Stratfor: Libyjští povstalci se blíží k Tripolisu

21. 8. 2011

čas čtení 10 minut

Pokud povstalecké síly postupující na Tripolis ze západu jsou tytéž síly, které svedly boj o Zavíju, je nepravděpodobné, že by byly v brzké době v pozici umožňující oblehnout Tripolis. - Je nepravděpodobné, že by povstalecké síly postupující ze Zavíje bojovaly samostatně. Bude důležité sledovat známky toho, že síly určené pro zvláštní operace ze zúčastněných zemí NATO nenápadně vedou ofenzívu a připravují operace pro vypátrání a zajetí Kaddáfího. - Dezinformační kampaň povstalců je v plném proudu. - Zprávy o protikaddáfíovských shromážděních spolu s pověstmi o odstoupení Kaddáfího a dalších dezercích na vysokých postech směřují k vyvolání povstání v hlavním městě, které by umožnilo invazi povstalců. - Vzhledem k této skutečnosti je třeba ke zprávám povstaleckých médií přistupovat s velkými pochybnostmi. - Dokud jednotky zůstanou loajální, bude nemožné město obsadit.

Shrnutí

KD│ Zprávy o explozích a těžké dělostřelecké palbě v Tripolisu z 20. srpna indikují, že povstalečtí bojovníci možná zahájili pokus oblehnout libyjské hlavní město s cílem svrhnout libyjského představitele Muammara Kaddáfího. Na základě dosud omezených dostupných informací a nezměrných komplikací spojených s pokusem obsadit metropoli jako je Tripolis se nicméně nezdá, že by povstalci byli v postavení, jež by jim umožnilo provést závěrečný útok proti Kaddáfímu.

Analýza

Zdá se, že povstalečtí bojovníci ze základny v horách Nafusa dosáhli během minulého týdne při postupu na Tripolis významného pokroku. Po několika dnech bojů se zdá, že povstalci mají navrch v Zavíji západně od Tripolisu - což je klíčový bod na Kaddáfího zásobovací linii, jehož držení může povstalcům umožnit zastavit přísun zásob do Tripolisu - a nyní zřejmě zahajují útok na libyjské hlavní město.

Ačkoliv se Kaddáfí zdá být v defenzívě, obtíže spojené s obléháním a poté dobytím města bráněného silami, jež měly značné množství času opevnit se a připravit na útok, nelze podcenit. Pokud Kaddáfí dokáže udržet loajalitu svých zbylých jednotek, povstalci budou mít s obsazením města značné obtíže.

Zavíja je klíčovým dopravním uzlem využívaným Kaddáfího silami při pašování paliva po kvalitní pobřežní silnici z porézní tunisko-libyjské hranice do Tripolisu. Okupace Zavíji povstalci, spolu s okupací měst Sorman a Sabrata, může potenciálně fakticky odříznout Kaddáfího západní zásobovací linie z Tuniska. Je třeba si všimnout, že ačkoliv povstalecké síly tvrdí, že obsadily střed města Zavíja, boje v oblasti dosud pokračují. Povstalečtí bojovníci se údajně pokoušejí obsadit Most 27 pojmenovaný po skutečnosti, že leží 27 kilometrů od Tripolisu.

Kaddáfího síly v Tripolisu se mohou spoléhat na druhou klíčovou zásobovací linii vedoucí z Gadamesu (na trojmezí libyjsko-tunisko-alžírských hranic) podél jižního okraje pohoří Nafusa a poté severně přes město Garján. Povstalci tvrdí, že Garján obsadili, avšak informace přicházející z tohoto města jsou omezené.

Při monitorování bojů, jež byly hlášeny z hlavního města, je třeba nepustit ze zřetele řadu skutečností. Kaddáfího síly ustoupily zhruba deset kilometrů na východ od Zavíji a dosud město ostřelují. Ústup Kaddáfího sil z klíčového města jako je Zavíja indikuje celkové oslabení, ale nutně neznamená, že se libyjské síly bránící Tripolis při pohledu na postup postalců rozpadnou. Kaddáfího síly patrně podstoupily kalkulované riziko ústupu a opevnění kolem hlavního města, kde si mohou vybrat terén pro závěrečnou bitvu, přičemž vědí, že povstalecké síly budou ve snaze vést boj ve městě čelit extrémně obtížné výzvě.

Náklady na boj ve městě nelze podceňovat. Takový boj vyžaduje dobře vycvičené síly s výbornou morálkou a je známo, že povstalecké síly na západě jsou málo početné (odhaduje se, že jich je nejvýše několik tisíc) a extrémně špatně vycvičené. Pokud povstalecké síly postupující na Tripolis ze západu jsou tytéž síly, které svedly boj o Zavíju, je nepravděpodobné, že by byly v brzké době v pozici umožňující oblehnout Tripolis.

Boj ve městě patří k nejhorším druhům boje vůbec. Nepřítel nemusí být šikovný, aby postup zpomalil. Boj dům od domu je nejvíce smrtící ze všech. Útočník se musí vystavit palbě. Obránce musí čekat. Je třeba dobře vycvičených a motivovaných ofenzívních sil, nebo úplného kolapsu obránců.

