Problém změn klimatu v kontrastu s neexistujícími hrozbami znepokojujícími společnost

Řídit svobodně SUV je nad lidská práva

16. 5. 2017 / Jaroslav Polák

čas čtení 19 minut

Tímto bych se rád vyjádřil k tomu, jak česká média reflektují současné naléhavé problémy týkající se životního prostředí. Nechtěl bych se příliš rozvádět o fenoménu globálního oteplování, o kterém občas nějaká zmínka v médiích zazní. Domnívám se, že valná většina obyvatel našeho státu bere tento problém jakožto akademický. Tj. že jeho následky se jich nedotýkají a nedotknou, i když např. za posledních 20 let se počet přírodních katastrof zvýšil asi 2,5x. No a samozřejmě existuje významný počet občanů, kteří se domnívají buď, že to vědci publikují jen proto, aby dostali granty = peníze, či že to organizují blíže neurčení lobbyisté za účelem zisku - většinou přemýšlejí dle myšlenkového schématu: „podle sebe soudím tebe“. Vedle tohoto širšího problému občas vyjde v tisku zmínka o znečištění ovzduší. Ve velmi zřetelném kontrastu je frekvence informací o problému znečištěného ovzduší ve Velké Británii např. v deníku The Guardian.

Publikovaná data jsou alarmující a orgány státní správy jsou nuceny jednat. 40 milionů obyvatel VB je ohroženo „ilegálními“ koncentracemi polutantů. Dle věrohodných studií každý den zemře na vrub znečištěného ovzduší ve VB 65 obyvatel. Pokud to přepočteme na počet obyvatel ČR, tak na každý den připadá cca velmi hrubým odhadem 15 obyvatel. 

Dle studie renomované evropské organizace: „V posledních letech vedlo znečištěné ovzduší v České republice k předčasnému úmrtí asi 10 tisíc lidí ročně (European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2015 report). To vypadá na velmi alarmující stav – a v lokálním diskurzu tato data rozhodně neokupují pravidelně čelní stránky českých deníků. 

Výsledkem je, že řadový občan místo výše uvedeného prožívá prakticky neexistující nebezpečí teroristického útoku nebo „ohrožení“ ze strany pacientů s duševním onemocněním. Nikomu nepřijde divné, že státní správa či místní správa nedělají prakticky nic. Když ráno jedu tramvají okolo barrandovské spojky, tak vidím každý den šňůru aut s jednou jedinou osobou a stále častěji jsou k vidění SUV vozy rovněž obyčejně obsazené jednou osobou. 

Důvod, proč jsou řidiči v těchto nadměrně velikých vozů vpuštěni do středu města, mi naprosto uniká. Inu ohrozit lidská práva ve smyslu dopravit se do centra v SUV stojí vysoko nad právem dýchat čistý vzduch. Zdá se, že se zřejmě jedná o výjimku z hesla: “Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda spoluobčana“. Svoboda emitovat nadměrná kvanta polutantů a tak ohrožovat zdraví spoluobčanů stojí nad výše uvedeným právem dýchat čistý vzduch a nebýt ohrožen stejně jako v VB ilegálními koncentracemi polutantů. 

Díky prakticky neexistující kampani v tisku to příslušné orgány ignorují. Nikoho nezajímá výše uvedený a naprosto alarmující počet předčasných úmrtí a samozřejmě i „menších“ škod na zdraví. Jediné, čeho jsem si všiml při smogové situaci letos v zimě, byly nápisy na velkoplošných tabulích: „Smogová situace, omezte cestování osobními automobily“. Z autobusu ve frontě aut jsem viděl naprostou ignoraci. 

Jak je pravidlem – požádat Čecha aby, omezil své osobní pohodlí je naprosto zbytečné, on prostě tím autem „musí“ a najde si tisíc důvodů proč. Ostatně proč nejezdit autem – když prší, tak je to nejúčinnější deštník a v letním vedru je palubní klimatizace k nedocenění a někteří šťastlivci mají v autě i čističku vzduchu, takže se jich problém jedovatého vzduchu netýká. 

