Kdo si zaslouží vyšší důchod?

24. 6. 2011

V Britských listech z 23. 6. se v článku Sytý hladovému nevěří. Aneb "Vivat demokracie"! zamýšlí Jiří Baťa nad rozhodnutím Ústavního soudu týkajícím se relace mezi výší odvodů do důchodového systému a výší důchodů, píše Tomáš Fiala.

Záměrně ponechávám stranou otázku, nakolik by měl být důchodový systém zásluhový a nakolik solidární. Chci se zmínit o jiné, často opomíjené skutečnosti.

Důchodový systém v ČR je systém průběžný založený na mezigenerační solidaritě. Příspěvky do systému nejsou platbami na vlastní důchod, ale platbami na důchod generace našich rodičů. Naše důchody pak budou vypláceny z příspěvků generace našich dětí. Je pak otázkou, jak v tomto systému měřit zásluhovost.

Uvažujme pro jednoduchost dva stejně úspěšné absolventy stejné vysoké školy.

Jeden z nich, pan Boháč, si najde dobře placené, ale časově nároční zaměstnání spojené s častými cestami do zahraničí. I jeho žena má podobně náročné a dobře placené zaměstnání. Většinu svého času proto oba věnují práci či nutné relaxaci. A jako zodpovědní lidé se rozhodnou, že nebudou mít děti, protože by neměli dostatek času na jejich výchovu.

Jeho spolužák, pan Dítě, si také najde zaměstnání odpovídající jeho vzdělání. Po čase se ožení, se svou ženou má tři děti a snaží se svůj čas rozdělit mezi práci a rodinu. Proto odmítne lépe placené místo, které je spojené s pravidelnou prací přesčas a častými výjezdy do zahraničí. Jeho žena se snaží vytvořit dětem laskavý a harmonický domov, nechce dávat malé děti do jeslí, takže se vrací do zaměstnání teprve poté, co jsou nejmladšímu dítěti 3 roky. Po tak dlouhé pauze a jako matka tří dětí se musí spokojit s nižším platem než mnohé její vrstevnice.

Po letech odcházejí obě dvojice do důchodu.

Pan Boháč a jeho žena tvrdí: "My jsme ze svých vysokých příjmů odváděli na důchody mnohem více než pan Dítě a jeho žena. Proto si zasloužíme vyšší důchod."

Pan Dítě a jeho žena namítají. "My jsme řádně vychovali tři děti. Stálo nás to nejen spoustu času a energie, ale i peněz. Všechny naše děti mají vysokou školu, jsou zaměstnané a určité procento ze svých platů odvádějí na důchody. Proto bychom z jejich odvodů měli dostávat my, jejich rodiče, více než pan Boháč a jeho žena, kteří žádné děti neměli. My si zasloužíme vyšší důchod."

Kdo si tedy zaslouží vyšší důchod?

(Tato úvaha rozhodně není míněna jako kritika současného důchodového systému. Jsem naopak pro jeho zachování a posílení, viz můj článek Penzijní fondy demografický vývoj nevyřeší.)

0
Vytisknout
5862

Diskuse

Obsah vydání | 24. 6. 2011