokáže-li získat alespoň pasivní podporu obyvatel a nestane-li se pro většinu z nich "normálním".

Moc přichází zdola a zevnitř. Po roce 1989 rozvinuli němečtí historikové přístup při zkoumání komunistické NDR. "Moc" nechápali jako nezávislou sílu, která zvnějšku působí na společnost. Namísto toho se přiklonili k sofistikovanějšímu pojmu "panství", jejž chápali jako vzájemný vztah mezi vládnoucími a ovládanými, který nelze omezit na prosté vykonání příkazu a poslušnosti. Ten, kdo přikazoval, i ten, kdo poslouchal, museli danému mocenskému vztahu nějak rozumět a přijmout ho za svůj, měl-li tento vztah působit dlouhodobě.

Podle sociálního antropologa Alexeje Jurčaka daly binární protiklady jako "režim" - "společnost", "útlak" - "svoboda", "přetvářka na veřejnosti" - "upřímnost doma" vzniknout představě, že reálný socialismus byl v důsledku pasivity lidí, obávajících se projevit svůj "skutečný názor", vždy vnímán jako něco zcela cizího, vnějšího a nemorálního. Ve své práci o "poslední sovětské generaci" Jurčak s pomocí pečlivé rekonstrukce pozdně socialistického jazyka naopak ukázal, že většina lidí tehdy sociální realitu chápala zcela jinak. Mnoho sovětských občanů se s klíčovými ideály socialismu jako rovnost, pospolitost, solidarita nebo přátelství upřímně ztotožňovalo, i když se ve svém každodenním životě od oficiální ideologie distancovali nebo si ji vykládali po svém.

Existující mocenské vztahy byly vždy výsledkem této interakce mezi oficiálními ideologickými liniemi a tím, jak si je lidé osvojovali a jak je spoluutvářeli aktivním jednáním ve svém sociálním prostředí - v rodině, v kanceláři, v továrně, v JZD nebo v bytovém družstvu. I v reálném socialismu mohla "moc" dlouhodobě existovat jen tehdy, byla-li aktivně vytvářena společností zdola.

Zdroj: ZDE

Docela zásadní článek doporučuje Petr Uhl.

0
Vytisknout
4951

Diskuse

Obsah vydání | 7. 11. 2011