My chodci a cyklisté či uživatelé MHD přece máme svobodu se vystěhovat na venkov, když nám to „vadí“. Případně si lze vyslechnout debilní narážky typu, že kritik chce svítit loučemi apod. Takže se vlastně nic neděje.

 Také výdaje zdravotnictví na vrub této negativní externality nikoho nezajímají. Spotřební daň z paliv či výnos z DPH rozhodně zdravotnický resort „nedotují“ a nadto podíl výdajů na zdravotnictví je hluboko pod průměrem výdajů vyspělých státu západní Evropy (procentuálně vyjádřeno). Ostatně peníze musí být vynaloženy na nezbytnosti nejvyššího významu typu "tunel Blanka". Pro řadového svobodného jednotlivce je MHD tzv. sockou a jízda sockou se rovná sociální dehonestaci. 

Apologeti volného trhu nám tedy dost dluží vysvětlení, proč neviditelná ruka trhu generuje tak neefektivní a neekonomický způsob přepravy - tj. jízdy jedné osoby v osobním automobilu a pokud to konto dovolí, tak samozřejmě v SUV. Zřejmě další výjimka z „kanonického zákona o efektivitě neviditelné ruky trhu“. Samozřejmě znečištění polutanty se paprskovitě šíří z měst do suburbií, kde žijí ti úspěšnější svobodní jednotlivci. Ti se pak setkávají kapota na kapotu v často i kilometrových kolonách, když se dopravují do centra za prací zábavou či nákupem. Jeden zdržuje druhého a současně se vzteká na frontu, vytěsňujíc to, že ji sám spoluvytváří. 

Naše ekonomy nijak netrápí fakt, že tito lidé místo práce či odpočinku tráví desítky minut i hodin navíc v automobilu. Tak samozřejmě – ředitelé a manažeři řídí firmu z auta ťukajíc na mobilu. Vedle toho generují smrad i když stojí na místě, to je iracionalita na n-tou, nikoho nevzrušující. 

Bohužel ani jízda na kole není řešením. Cyklista více inhalující vdechuje daleko větší množství život ohrožujících látek. Nárůst onemocnění typu rakoviny v tomto ohledu je také asi zřejmě irelevantní. Naproti tomu v civilizovanější části EU zástupci neziskových organizací podnikají razantní kroky: Alan Andrews, právník mezinárodní organizace ClientEarth (8) a dodal: „Takováto žaloba může mít pozitivní dopad na životy tisíců lidí. Soudy ve Velké Británii a v Německu již nařídily úřadům, aby podnikly konkrétní kroky k vyčištění nelegálně znečištěného ovzduší." 

V ČR se rovněž neziskové organizace snaží, ale výsledkem je odpověď ve formě ideologické nenávisti případně dehonestace a lži šířené například jedním „proslulým a velechytrým“ inženýrem. Z naprosto nepochopitelného důvodu si tento problém k řešení nevezme jako hlavní bod žádná z českých politických stran. Hlas Zelených je v mediálním diskurzu zatím téměř neslyšitelný. Zopakujme si problém znovu: „Dle hodnověrných vědeckých analýz v ČR zemře na následky způsobené znečištěním vzduchu minimálně deset lidí denně“ a reakce z české kotliny – nezájem. No ale představme si deset mrtvých zabitých teroristou tmavší barvi pleti – to by českou scénou otřásalo minimálně týdny. Kdy dojde ke změně?

Rád bych se tímto podělil se čtenáři o své poznatky týkající se zejména počasí a změny klimatu potažmo. Ač jsem vzděláním molekulární biolog, zajímají mě fenomény související s počasím a klimatem. Z dětství a mládí si pamatuji zimy s dostatkem sněhu a kruté mrazy až po mínus 20 °C (např. na začátku 80-tých let minulého století). Pamatuji teplá léta s pár dny přes 30 °C. Teploty nad 35 °C byly naprostou raritou. Měl jsem to štěstí, že jsem se dozvěděl o teorii změny klimatu vlivů (oteplování – majoritně antropogenní vliv) mezi prvními od mého mentora. 

