Útěk do budoucnosti

22. 6. 2020

čas čtení 12 minut
S liminalitou je těžké se vyrovnat - a lze odpustit, pokud se bezcílně potácíte, když se ji snažíte zvládnout. Co však ve mě vyvolává netrpělivost je, že lidé liminalitu nerozeznávají, ani když je všude kolem. Pokračují v pochodu do neexistujících budoucností, jako nehratelné postavy (NPC) videoher, které kráčejí s nosy přimáčknutými na neproniknutelnou zeď. Pokud jsou masy takových lidí všude kolem, liminální se mění v surreálné, napsal Venkatesh Rao.


Přiložená ilustrace není kompletní a můžete zpochybnit jednotlivé tvary křižovatek a spojení, jež jsem nakreslil, ale důležitá je topologická struktura a jakoby kozí stezky odpojující se od celého zpevněného systému, ve zcela novém směru. Nebyla samozřejmě knokautována jen historie; knokautovány byly naše normální procesy jejího konstruování. Kolektivně ztratit zápletku znamená přijít o schopnost udržovat konstruovaný smysl historického času.

Místo "pokroku" nebo "úpadku" směřujícího do budoucnosti zmapované na dekády, z bezpečí velkých vyprávění sdílených miliony lidí, unikáme do budoucnosti, den za dnem, bez podpory narativu.

Ačkoliv grafika nese název Průmyslový ideologický dálniční systém, tento příspěvek se netýká ideologií, ale toho, jak konstruujeme širší smysl historického času procesem, který nazývám ideologickou simulací.

Čas jako ideologická simulace

Krátce řečeno, naše chápání budoucnosti, času, který se před námi rozbíhá, lze pojmout jako institucionální sociální reality nekonečně se reprodukující do budoucnosti. K tomu dochází prostřednictvím lidí vykonávajících rozsáhlou sadu čas konstruujících chování. Tato chování sahají od práce od devíti do pěti a dodržování víkendů přes příspěvky do důchodového systému až po hlasování ve volbách každé čtyři roky. Jde o chování produktivní i neproduktivní, čistě utilitární i čistě ceremoniální. To co mají všechna zmíněná chování společného je, že jejich vykonávání opakovaně obnovuje a potvrzuje určitá očekávání a předpoklady ohledně minulosti a budoucnosti, takže vytváří v obojím smysl, se kterým lze žít.

To je čas - historický čas - jako ideologická simulace.

Nemusíte věřit v ideologii, abyste se na této simulaci (a z ní vyplývající konstrukci určitého smyslu historického času) podíleli. Pokud pracujete od devíti do pěti a platíte si na důchod, pomáháte simulovat průmyslovou ideologii starou šedesát let, i když v ni "nevěříte". I když toužíte po životním stylu paleolitického lovce a sběrače a o víkendech se věnujete nějaké jeho verzi. Samotný fakt, že tato touha je časově omezena "víkendy", z ní dělá součást průmyslové ideologické simulace.

Přesně to dělá ideologie cennými. Jedná se o motory simulace sociální reality, které nejen že předvídají určité možné budoucnosti a nabízejí je jako objekty aspirací, ale ve skutečnosti vytvářejí samotný náš smysl pro historický čas.

Neexistuje nic takového jako neoznačený, nevytýčený význam budoucnosti. V té míře, v jaké vůbec dokážeme přemýšlet o roce 2049 a hmatatelně zakoušet naše momentální podmínky jako bod na trajektorii procházející tímto rokem, svedeme to jen v kontextu jedné nebo více ideologických simulací. (V mém případě je to rok, kdy mi bude 65 a vznikne mi nárok na penzi - za předpokladu, že budu dosud naživu, USA dosud budou existovat a důchodový systém bude dosud solventní. Do každé ideologické simulace je zapečeno mnoho předpokladů.)

Vyzývám vás, abyste dokázali, že nemám pravdu - snažte si představit a vyprávět rok 2049 bez kontextu ideologické simulace.

Není to možné.

