Manipulativní zpravodajství České televize k válce proti Gaze je porušením Kodexu, upozornili demonstranti na Kavčích horách

17. 5. 2024

čas čtení 6 minut


Manipulace České televize: V originální reportáži vysílané anglickou mutací stanice Al Jazeera vypovídá malý chlapec o tom, jak pomáhal vynášet ze zasažené školy mrtvé, přičemž dekapitačním gestem ukáže, že jedno tělo bylo bez hlavy. Česká televize použila identický obrazový materiál, který je na stránkách Al Jazeery dostupný i s anglickými titulky, zvuk však potlačila ve prospěch vlastního komentáře a chlapcovo vyjádření vynechala, takže jeho dekapitační gesto působilo na neinformovaného diváka ČT jako vyhrůžka.

TZ Ne naším jménem! ke středeční demonstraci před budovou ČT


Několik desítek lidí se ve středu 15. 5. sešlo před budovou ČT v Praze na Kavčích Horách, aby vyjádřily svůj nesouhlas s dlouhodobě špatnou úrovní reportování veřejnoprávní České televize k Izraeli/Palestině a k probíhající válce proti Gaze zvláště. Podle mluvčích iniciativy Ne naším jménem, které demonstraci svolalo, tak Česká televize dlouhodobě porušuje Kodex, kterým je vázána, což řečníci doložili řadou příkladů. Bylo rovněž poukázáno na analýzu, kterou vypracoval tým z FSS MU v Brně pod vedením Jana Motala a jejíž obsah a závěry Česká televize dlouho před veřejností tajila, a která poukazuje na dehumanizaci a mytizaci Palestinců ve vysílání ČT.

 

Analýzy zpravodajství ČT a jejich netransparentnost

Že by druhá analýza, kterou si Česká televize nechala vypracovat od FSV UK v Praze, měla být ve svých závěrech méně kritická, odmítl Cyril Cuda, jeden z mluvčích iniciativy Ne naším jménem!, jako nepodložené tvrzení: „Pokud neznáme parametry zadání pro obě analýzy a vedení České televize v rozporu se zákonem č. 106 o svobodném přístupu k informacím odmítá tyto parametry zveřejnit, podobně jako odmítalo zveřejnit brněnskou analýzu, nemůžeme výstupy těchto analýz porovnat, a Česká televize tak nemůže tvrdit, že její vysílání je v otázce války proti Gaze v pořádku. A to i přesto, že, jak víme, ji druhá, méně kritická analýza stála třikrát více než analýza vypracovaná na Masarykově univerzitě.“ Lze tak alespoň ocenit, že vedení ČT stáhlo svá původní tvrzení o podjatosti týmu Jana Motala, kterážto nařčení se ukázala jako nepodložená a účelová.   

Demonstrace byla svolána na den zasedání Rady České televize. Na stejný den, 15. 5., připadá i výročí Nakby – etnického čištění Palestiny. Účastníci demonstrace si tak minutou ticha připomněli její oběti, a to jak minulé, tak i ty současné, zejména v Gaze. Řečníci se v několika projevech obrátili i na Radu ČT, která podle nich vyřizuje stížnosti nedostatečně, když často jen tlumočí vyjádření zástupců divize zpravodajství a publicistiky ČT, tedy těch, kteří jsou kritizováni.

Stížnost k Radě ČT poukazuje na závažné nedostatky ve zpravodajství

 

Na demonstraci byla představena nová stížnost na konkrétní porušení Kodexu České televize podána předchozího dne k Radě ČT. Ta vychází z podrobné analýzy zpravodajství ČT k tématu války proti Gaze v období říjen–prosinec s přesahem do dneška. Výstupy ČT byly porovnávány s podobnými výstupy televizních stanic, ať již britské veřejnoprávní BBC, americké CNN, či anglické mutace zpravodajské stanice Al Jazeera, oceněné na nedávném newyorském festivalu televizní a filmové tvorby titulem „Broadcaster of the Year“. Analýza pracovala také s respektovanými periodiky, jako jsou Guardian, Haaretz aj.

Stížnost konstatuje, že ČT si zvolila pro svou editoriální strategii jako dominantní interpretační rámec legitimizaci vojenské akce Izraele. Činila tak mimo jiné i skrze démonizaci běžných obyvatel Gazy, přestože taková hodnotící editoriální strategie je v rozporu s požadavky Kodexu ČT, který explicitně zdůrazňuje nutnost oddělovat zpravodajské a komentativní obsahy“.

Stížnost v tomto směru obsahuje několik příkladů porušení Kodexu, špatné práce se zdroji a manipulativních posunů vykládaných událostí. Ilustrativní je například příspěvek o destrukci školy OSN, která sloužila jako útočiště uprchlíků. V originální reportáži vysílané anglickou mutací stanice Al Jazeera zde vypovídá malý chlapec o tom, jak pomáhal vynášet ze zasažené školy mrtvé, přičemž dekapitačním gestem ukáže, že jedno tělo bylo bez hlavy. Česká televize použila identický obrazový materiál, který je na stránkách Al Jazeery dostupný i s anglickými titulky, zvuk však potlačila ve prospěch vlastního komentáře a chlapcovo vyjádření vynechala, takže jeho dekapitační gesto působilo na neinformovaného diváka ČT jako vyhrůžka. Zatímco ČT umožňuje divákům téměř prožít utrpení izraelských obětí, tady přímého svědka a nezletilou oběť izraelského bombardování doslova umlčela.

 

Podavatel stížnosti Matěj Červenka k tomu uvádí: „ČT má jako veřejnoprávní instituce ze Zákona a z Kodexu informovat pravdivě a nestranně v celé šíři sledované problematiky. Pokud se však dopouští podobných manipulativních posunů, odráží se to i na úrovni znalostí a diskuse ve společnosti a nelze se pak divit, že je tato diskuse často neinformovaná a recykluje různé předsudky a rasismus.“

 


Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

0
Vytisknout
2672

Diskuse

Obsah vydání | 21. 5. 2024