V roce 1986 a v listopadu 1987 klimatolog NASA James Hansen poskytl své svědectví o globálním oteplování široké vědecké veřejnosti. Byl jsem poučen i o fenoménu působení dvou základních - dalo by se říci - paradigmat převzatých i z biologie, a to o pozitivní a negativní zpětné vazbě. Nejzásadnější pro přežití lidstva je fenomén pozitivní zpětné vazby, dle mého hlavně následující 2 příklady. 

Za prvé vlivem oteplování začne odtávat permafrost a následné se bude uvolňovat metan. Efekt způsobený metanem je 25-33krát větší než efekt CO2  – a roztočí se kolo pozitivní zpětné vazby. Druhým příkladem je změna albeda planety. Ledovce s velmi vysokým albedem efektivně odrážejí sluneční záření. Nicméně ledovce tají a tak narůstá rozloha tmavších ploch s daleko vyšším albedem, tj. s vyšším zahříváním. 

Tolik teorie. V první polovině 90 let se například v krátkém časovém okamžiku přehnaly dvě stoleté povodně na řece Rýn. Poukazujíc na možný vliv změny klimatu zazněla od oponentů průpovídka, kterážto v českém diskurzu úspěšně bagatelizovala zjevnou souvislost do cca roku 2002. Průpovídka s malými obměnami zněla: “To se o tom teď více píše, to si toho jen více všímáme, to se o tom více mluví. Nic se neděje, žádné oteplování není“. 

V roce 1997 se přehnala tisíciletá povodeň Moravou a v roce 2002 pětsetletá povodeň Čechami. No i zjevný ignorant musel zaznamenat, že se s počasím či s klimatem něco děje. Nad to s malou odbočkou k již zjevně zapomenuté kauze – poukazujíc na „kompetenci“ tehdejších vrcholných politiků. Člen ODS - vševědoucí pravicové strany, primátor Prahy a člověk s vědeckým titulem pan doktor Igor Němec (absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK) proslul – citováno z Wikipedie: „Památným se stal jeho výrok z 13. srpna 2002 v 19 hodin (povodňová vlna se tehdy blížila ke svému maximu), kdy prohlásil: „Já bych řekl, že Praha není ohrožena. Situace je, bych řekl, nadmíru výtečná. Všechny orgány pracují, jak mají. … Tak přiteče víc kubíků… To, o kolik stoupne, asi není v tuto chvíli důležité, protože jestli to je o 20, 10 centimetrů… Důležité je, že se ta zatopená plocha rozšiřovat nebude.“ Tento výrok řekl za situace, kdy slyšel informaci, že všechny přítoky a horní tok Vltavy jsou na úrovni více než stoleté povodně – příklad „fachidiota“ takříkajíc v přímém přenosu. 

V normální zemi by mu asi sebrali vědecký titul a nechali uhradit miliardové náklady (zatopení metra atp.). V Čechách tento „intelektuál“ dostal trafiku - Od srpna 2005 byl předsedou Úřadu na ochranu osobních údajů, navržen ke jmenování senátem byl 4. srpna 2005. Současně v této době architekt zjevně neúspěšné reformy Václav Klaus z ničeho nic přesedlal z role ekonoma do role „klimatologa“ a zjevný fakt antropogenně ovlivněného oteplování začal horečně popírat. Inu, začal myslet a následně všude šířit teze o neexistenci globálního oteplování či antropogenního vlivu stejně jako Němec zřejmě používajíc legendární „ODSkovské myšlenkové schéma“. 

