NATO a jím podporované libyjské síly v Syrtě údajně spáchaly genocidu

2. 11. 2011 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Demokratická západní civilizace je posedlá tvorbou ikon a budováním pozitivní mytologie, a to podobně jako civilizace totalitní -- aby obhájila svou existenci, výsady a andělsky čisté skutky. Je nepřípustné, ba trestné bagatelizovat či popírat holocaust a takzvaná genocida ve Srebrenici má tuze pevné ideologické základy, že jen hrstka autorů se odváží napsat, že nešlo o plánovanou genocidu, nýbrž o velký masakr, jenž byl odvetou za jiné zločiny. Naše společnost je o to háklivější, když jde o její vlastní zločiny, tedy zločiny spáchané jejím jménem. Pro někoho bylo například svržení atomových bomb na dvě japonská města, aniž by se ptal obětí a pozůstalých, triumfem sil dobra, pro jiného zase přelomovým kataklyzmatem, který zavedl lidstvo na samý práh jeho přežití.

Musím opětovně vyjádřit své znepokojení nad tím, jak konvenční, ale i nekonveční média informovala a informují o konfliktu v Libyi -- nyní mám na mysli dobývání prokaddáfiovské bašty v Syrtě -- jakým způsobem bylo (či nebylo) referováno o zvěrstvech prozápadních rebelů a masivní destrukci způsobené leteckými silami NATO. Ničivé útoky na Syrtu a snímky z bombardovaného města se již nadále nedaly přehlížet či bagatelizovat coby nutná daň za svobodu obyčejných Libyjců. Mám za to, že ač západní média ohledně konfliktu v Libyi drtivě stála a nadále stojí na straně NATO a rebelů a Kaddáfího vykreslovala jako "nového Miloševiče", existuje několik příkladů, kdy se v některých světových sdělovacích prostředcích na povrch vynořila skutečně syrová realita v podobě zvěrstev NATO a jeho libyjských chráněnců, za což jim náleží velký dík.

Korespondent BBC na Středním Východě Wyre Davies situaci v Syrtě dne 26. října vylíčil následovně: "Po dobu dvou týdnů vojenské síly libyjské prozatímní vlády ostřelovaly a bombardovaly město zpět do doby temna, protože se vojáci věrní Kaddáfímu uvnitř města odmítali vzdát." Davies v článku sleduje tragické osudy několika uprchlíků a taktéž konstatuje, že "město bylo rozmetáno na kousíčky." Situace je skutečně vážná, když se v liberálním listu Guardian můžeme dočíst o tom, že velká část libyjské infrastruktury je zničena nebo potřebuje opravit, včetně klíčových ropných instalací, na jejichž okamžitém chodu závisí spása země. V textu jsou v souvislosti s novou Libyí uvedeny informace o násilnostech, vražedných pomstách, porušování lidských práv, zprávy o špatném zacházení se zadrženými osobami atd. Někteří analytikové v listu navíc předvídají, že Libyi postihne "mini-irácký scénář, nové miasma občanské války, fragmentace a sektářský konflikt", jestliže se nepodaří tyto zhoubné aktivity včas ukončit.

S opravdu barbarským koncem jednoho tyrana lze v libyjské prozatímní vládě (NTC) vidět tyrany nové. Kaddáfí nebyl jedinou obětí fanatického lynčujícího davu toho dne, kdy byl sexuálně zneužit a bestiálně usmrcen. Ze zprávy Human Rights Watch (HRW) se dozvídáme, že na místě, kde byl dopaden plukovník, ozbrojení rebelové popravili šest až deset lidí. V blízkém okolí bylo nalezeno 95 těl, řada z nich se stala oběťmi bombardérů NATO. Mainstreamová televizní stanice CBS hlásila, že v obrovském masovém hrobě v Syrtě bylo prozatím nalezeno 572 mrtvol, včetně 300 těl, z nichž "mnohá měla vzadu svázané ruce a průstřel v zadní části lebky." Zmíněná zpráva organizace HRW popisuje, že v hotelu, kde měli základnu protivládní vojáci, byla nalezeno 53 mrtvol. Podle této zprávy šlo zjevně o Kaddáfího stoupence, kteří zde byli popraveni. Avšak i Kaddáfího vojáci se podle údajů uvedených touto organizací ve městě dopouštěli vražd. Nemocniční personál v Syrtě sdělil pracovníkům HRW, že vojáci věrní plukovníkovi popravili asi 23 osob, jejichž ostatky byly nalezeny rebely a místními zdravotníky.

Bombardování libyjské státní televize v červenci britským bombardérem, jež údajně připravilo o život několik novinářů a které organizace Reportéři bez hranic, UNESCO a další odsoudily jako válečný zločin, znamená nepříjemnou reminiscenci na bombardování srbské televize leteckými silami NATO a redakce televizní stanice Al-Jazeera v Afghánistánu Bushovou administrativou. Zde se maligní projevy imperiální zvůle zvrhávají, zatímco pravda v konfliktu umírá mezi prvními. Destrukce Syrty, kde dříve žilo 100 000 obyvatel, a její proměna v dýmající trosky, jsou výsledkem několikatýdenního obléhání a každodenního bombardování, odříznutí od vodovodní sítě, dodávek potravin, léků, elektřiny, zásob -- včetně ostřelování nemocnice, masového rabování a masakrů.

Český server natoaktual.cz dokonce koncem září otiskl článek, který publikoval Murdochův list The Australian, v němž se píše, že civilisté, kteří hromadně opouštěli Syrtu, obvinili NATO a jím podporované rebely z páchání genocidy. Řada uprchlíků podala svědectví o tom, že alianční nebo povstalecké bomby zasáhly školy, nemocnice a obytné čtvrti. Bohužel se v nastalé euforii z vítězství v Libyi asi o monumentální destrukci plukovníkova rodiště dále hovořit nebude, neboť není v našem zájmu informovat o našich zločinech a zločinech těch, jimž blahosklonně předáváme vládu nad novou Libyí.

0
Vytisknout
10003

Diskuse

Obsah vydání | 4. 11. 2011