Diskuse o slušnosti a zákonnosti s motocyklistou v lese

18. 5. 2017 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Zase po čase jsem vyfotil motocyklistu v našem lese. Motorová vozidla nesmějí podle následující zákonů do českých lesů vůbec vjet. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: v paragrafu 53 zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem. Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti v paragrafu 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem a pojezdem motorovými vozidly. Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon upravuje v § 257 poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.

Tento motocyklista se pokoušel se mnou diskutovat. Nejprve mne varoval, že mne za mou činnost může někdo zbít, což doplnil tím, že mi nevyhrožuje. Potom začal mluvit, držte se, se o slušnosti. Člověk by řekl, že je zákonnost jakožto minimum společensky přijatelného chování a nad ní až slušnost. Jak může o „slušnosti“ vůbec mluvit někdo, kdo vjede zcela nezákonně na motocyklu do lesa? To je podobné, jako by na vaši slušnost apeloval zloděj, kterého přistihnete ve svém bytě při činu.

„Slušnost“ ovšem v podání těchto lidí vypadá tak, že „slušní“ lidé nespolupracují s policií a veřejnou správou na dodržování zákonnosti. „Slušný“ jste podle nich tehdy, když si necháte líbit jejich svévolné porušování zákonů. Nevšimli si, že dnešní stát už není totalitní a že policie a veřejná správa jsou instituce, určené k prosazování demokratických pravidel (což jsou zákony) proti zvůli mocných.

Ten člověk měl motorku a svaly a žil zjevně v mentálním světě, v němž se lidé mlátí. Takhle funguje společnost, postavená na vládě gangů. To není slušná společnost. Slušné by bylo, kdyby např. poděkoval za upozornění a vyjádřil lítost nad svým jednáním. Ale to bylo zjevně zcela nad jeho chápání.

Je výmluvné, že tito lidé mají „odvahu“ porušovat zákony, jezdit na úkor ostatních občanů do lesů motorovými vozidly, a přitom nechápou, že skutečná odvaha spočívá v postavení se jejich mentálnímu světu. Měl jsem už mnoho debat s různými motoristy, které jsem vyfotil v našem lese, a většinou to bylo slušné a lidské – chtěli se informovat, pochopit. A v tom smyslu chápu svou činnost i jako osvětovou.

Už jen vzbudit ve veřejnosti povědomí o tomto problému a o tom, že se do lesů jezdit motorovými vozidly nesmí, je velmi užitečné. Ale pokud někdo začne konverzaci tím, že se mám bát toho, že mne někdo zmlátí, pak si ten člověk plete Českou republiku s nějakou gangsterkou a o jeho mentalitě to vypovídá mnohé.

0
Vytisknout
6114

Diskuse

Obsah vydání | 19. 5. 2017