Proti účelovému přesouvání peněz na výzkum do soukromé sféry

6. 11. 2012

tisková zpráva Fóra Věda žije

V minulých dnech bylo uveřejněno společné prohlášení členů předsednictva Akademie věd ČR a předsednictev České konference rektorů a Rady vysokých škol, kterým jeho signatáři varují před účelovým přesouváním peněz určených k podpoře vědy a výzkumu do soukromé sféry. Tomuto prohlášení občanské sdružení Fórum Věda žije! a iniciativa Za svobodné vysoké školy společně vyjadřují svou jednoznačnou podporu.

Je podle nás přinejmenším naivní se domnívat, že úroveň (především vysokoškolského) vzdělání či konkurenceschopnost české vědy a výzkumu by mohla být pozvednuta přesunem financí směrem od vysokých škol a Akademie věd ČR k soukromým firmám. Podobné dotování soukromých firem pod záminkou podpory vědy a výzkumu se ostatně ani nikde jinde ve vyspělých zemích neuplatňuje.

Je proto nanejvýš potřebné, aby čelní představitelé Akademie věd ČR a vysokých škol společně vyjádřili svůj názor a společně také hájily zájmy svých institucí, které především mají za povinnost zvyšovat vzdělanost a inovační potenciál české společnosti. A i když je samozřejmě možné se ptát, nakolik tyto instituce svou povinnost skutečně plní, není možné prostředky určené k jejímu plnění přesouvat do oblasti, jejímž primárním zájmem a povinností je tvorba zisku. Fórum Věda žije! a iniciativa Za svobodné vysoké školy proto vyjadřují svou plnou podporu společnému prohlášení AV ČR, ČKR a RVŠ a zvláště pak děkují všem, kteří se na jeho přípravě aktivně podíleli.

Občanské sdružení Fórum Věda žije!

Iniciativa Za svobodné vysoké školy

0
Vytisknout
3955

Diskuse

Obsah vydání | 6. 11. 2012