Czech authorities deny treatment to a seriously ill Ukrainian man

22. 6. 2011 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Kostiantyn, a young Ukranian has been living in the Czech Republic since he was nineteen. Now he is 25 and he is paying for a commercial health insurance for basic health treatment. According to Czech law, he was forced to pay for the health insurance in a one-off payment for the whole two years in advance. Due to the fact that foreigners are now forced in the Czech Republic to pay large sums of money in advance for their health insurance, if they are to be allowed to stay in the country, people like Konstiantyn cannot afford a more comprehensive health insurance, which they could be paying for every month.

Kostiantyn has now fallen ill with acute lyphoblast leukemia. His health insurance company is refusing to pay for more treatment. There is very little time left and Konstiantyn is unable to help himself.

Anna Šourková, the hospital chaplain from the Haematology and blood transfusion institute in Prague has launched a public collection to finance further treatment of Kostiantyn, under the auspices of the Czech Brethren Evangelical church. Please make a financial contribution to this Czech bank account: 27196349/0800 variable symbol 198.

Kostiantyn's case is a shocking example of discrimination of foreigners in the Czech Republic. The denial of health care to a person threatened by death may constitute an infringement of basic human rights under European law.

Czech politicians do not care.

Please help.

Odepření léčebné péče mladému Ukrajinci je možná podle evropského zákona o lidských právech porušením zákona

22. 6. 2011 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Několik odborníků ve Velké Británii konstatovalo, že odepření léčebné péče vážně nemocnému mladému Ukrajinci, žijícímu v Praze, protože pojišťovna rozhodla, že jeho zdravotní pojištění na léčbu "nestačí", zřejmě porušuje ustanovení Evropského zákona o lidských právech.

V každém případě by tomu tak bylo ve Velké Británii, kde je trestné odmítnout vážně nemocnému člověku lékařskou péči.

Obdobné je to zřejmě i v případech českých občanů, jimž české zdravotnictví v poslední době odmítlo nějakou léčbu či léky s tím, že jsou prý "příliš staří", nebo že léky jsou "příliš drahé". I v těchto případech by měli mít možnost se odvolat k soudu u Evropské unie.(Mladému Ukrajinci ovšem tato možnost nepomůže, protože než by ji evropský soud vyřešil, bude bez léčby dávno mrtev.)

Apelujeme na právní odborníky, aby v zájmu záchrany života poskytli v této věci odbornou konzultaci.

O právu na ochranu života - jak je to zakotveno v zákoně

22. 6. 2011

čas čtení 2 minuty

V souvislosti se soudním zákazem stávky napadá možnost podání návrhu na předběžné opatření, kterým soud nařídí příslušnému zdravotnickému zařízení zajištění nezbytné lékařské péče tomuto pacientovi.

Jen několik poznámek k právu na ochranu života a s tím souvisejícím právem na poskytnutí lékařské péče, píše čtenář, který se nepodepsal.

Právo na zdravotní péči je, byť není zakotveno v Úmluvě, je předmětem judikatury ESLP, především v souvislosti s právem na život. Ačkoliv ESLP prozatím v této oblasti nevydal zásadní substantivní rozhodnutí, v některých případech formuloval základní zásady, kterými by se měli smluvní státy při poskytování lékařské péče řídit. Právo na život formulované v čl. 2 Úmluvy podle judikatury ESLP znamená, že státy mají povinnost nejen zdržet se (protiprávních) jednání, které by ohrožovaly lidské životy, nicméně je povinen také činit vhodné aktivní kroky v rámci své jurisdikce k jejich ochraně (L.C.B. proti Velké Británii). Nemůže být vyloučena odpovědnost státu s ohledem na čl. 2 Úmluvy za aktivní kroky či omisivní jednání v rámci politiky zdravotnictví (Powell proti Velké Británii).

Řecká vláda přežila hlasování o nedůvěře

22. 6. 2011

čas čtení < 1 minuta

Řecká vláda získala kriticky důležitou podporu v parlamentě pro extremně tvrdý program vládních škrtů. Novou vládu premiéra George Papanderoua schválil parlament 155 hlasy k 143. Dva poslanci se zdrželi hlasování.

