Jak rychle může Írán získat jadernou zbraň?

3. 2. 2020

čas čtení 3 minuty
Snaží se Írán rychle získat jadernou zbraň? Jak rychle může získat dostatek materiálu na bombu? Na otázky odpovídá Corey Hindersteinová.


V přirozeném stavu obsahuje uran méně než procentu izotopu U235, který je třeba k jaderné explozi. Obohacování vede ke zvýšení obsahu izotopu v jednom z výstupů ("obohaceném"), zatímco ve druhém se snižuje ("ochuzeném"). Palivo pro jaderné elektrárny obyčejně obsahuje 3-5 % izotopu U235. Uran je považován za vysoce obohacený (HEU) při koncentraci izotopu U235 nad 20 %. Jako materiál vhodný k výrobě zbraní obvykle označujeme uran s obsahem izotopu nejméně 90 %. Stejné vybavení, které obohatí uran na 5 %, jej dokáže obohatit i na 90 % - jde jen o otázku toho, jak je provozováno. Plynové centrifugy představují nejobvyklejší technologii používanou při obohacování uranu.

Množství času, který zabere nějaké zemi výroba dostatečného množství štěpného materiálu pro jadernou zbraň, nezahrnuje čas, který si vyžádá návrh, výroba nebo sestavení komponentů nebo samotné jaderné zbraně.

Čas nutný pro výrobu zbraně je počítán v závislosti na tom, kolik uranu je k dispozici, v jaké formě, stupni obohacení a počtu a typu dostupných centrifug. Pokud se cokoliv z toho zvýší - více materiálu, vyšší obohacení, více instalovaných centrifug - pak se potřebný čas zkracuje, a naopak.

Pokud by se Írán snažil vyrobit zbraň pouze s využitím tajných zařízení, která nemonitoruje OSN, trval by mu úkol mnohem déle.

Na počátku jednání o dohodě JCPOA byl Írán pouze několik týdnů od získání jaderné zbraně. Podle dohody se potřebný čas prodloužil na jeden rok, když Teherán smí vlastnit 300 kg obohaceného uranu obohaceného maximálně na 3,67 % a centrifugy byly omezeny na nejméně pokročilý model v počtu 5 060 ks.

Pokud jde o plutonium, v době podpisu JCPOA Írán stavěl jaderný reaktor schopný vyrábět plutonium ve velmi dobré kvalitě. Podle smlouvy Írán souhlasil se změnou konstrukce reaktoru tak, aby vyráběl plutonium jen v malém množství a v kvalitě, která se pro jaderné zbraně příliš nehodí. Změny na tomto reaktoru probíhají. Smlouva dále vyžaduje, aby Írán odeslal použité palivo ze země.

Nyní není jasné, kolik času by Írán potřeboval k výrobě jaderné zbraně. Ale rozhodně je to čas delší než před podpisem smlouvy.

V polovině ledna disponoval Teherán 550 kg obohaceného uranu, z nějž takřka třetina je obohacena nad limit 3,67 % U235. S instalací dalších centrifug a použitím jejich pokročilejších modelů se čas dále zkrátí. Příští čtvrtletní zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) poskytne lepší představu o těchto veličinách.

(Írán již disponuje použitelnou konstrukcí jaderné zbraně, vše co mu chybí je právě jen dostatek štěpného materiálu. Ale ten by mohl být rychle dodán hotový i ze zahraničí, nejpravděpodobněji z KLDR - pozn. KD.)

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4451

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2020