Neexistují jasné známky toho, že povstalecké síly mají spolehlivé zásobovací linie, které by unesly ofenzívu na hlavní město, ani neexistují známky toho, že povstalecké síly se základnou v Benghází postupují pouští, aby posílily bojovníky se základnou v horách Nafusa. Takový postup jednotek z východu by byl velmi nápadný a byl by už hlášen.

Padesát kilometrů je ve válce ohromná vzdálenost. Přesouvat takto deset lidí se rovná vraždě. Přesouvat tisíce lidí na vzdálenost padesáti kilometrů, nakrmit je, poskytnout jim benzín pro vozidla a munici pro zbraně není jednoduché a vyžaduje to čas.

Vzhledem k tomu, že se zdá, že Kaddáfího zásobovací linie z Tuniska přes Zavíju a severně přes Garján jsou v rukách povstalců (přinejmenším v tuto chvíli), zůstává důležitou otázkou, jak dobře jsou zásobeny Kaddáfího síly v Tripolisu. Pokud povstalecké síly doufají, že Kaddáfího síly při obležení města vyhladovějí, budou hladovět i obyvatelé a povstalci budou s přibývajícím časem, který si jejich tažení vyžádá, riskovat reakci.

NATO bylo dosud s to poskytovat povstalcům postupujícím na hlavní město vzdušnou podporu, ale čím blíže povstalci postoupí k Tripolisu, metropoli s přibližně dvěma miliony obyvatel, tím větší budou vedlejší škody a tím více se patrně bude NATO vyhýbat riziku. Omezení vzdušné podpory NATO ještě umocní existující obtíže, jimž povstalci při snaze obsadit hlavní město čelí.

Je nepravděpodobné, že by povstalecké síly postupující ze Zavíje bojovaly samostatně. Bude důležité sledovat známky toho, že síly určené pro zvláštní operace ze zúčastněných zemí NATO nenápadně vedou ofenzívu a připravují operace pro vypátrání a zajetí Kaddáfího. Ačkoliv je taková pomoc pro povstalce klíčově důležitá (zejména pokud jde o koordinaci blízké vzdušné podpory), síly pro zvláštní operace jsou vycvičeny a vybaveny pro chirurgické operace, nikoliv pro obsazování a okupaci velkých měst. Takové operace jsou rovněž velmi závislé na spolehlivých zprávách o pohybech Kaddáfího, které bude těžké získat.

Normální bitevní plán pro obsazení města zahrnuje obklíčení, ostřelování a poté pomalý postup. Motivovaný obránce využije krytí troskami, aby způsobil ztráty. Vede to také k velkým ztrátám mezi civilisty, které odporují politickým potřebám NATO. Nejlepším výsledkem by bylo povstání ve městě a útěk vedení. K tomu je zapotřebí dvou věcí: Aby měli lídři kam uprchnout a nebýt zajati a také garancí pro obránce, že nedojde k represáliím. Problém je v tom, že většina obránců nemá co ztratit. Musel by existovat čas potřebný k tomu, aby je útočníci mohli přesvědčit, že mají co ztratit. NATO se snaží dosáhnout povstání těch samých lidí, kteří mu až dosud kladli odpor. Dosažení tohoto cíle komplikuje skutečnost, že pokud povstanou, nemůže jim jejich životy nikdo zaručit. Také útěk Kaddáfího by fungoval. Ale je nejasné, pokud by chtěl utíkat, a pokud by utíkal, kam by šel.

Dezinformační kampaň povstalců je v plném proudu. Jsou šířeny zprávy o tom, že Kaddáfího odpůrci mezi obyvateli Tripolisu vyšli do ulic a vedou oslavnou střelbu v přípravě na pád Kaddáfího. Je signifikantní, že zprávy o protikaddáfíovských shromážděních ve východních čtvrtích Tripolisu Sádž al-Džomáa a Tadžura přicházejí z míst, odkud byly hlášeny protikaddáfíovské demonstrace od počátku krize a je o nich známo, že jsou základnou protikaddáfíovského sentimentu.

Zprávy o protikaddáfíovských shromážděních spolu s pověstmi o odstoupení Kaddáfího a dalších dezercích na vysokých postech směřují k vyvolání povstání v hlavním městě, které by umožnilo invazi povstalců. Vzhledem k této skutečnosti je třeba ke zprávám povstaleckých médií přistupovat s velkými pochybnostmi.

To co se nyní děje je postup sil do východiště útoku, zajištování logistické podpory, přípravná mířená dělostřelecká palba a letecké údery spolu s týmy pro speciální operace, které přímo v místě provádějí pečlivé zaměřování cílů, a psychologický boj proti obráncům. Nejdůležitější věcí, kterou je nyní třeba sledovat, je situace v Tripolisu. Dokud jednotky zůstanou loajální, bude nemožné město obsadit. Ale pokud se rozloží, může toho být dosaženo. Právě nyní se dělá vše pro kontakt s podřízenými veliteli a jejich přesvědčení, aby odmítli klást odpor a přešli na druhou stranu. Mezitím lze z Tripolisu očekávat spoustu nepodložených keců a spoustu výbuchů.

Článek v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3436

Diskuse

Obsah vydání | 19. 8. 2011