Velmi to připomíná „slavné“ tažení vědců z Heartland Institutu proti desítkami (možná stovkami) studií potvrzené souvislosti vzniku např. rakoviny plic s tabakismem. Cca 90 % pacientů s rakovinou plic jsou kuřáci (doba latence je cca 30 let). Stejně tak nyní nelze „ohrozit svobodu“ akcionářů firem typu olejářů z Exxonmobile či Lukoil nebo podnikatelů vlastníků hnědouhelných dolů a uhelných elektráren. Nesmí být ohrožena svoboda produkovat skleníkové plyny ale i nad to svoboda znečišťovat ovzduší rakovinotvornými látkami vůbec neberoucí v potaz ohrožení našeho zdraví. Zřejmě je to nějaká výjimka z floskule: „Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého“. 

Zvláště to pak platí o externalitách produkovaných osobní (automobilovou) dopravou. Možná by mohl některý z vědců z pravicových think tanků vysvětlit, proč Neviditelná ruka trhu generuje a preferuje něco tak neefektivního, jako je osobní automobilová doprava (tj. mám na mysli parametry emise na osobu, spotřeba na osobu, generování kongescí, váha na osobu atd.). 

No všimli jste si, jak pravičák Trump bodoval slibem dát znovu práci železářům a horníkům ze zrezivělého pásu (Rust belt) – znovuvybudovat americký těžký průmysl. Zde je nutno připomenout, že těžký průmysl byl hlavním a hojně po revoluci kritizovaným atributem komunistického hospodářství. No a zde, jaký to paradox, ho vzývá americký miliardář a někteří čeští pravičáci při tom skáčou radostí do stropu jásajíc nad jeho vítězstvím. 

Ostatně i v Čechách se mnozí vítězové velké privatizace rychle „obrátili“ a stali se vlastníky „komunistického průmyslu“, tj. hnědo a černouhelných dolů tedy pan Koláček, Bakala, Dienstl a další. Kupodivu do inovací s vysokou přidanou hodnotou toho moc neinvestovali, s čestnou výjimkou bývalého ředitele ČEZ Romana. No a nejbohatší vítěz privatizace Kellner vsadil na starou dobrou lichvu – pardon, omlouvám se, vybudoval společnost HomeCredit a další podobné aktivity v oblasti bankovnictví a trhu s nemovitostmi. 

Vrátím-li se k osobním poznatkům – už na začátku tisíciletí jsem si začal všímat, že např. třešně, které začínaly dříve zrát tak v druhé polovině června – dozrávají již na začátku června a někdy dokonce koncem května. Stejně jako malý nepamatuji (až na výjimky), že by se urodily meruňky a broskve u rodičů na zahradě na okraji Prahy. Tyto plody nyní dokonce dozrávají i ve vesnici 415 metrů nad mořem na zahradě prarodičů. Fenomén posledních let. Zimního období bez sněhu si snad každý všiml. 

Tohle ale byly jen drobnosti v porovnání s tím, co nastalo v posledních letech. Minulý rok, kdy v Praze bylo přes třicet tropických dní a 7 dní s teplotou nad 35 °C, byl naprosto anomální. Sucha v Kalifornii měla za důsledek, že zásoby vody v nádržích v zemi klesly na 17 %. Letos zase v souvislosti s lokálními extrémními srážkami, se během dvou dní prohnaly vesnicí, kde bydleli moji prarodiče, dvě stoleté povodně generované lokálními extrémními přívalovými srážkami. 

Nikdo, ani ti nejstarší, v životě nic takového neviděli (s výjimkou povodně v roce 2002). Ve světě rovněž narůstá počet extrémních vlivů. Několikaletá sucha byla jednou z příčin občanské války v Sýrii. Opakovaně, stejně jako minulý rok, opět zasáhla Indii v květnu drastická vedra s absolutními rekordy. Bangladéš je ohrožen zatopením a zasolením půdy a následně budou desítky (stovky?) milionů lidí bez obživy. Obdobně je tomu na Blízkém východě

Něco neskutečného se stalo na Sibiři. Konkrétně na poloostrově Jamal v srpnu naměřili 35 °C ve stínu – nad polárním kruhem! Dále se zrychlilo odtávání permafrostu a došlo k vzniku epidemie antraxu (viz výše uvedená pozitivní zpětná vazba). Během posledních několika desetiletí se Arktida otepluje přibližně dvojnásobnou rychlostí než zbytek světa. Lidmi vyvolaná změna klimatu zasáhla Arktidu dříve, než se čekalo. Dále ještě takřka každý rok opakující se děsivé požáry v Austrálii