Řečtí poslanci nyní budou muset schávli 28 miliard euro škrtů, zvýšení daní, finančních reforem a privatizace. Schválení tohoto programu je podmínkou ministrů financí eurozóny pro uvolnění 12 miliard euro formou půjčky pro Řecko, aby mohlo začít splácet své dluhy.

Řecko má dluh 340 miliard euro. Kritikové poukazují na to, že sanační plány pro Řecko neobsahují žádný program pro hospodářské oživení.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Jak europoslanci zneužívají parlamentních výdajů

22. 6. 2011

čas čtení < 1 minuta

Evropský parlament dnes zveřejní tajnou zprávu o tom, jak široce europoslanci zneužívají svých parlamentních diet.

Vzhledem k tomu, že se Evropská unie snaží přesvědčit země jako Řecko, Irsko a Portugalsko, aby zavedly drastické škrty, zveřejnění informací o plýtvání peněz v Evropském parlamentu bude mít zřejmě explozivní dopad.

Poslanci mají během pětiletého funkčího období právo na diety ve výši až 30 milionů Kč.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Česká republika dostala od Výboru pro práva dítěte přes 50 doporučení

22. 6. 2011

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva Ligy lidských práv

21. června vydal výbor pro práva dítěte OSN závěrečná doporučení, v nichž kritizuje Českou republiku za slabou ochranu práv dětí a urguje vládu, aby plnila doporučení uložená v minulosti. 18 expertů na dětská práva vytklo České republice zejména přetrvávající segregaci romských dětí a dětí s postižením ve školách, vysoký počet dětí v dětských domovech či absenci nezávislého orgánu, jenž by dohlížel na dodržování Úmluvy o právech dítěte. Závěrečná doporučení jsou výsledkem jednání, které proběhlo 31. května tohoto roku v Ženevě.

Co dělat teď a co potom ?

22. 6. 2011 / Petr Kužvart

čas čtení 25 minut

Naše média - včetně těch veřejnoprávních - o tom většinou darebácky mlčí, ale svět je v pohybu. Evropa je v pohybu. Ekonomické problémy způsobené nezodpovědností globálního spekulantského kasína, deficitní hospodaření vládnoucích oligarchií, jež slouží jako záminka k prosazování neoliberálních, asociálně zaměřených systémových změn ve prospěch oněch oligarchií globálně se koordinujících, spolu s disproporcemi způsobenými zaostávání světového Západu za nově se rozíjejícími mocnostmi v čele s Čínou, Indií a Brazílií, to vše nezůstalo bez odezvy obyčejných lidí, na jejichž hřbetech a na jejichž úkor mají oficiálně prosazované změny jít. Vzepětí milionů v arabském světě, ve Španělsku, ale i v Řecku, Francii a třeba v Mexiku, ale i na Islandu svědčí stále a znovu o tom, že problémy, postavení a zájmy nás, obyčejných lidí, jsou víceméně stejně, protože reálný kapitalismus je také všude s jistými místními diferencemi ve své podstatě opět stejný - ten samý!

BRITÁNIE:

Soukromá univerzita BPP chce provozovat 10 britských veřejných univerzit

22. 6. 2011

čas čtení 1 minuta

Soukromá univerzita, provozovaná pro zisk, zveřejnila agresivní plán expanze, v jehož rámci chce provozovat nejméně 10 britských veřejných univerzit.

Firma BPP, která nabízí studentům kurzy podnikání a práva ve 14 britských studijních střediscích, oznámila, že se účastní rozhovorů s cílem převzít podnikatelskou část provozování univerzit.

Hackerská skupina LulzSec zlikvidovala stránky CIA, prý připravuje "kybernetickou vzpouru"

22. 6. 2011

čas čtení < 1 minuta

Anglická policie vyslýchá devatenáctiletého mladíka, podezřívaného, že hraje hlavní roli ve skupině LulzSec, záhadné organizaci mezinárodních hackerů, která poslední dobou údajně odhalila bezpečnostní slabiny několika velkých institucí v Británii a v USA.

Mladíka jménem Ryan Cleary z Wickfordu v Essexu zatkl Scotland Yard a americká FBI při "plánované výzvědné operaci".

Avšak LilzSec popírá, že by byl Cleary jejím čelným členem. Organizace také popírá, že by provedla útok proti institucí která letos v Británii zorganizovala sčítání lidu.

