Plány Netanjahuovy zhatí...

25. 2. 2015 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Popravdě nevím, kdo vlastně nakonec zhatí válečnické plány izraelského premiéra ZDE. Zato tuším, co by mohlo překazit dohodu o íránském jaderném programu. A poněkud to souvisí s kapacitami na obohacování uranu, jimiž Teherán disponuje.

Energetické reaktory běžných typů v klidu vystačí s obohacením uranu izotopem 235 na 3-5%. Obohacený uran použitelný v běžné jaderné bombě by měl obsahovat 90% uranu 235. Mezi těmito dvěma hodnotami leží jakási šedá zóna.

K nedokonalému jadernému výbuchu může dojít i při menším obohacení než při 90%. Není tak docela rozhodující čistota použitého štěpného materiálu, ale kritické množství štěpného izotopu. U uranu 235 v čistém stavu činí 52 kg. Při obohacení uranu na 20% pak činí kritické množství potřebné k samovolnému spuštění štěpné reakce něco přes 400 kg takového materiálu. To znamená, že například tunová hlavice rakety obsahující nadkritické množství řekněme 450 kg uranu obohaceného na 20% a eventuálně vybavená primitivním neutronovým reflektorem může také vyvolat jadernou explozi. Problém není v tom, že málo obohacená surovina "nebouchá". Problém je v dopravě tak velkých hmotností štěpného materiálu.

Třístupňová varianta íránské střely Šaháb-5 může dopravit tunovou hlavici na vzdálenost až 4 000 km. Může tam tedy dopravit i primitivní uranovou bombu vyrobenou z materiálu obohaceného jen na 20%.

20% obohacení uranu není třeba pro energetické účely, pro ty postačuje, jak již uvedeno, 3-5%. Bohatší palivo se používá ve výzkumných reaktorech. Írán ovšem není zrovna ve světové špičce v oboru jaderné fyziky.

Ve výzkumných reaktorech je možno v menším množství vyrábět transuran plutonium 239, další klasický materiál pro výrobu jaderných zbraní. Kritické množství plutonia je podstatně nižší než u uranu 235, k výrobě bomby postačuje i 10 kg materiálu (bez použití neutronového reflektoru).

Analýzy, které tvrdí, že "Obamův odkaz" v podobě jaderné dohody s Íránem se de facto spokojuje s islámskou republikou, jíž dělí od jaderné zbraně relativně malý krůček, nejsou vůbec přehnané. Jsou naopak docela přesné.

Ani to ovšem samo o sobě neopravňuje plány boubelatého Netanjahua, to dá rozum.

0
Vytisknout
5735

Diskuse

Obsah vydání | 26. 2. 2015