Výše uvedené extrémy počasí jsou jenom jedněmi z mnoha, které bych mohl vyjmenovat. U nás se už odpírači radovali nad průběhem letošního léta (teplotně jen velmi mírně nadprůměrného) a na počátku září přišla doslova na září šokující vedra – pět dní s teplotou nad 30 °C, tj. tropických dní, přičemž neobvyklé teplo trvalo až do půlky září. 

V Čechách to kromě postižených vcelku nikoho nezajímá – inu Češi žijí ve stavu (podobnému psychóze) obav před neexistujícími uprchlíky na českém území. Syřani sem rozhodně nepřijdou, protože jejich střední třída měla často vyšší životní úroveň ve srovnání s tou českou. Nicméně ale počet uprchlíků začne asi v budoucnosti stoupat. Ony teploty nad 50 °C na Blízkém východě či v pásu Maghrebu jsou takřka neslučitelné s přežitím. Kdo nevěří, ať si zapne saunu na plus 50 a zkusí tam být jen pár hodin. 

Ale to se Země oteplila jen o cca 1,3 stupně – z Wikipedie: „K červenci 2016 bylo již 15 měsíců po sobě, kdy odchylka od průměru globální teploty půdy a oceánů byla vždy nejvyšší od počátku globálního zaznamenávání teploty v roce 1880. To u NOAA představuje nejdelší takovou šňůru za 137 let vedení záznamů. Kromě toho úřad NOAA oznámil, že červenec 2016 byl nejteplejším měsícem v historii.“

Křivka nárůstu teplot se začíná nápadně podobat exponencionále. Zde je třeba připomenout, že například oteplení o plus 40 °C je neslučitelné s přežitím naprosté většiny světové populace (viz M. Lynas Six Degrees). No ono bude stačit ještě další oteplení jen o 10 °C, což způsobí vlnu desítek či stovek milionů klimatických uprchlíků a země typu České republiky se rozloží vlivem působení pravicových fanatiků typu Okamury či Konvičky. 

Samozřejmě. Zájmem korporací je výše uvedené bagatelizovat, protože jejich zisky jsou tady a teď a budoucnost je nezajímá, resp. jejich manažeři a akcionáři si hrabou desetitisíce euro, dolarů či yunanů měsíčně, myslíce, že s nimi snadno vše přežijí. 

V souvislosti s tím mne napadá bizarní fakt. Jelikož jsou Vánoce na blátě takřka každý rok, tak některé firmy nabízejí, že movitému občanovi zasněží jeho vilu včetně stromečku pro hodné dětičky, aby měly bílé Vánoce. Ostatně známý sjezdař Klaus si to už brousí víceméně jen po umělém sněhu s (prostoduchým) úsměvem, že i tento problém vyřešila Neviditelná ruka trhu. 

Všeho ovšem do času. Dost mne překvapuje, že si nikdo neuvědomuje fakt, že lidskou psychiku ovlivňuje tisíce let sdílená závislost zemědělců na počasí a na stabilitě klimatu. Když za dávných let přišlo sucho, tak vypukl hladomor a lidé umírali. Nyní se takováto krize dá řešit dovozem potravin anebo kupodivu migrací. 

No ale onen děs ze smrti zůstává skryt v podvědomí a z podvědomí ovlivňuje a zapříčiňuje iracionální jednání. Například tento fenomén obratně používají „politici“ typu Trumpa, Okamury, Le Penové a dalších. Zatím se oteplilo jen o plus 1,4 °C. Co se stane, až se oteplí o dva či více °C? No možná žádné oteplení nebude; ostatně fenomén jaderné zimy je, doufám, čtenářům dobře znám.

0
Vytisknout
6125

Diskuse

Obsah vydání | 18. 5. 2017