Ještě jednou k pracovišti typu openspace

5. 11. 2012 / Radek Tůma

Dobrý den, i já měl tu pochybnou čest učinit zkušenost s pracovištěm tohoto typu. Společným znakem takovýchto pracovišť je nízký věkový průměr firmy, nízké platy (nemluvím zde o managementu a odděleních mimo samotný openspace), časté využívání brigádníků, velká fluktuace a neustálé monitorování zaměstnanců.

Tam, kde jsem pracoval, byl vyvýšený stupínek, kde seděl manažer, který, podoben dozorčímu veslařů starověké lodi, monitoroval chování zaměstnanců -- zda příliš nechodí na WC, příliš nejedí a příliš se nebaví s ostatními. Monitorování se dělo i na softwarové úrovni. Atmosféru na pracovišti ještě více znechucoval postarší, tučný manažer IT, jehož nejoblíbenější zábavou byly obchůzky, v jejichž rámci upřeně zíral na prsa mladých operátorek.

Lidé odcházeli kvůli nedůstojnému fízlování a nemožnosti profesního a finančního růstu. Kdo se z jakýchkoli důvodů znelíbil, byl pohrůžkami, že si firma najde cestu, jak jej vyrazit kvůli smyšlenému hrubému porušování pracovní kázně, donucen dát výpověď sám -- firma tak nemusela platit žádné odstupné.

Ne navzdory, ale právě kvůli časté fluktuaci je tento nelidský systém efektivní a úsporný -- práce operátora je sled pravidelně se opakujících operací, které se nový příchozí poměrně rychle naučí: až po krátké době zjistí, že stejně jako ostatní zde nemá v torně maršálskou hůl, odchází a místo něj přijde další, stejně naivní pracovník.

0
Vytisknout
7683

Diskuse

Obsah vydání | 6. 11. 2012