30756

Daniel Veselý

Autor se zajímá se o politické, ekonomické i kulturní vztahy západních vyspělých zemí vůči zemím globálního Jihu. Věnoval se rovněž problematice Blízkého východu a latinskoamerických zemí. Externě spolupracoval s Člověkem v tísni a také s AV ČR. Publikoval v ČRo Plus,  Deníku Referendum, v Mladé frontě Dnes, Hospodářských novinách, na analytickém webu Mediainfo.cz, v čtrnáctideníku A2, týdeníku Literární noviny a týdeníku Kulturní noviny. V současnosti je kmenovým autorem a editorem Britských listů.