Úřady v Británii a v USA se snaží LulzSec identifikovat už několik týdnů poté, co došlo k útokům proti CIA, proti americkému Senátu, firmě Nintendo, Sony, X-Factor a americkým televizní stanicích PBS a Fox. V Británii prý skupina LulzSec odhalila četné bezpečnostní slabiny v britském státním zdravotnictví.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Bouře před Bouří, 22. 6. 1941

22. 6. 2011 / Bruno Solařík

čas čtení 15 minut

*

Dne 15. května 1941 přijala Rudá armáda přísně tajný dokument s následujícím názvem:

Úvahy o plánu strategického rozvinutí ozbrojených sil Sovětského svazu pro případ války s Německem a jeho spojenci.

V plánu nešlo o obranu SSSR. Šlo naopak o náhlý, nečekaný útok Rudé armády na hitlerovské Německo a jím okupovanou Evropu.

...nebo spíš bouře ve sklenici vody?

22. 6. 2011 / Karel Dolejší

čas čtení 7 minut

Článek Bruna Solaříka si sugestivně pohrává s představou, co by se asi bylo stalo, kdyby se v červnu 1941 multigigantická sovětská armáda pohnula na západ dříve, nežli mnohem méně početná německá vojska ve směru opačném. Autor operuje s počty výzbroje a (vybranými) parametry její kvality a dovozuje z toho, že plánovaný úder Rudé armády by snad dospěl až k Atlantiku. Takové abstraktní úvahy opřené o potenciál vyjádřený (vybranými) statistikami ovšem mívají často jednu chybu: Nevyjadřují dostatečně přesně skutečný poměr sil o nic více, než hrubý objem výroby oceli reálnou vyspělost ekonomiky. Námitky víceméně telegraficky viz níže.

O prospěchu, spravedlnosti a jiných nesouvislostech

22. 6. 2011 / Miloslav Štěrba

čas čtení 4 minuty

Arogance pravicové vlády vůči odborům je zcela v souladu s mravní výbavou českých politiků, kteří u nás už léta pěstují tento způsob jednání. Nezpronevěřují se svým voličům, vědí, že podobná pozice při veřejné diskuzi je považována za legitimní. Je pro mnoho našich spoluobčanů přímo návodem k zopakování v jiných souvislostech, v jiném prostředí, zejména ve vztahu k opovrhovaným sockám, dědkům a babkám, včetně nepříliš významného odborářského segmentu.

Medvědí služba odborům

22. 6. 2011 / Pavel Urban

čas čtení 4 minuty

Nevím, proč se ve čtvrtek rozhodl k práci mladý řidič tramvaje, kterého potkal Petr Kužvart. Možná by bývalo stálo za to se jej zeptat. Jenže věta "máš být ve vozovně!" není otázka. To je příkaz nadřízeného nebo učitele. Nebo výzva k plnění povinnosti závazné i pro nečleny odborů. Povinnosti, o níž se nediskutuje.

Prosíme, přispějte finančně na provoz Britských listů

3. 3. 2017

čas čtení 3 minuty

Milí čtenáři,

na provoz Britských listů potřebujeme měsíčně přibližně 60 000 Kč. Velmi oceňujeme, že čtenáři podstatnou měrou přispěli na provoz našeho serveru v listopadu a v prosinci 2016. Bohužel však tuto finanční podporu potřebujeme trvale,  výdaje udržujeme na minimu, avšak  bez rozpočtu se server provozovat nedá. Prosíme, tedy, uvažte o pravidelném finančním příspěvku ve prospěch BL. Stačilo by, kdyby 300 lidí příspívalo měsíční částkou 200 Kč.

Jako občanské sdružení poskytujeme všem přispěvatelům potvrzení, na jehož základě si finanční dar můžete odečíst od základu daně. 

Přispět můžete i bankovním převodem na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat i z mobilního telefonu, informace o tom jsou níže.