Může si vyžádat určitou námahu, než odhalíte ideologické předpoklady podbudovávající vaše fikce a technologické spekulace, ale jsou tam. Není to nic hluboce významného, jen důležitého. Takové simulace stojí v centru mé definice temporality - kterou neformálně definuji jako architekturu času. Konstruujeme temporality prostřednictvím předepsaného chování, na základě předpokladů o minulosti a budoucnosti, tak jako stavíme budovy z oceli a betonu.

Průmyslové temporality představují sadu zpevněných dálnic v čase, která se kdysi táhla daleko do budoucnosti - ale už to není pravda. Ideologie pro náš účel není nic víc než jméno určité dálnice v tomto vzájemně propojeném systému. Takové, které přitahuje dostatek účastníků svého institucionálního přehrávání, aby udrželo probíhající konstrukci temporální dálnice.

Protože na zkušenost s časem uplatňujeme prostorovou metaforu, jde zcela zřejmě o jednosměrné dálnice, které se mohou spojovat či rozdělovat, ale nikdy se neobrací nazpět. Můžete prodlévat v minulosti nebo se pohybovat na předním okraji dálničního systému tak rychle, jak jen je budován, ale neexistuje bezpečný způsob návratu. Reakcionářské tendence vyžadují vydat se nazpět proti proudu dopravního provozu.

Zde je způsob, jak chápat naši současnou situaci: Celý ideologický dálniční systém narazil na bariéru značící konec evoluce. Historie mohla skončit nebo neskončit, ale tato konkrétní globálně sdílená zkušenost historického času přinejmenším dospěla do slepé uličky. Proto je metafora milníku před/po koronaviru tak přesvědčivá.

Neexistuje způsob, jak pokračovat v konstruování této konkrétní ideologicky zpevněné budoucnosti. Vše co můžeme udělat je vystoupit ze svých aut, přelézt svodidla označených dálnic a uniknout do neoznačené nezpevněné budoucnosti "po koronaviru". Jediný způsob, jak nyní zakoušet čas, je dělat to den za dnem, jeden proud vědomí za druhým, přičemž nás vedou jen stopy těch, kdo unikli před námi.

Slepota předvídání

Většina lidí si dosud nevšimla, že ideologické simulační procesy zamrzly; že dálnice skončily neprůchodnými bariérami. Nebo si všimli, ale podařilo se jim na to překotně zapomenout.

Mnoho lidí ale vykládá slepou uličku vývoje tak, jakoby jejich vytoužená budoucnost stála za dveřmi. Choroba COVID-19 přinesla festival potvrzujícího zkreslení (confirmation bias) pro všechny, kdo jsou ochotni liminalitu starostlivě ignorovat.

Standardy logického dokazování, které lidé uplatňují, aby jim umožnily dospět k těmto ideologicky vykupujícím závěrům, jsou krutě nedbalé ("epistemický status: pompézně vytoužené usilování o potvrzení názoru"). Zdá se, že právě teď přemýšlení o pandemii po dobu dvou minut před šesti lety po shlédnutí filmu Nákaza stačí na potvrzení celého našeho světonázoru a výkladu historie, ačkoliv si příští týden nedohlédnete ani na špičku nosu.

Pokud patříte k desítkám tisíc lidí všech ideologických orientací po celém světě, kteří v posledních několika dekádách provedli určité přípravy na pandemii, zdá se, že vám to dovoluje jít daleko za uměřený pocit ospravedlnění - až k úplné mesianistické samospravedlivosti. Můžete se považovat za vyvoleného nebesy, abyste rozhazovali své názory po hříšném druhu a jeho lídrech.

A je velikým paradoxem, že v té míře, v níž samozvané Kasandry mají pravdu, v té míře, v níž viděly přicházet zvrat ve větší míře než většina ostatních, zdají se zároveň o to zaslepenější vůči skutečnostem, které nyní přicházejí. Tytéž kognitivní procesy - ideologická simulace - které jim umožnily vidět dopředu, jim teď brání zahlédnout, co přijde poté.

Například progresivisté "to viděli přicházet" optikou nebezpečně omezovaného financování veřejného zdravotnictví. Etnonacionalisté zase optikou nebezpečné závislosti na Číně a globalizované produkci. Zastánci "singularity" optikou generického fetišismu existenciálního ohrožení. Náboženská pravice optikou knihy Zjevení. Hollywood optikou narativního archetypu "kompetentního muže".

To ale žádnou ze zmíněných skupin nečiní v předvídavosti nikterak brilantní. COVID-19 je čímkoliv, jen ne černou labutí. A to dělá z lidí, kteří "to čekali", spíše ideologický ekvivalent samozvaných komentátorů na sociálních sítích, než psychohistorické génie řádu Hariho Seldona.

A co je ještě horší, žádné čočky ideologické simulace, které odhalily nadcházející pandemii, se neukazují zvlášť užitečné, pokud jde o to, co přijde pak - což představuje vůbec nejdůležitější otázku. Vše co tyto věci dělají je, že nasvěcují specifické aspekty dálničního systému vedoucího ke COVIDu-19, a to s výhodou zpětného pohledu.

Ve skutečnosti ideologické simulace právě teď nevidí vůbec nic. Zavedené ideologické perspektivy potemněly, protože simulace, na něž spoléhají při pohledu do budoucnosti, se zhroutily.

Takže jen proto, že jste to viděli přicházet, nejste schopni zahlédnout, kam to vede. Vaše minulá předvídavost vás pravděpodobně v současnosti zaslepuje.

A pokud je taková zaslepenost dostatečně rozšířena, nejde jen o jednotlivé ideologie, které izolovaně havarují. To co havaruje je celé naše pojetí času.

Konec starých časů

Většina přístupů ke zpracování budoucnosti, k vytvoření použitelného smyslu v přítomnosti, spoléhá na mašinérii ideologické simulace. Dokonce i zdánlivě neideologické přístupy jako plánování scénářů nebo psaní science fiction - ze své podstaty analogické - představují mechanismy ideologické simulace. Jen jsou disciplinovanější a užitečnější než jejich polemičtí příbuzní.

Ideologický dálniční systém představuje trasu probíhajících ideologických simulací. Na jisté úrovni jde o simulace konfliktní, které navzájem soupeří. O lidskou biopsychickou energii, o kontrolu materiálních aktiv světa, a tak dále.

Ale na jiné úrovni spolupracují a spikly se tak zásadně, že o tom dokonce ani neví. Vzájemným uznáním a kontakty vytvářejí individuální ideologické simulace sdílený výpočetní kontext. Dá se říci, že jde o infraideologii; operační systém z konvencí, v jehož rámci je možné vzájemné soupeření.

Například liberálové, konzervativci, progresivisté, socialisté a libertariáni se všichni navzájem vidí prostřednictvím sady diskurzívních konvencí a sami se považují za vztažené k celému ansámblu. Tím vytvářejí podmínky vzájemného uznání, které je svazují s "normálním" chápáním budoucnosti coby extrapolace současných sporů a debat.

Tento výpočetní kontext ideologických simulací leží hlouběji než pouhé sdílené politické kontexty, které určitý podsoubor může uznávat za legitimní arénu soupeření, jako například volební demokracii. Nejblíže má taková struktura ke kartelu - je to cosi jako OPEC. Výpočetní kontext ideologických simulací je kartelu velmi podobný: Jen místo ropy čerpá čas.

Říkejme tomu Organizace čas čerpajících ideologií, OČČI.

Kartel OČČI ovládá průmyslovou temporalitu, sto let staré uspořádání mezi sadou hlavních ideologií ohledně vytvoření společného globálního smyslu pro čas, s kvótními omezeními pro jednotlivé členy. Bez OČČI je rok 2049 nepředstavitelný.

Což znamená, že pokud se tento kontext rozpadne, stane se tak na mnohem hlubší rovině, než na jakou jsme zvyklí. Ani španělská chřipka z roku 1918 ve skutečnosti nesnese srovnání. Nejbližší analogické období je Černá smrt ve 14. století.

Všechny ideologické simulace zamrzly, stejně jako ve 14. století. Včetně těch, jejichž mrtvičnatí samospravedliví předvídaví vizionáři to kdysi viděli přicházet. Kartel čerpající čas se rozložil.

Míříme do budoucnosti, která nenavazuje na nic z výše zmíněného, což vytváří radikálně zkrácenou časovou perspektivu. Takovou, v níž máme problém vnímat historický čas nad rámec bezprostřední přítomnosti.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6262

Diskuse

Obsah vydání | 25. 6. 2020