Výstup z jádra může být rychlý a ceny energie nezvýší

22. 6. 2011

čas čtení < 1 minuta

tisková zpráva Strany zelených

PRAHA, 22. 6. 2011 -- Německá vládní agentura pro životní prostředí (UBA) zveřejnila studii,(1) podle které je výstup z jaderné energetiky zcela reálný dokonce dříve než ve vládou deklarovaném termínu v roce 2020 a s minimálním nárůstem cen. Jde o další zásadní argument, který potvrzuje dlouhodobé postoje Strany zelených, že výstup z jádra je proveditelný a pro společnost únosný.

Nápravy křivd na pozadí zločinů proti rozumu

22. 6. 2011 / Miloslav Štěrba

čas čtení 2 minuty

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) požádal Vrchní soud o přezkoumání rozsudku nad čtveřicí literátů, kteří byli před 38 lety odsouzeni za výtržnictví. V restauraci přitom "jen" zazpívali písně proti Rusům a urazili přítomného majora StB. Copak bylo trestného na textu:"Zahnat Rusy-vrahy do pekel kam patří"? Nebo není snad vtipné, že Ivan Martin Jirous vykousal v Rudém právu díru a prostrčil jí hlavu, řka: "Dnes jsem snědl Rudé právo, takhle jednou sežereme bolševiky".V kontextu přijatého zákona o 3. odboji mají tehdejší bojovníci proti režimu určitě nárok nejen na rehabilitaci, ale i na odškodnění. Byli totiž odsouzení "zločinným" režimem na 8 až 12 měsíců.

Obamova vláda útočí dále na Libyi, ačkoliv zjevně porušuje Ústavu Spojených států amerických

22. 6. 2011 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Prezident Obama ignoruje názor předních právníků Pentagonu a ministerstva spravedlnosti i dalších poradců, kteří tvrdí, že jeho administrativa nelegálně pokračuje ve vzdušných útocích na Libyi, protože nemá souhlas Kongresu. Tito experti soudí, že americké bombardování Libye spadá do kategorie "válečného stavu", a to znamená, že prezident měl podle rezoluce o válečných pravomocích z roku 1973 po 20. květnu tyto útoky zastavit -- vhledem ke skutečnosti, že k jejich pokračování nezískal souhlas Kongresu. Tím de facto porušil Ústavu Spojených států amerických. V této souvislosti je zajímavé vědět, že Obamův velice nepopulární předchůdce provedl invaze do Afghánistánu a Iráku se souhlasem Kongresu.

Američan ukradl v bance 1 dolar, aby se dostal do vězení k lékařské péči

22. 6. 2011

čas čtení 1 minuta

Nezaměstnaný americký občan ze státu Severní Karolína se nechal zatknout, aby se mu dostalo lékařské péče.

James Verone (59) se vydal 9. června do banky v okrese Gaston County, kde žije. Předal bankovnímu úředníku papír s nápisem. "Toto je přepadení banky. Prosím, dejte mi jeden dolar." Pak, jak později sdělil místní televizní stanici, se v klidu usadil do rohu v bance a čekal, až přijede policie.

Ani pirátsky, ani ústavně vždycky nesporná cesta nevede!

22. 6. 2011 / Miloš Dokulil

čas čtení 3 minuty

Ne že by záměr Pirátské strany týkající se internetových stránek s herní náplní měl narazit na vážné potíže třeba jen proto, že strana má název poněkud stimulující představu o aktivitách směřujících mimo legalitu. Na druhé straně brát automaticky Ústavu za vyčerpávající a kompletní zdroj k vždy právně konečným a nesporným závěrům také dobře nelze. Život a jeho možná právní interpretace jen zřídka vykazují takovou přímočarost a jednoduchost. Pochopitelně tím svérázným "peškem", který chodívá okolo, jsou jisté zájmy, které tím či oním přístupem k právní analýze konkrétního záměru sledují jak obhájci, tak kritikové.

Jaká byla národní hrdost

22. 6. 2011 / Jan Těsnohlídek

čas čtení < 1 minuta


korejský vlastenci
na začátku 20. století
zabili každýho kdo
pomáhal prodat jejich zem japoncům

po celym světě
po kapkách
tekla krev

spontánní
čistá a
spravedlivá

národní hrdost

Kdo v tom má prsty? Bude pan Kalousek ještě tvrdit, že jsme všechno "prožrali"?

22. 6. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 6 minut

V nevyžádané poště se mi objevil tento poněkud starší článek, který se mi jeví jako stále a ještě dlouho aktuální. Proto si jej dovoluji (s nepodstatnými korekturami) předložit i čtenářům BL a věřím, že je zaujme stejně, jako mne. Autor pan Josef Kroužil jistě promine, že jsem jej nepožádal o souhlas se zveřejněním. Jednak na něj nemám kontakt a také věřím, že jeho záměr byl stejný jako můj -- informovat co největší počet občanů. Nebo se mýlím?

Jak prosté: Vláda by argumentovala mzdovými náklady

22. 6. 2011 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Jiří Baťa se domnívá, že by od vlády nedostal odpověď na otázku, co říká přesunu tradičních českých výrob do zahraničí. Jenže odpověď by samozřejmě zněla velice jednoduše: Výroba odchází za nižšími mzdovými náklady. Poněkud méně jasné je to jen v případě přesunu produkce Mochovské zeleniny do Rakouska, ale i tam možná pracují zahraniční dělníci levněji než v ČR - pokud nejde vyloženě o cílený přesun pracovních míst.

26769

Michala Toráčová: Vlastní popularity není nikdy dost

22. 6. 2011 / Pavel Pečínka

čas čtení 3 minuty

Hiphopeři na severní Moravě, ale čím dál víc i čtenáři Romano hangos, znají romského tanečníka Lukrecia Changa z Karviné. Loni jsme v RH představili i některé jeho přátele ze světa hudby a také Michalu Toráčovou. Ta je Lukreciovou přítelkyní, která se zabývá fotomodelingem. Zajímalo nás, co je doma u Changů nového...

26768

KOUTEK REKLAMNÍ TUPOSTI:

Reklama, jakou zloději jistě ocení

21. 6. 2011 / Oldřich Průša

čas čtení 3 minuty

Určeno nejen všem, kteří se chystají na dovolenou nebo prázdniny.

Doba dovolených a prázdnin začíná. Policie bude jako každoročně nabádat, aby občané byli opatrní a dbali na ochranu svého majetku. Klíče od poštovních schránek svěřili sousedům, rolety či žaluzie by měly zůstat vytažené a tak dále. Vždyť to všichni znáte. Prodejci bezpečnostních dveří a zámků a všech možných dalších bezpečnostních zařízení zvyšují aktivitu, aby prodali své zboží a umožnili naklást bytovým zlodějíčkům a zlodějům co nejvíce překážek. Pojišťovny se předhání v nabídkách na lepší zajištění majetku před krádežemi.

Ó mé hradní výšiny!

21. 6. 2011 / Michal Petřík

čas čtení 4 minuty

Od Jana Nerudy víme, že může česká pomluva a závist přivést i žebráka na mizinu. Ne že bych si tak připadal, chci jen přispět do diskuse o české politické kultuře, protože jsem opakovaně nemile překvapen tím, co si tak lidé běžně myslí o "hradních výšinách" prezidentových poradců. Nevěřil bych, kolik různých blbostí a předsudků uslyším. To, co dále o sobě napíšu, se také samozřejmě vztahuje i na mé bývalé kolegy, alespoň v té míře, že to určitě není tak, že zatímco jsem já dřel v potu tváře, oni si užívali svých hradních výšin.

(Autor byl šest let poradcem Václava Klause.)

Nejsme na tom tak zle, abychom nemohli být hůře...

21. 6. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 5 minut

Předpokládám, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je jistě známá a uznávaná mezinárodní organizace, a že tudíž její výstupy či zprávy lze považovat za relevantní.

OECD si dala tu práci, aby zjistila, jakou kvalitou života oplývají lidé v 30 členských zemích této organizace. Výsledky jsou opravdu překvapivé, především ve srovnání s tím, čím nás oblažují ministr financí a ministr práce a sociálních věcí.

Jak výše uvedeno, OECD se zabývala takovými otázkami, jak např. lidé žijí kvalitní a spokojený život. K tomu použila několik základních okruhů životního stylu a způsobu prožívání života. Jak ze zprávy (OECD) vyplývá, 56 % procent lidí u nás je údajně se svým životem (zatím) spokojeno. A jak je to ve srovnání s jinými zeměmi?

Šéf MMF varuje, že řecká krize ohrozí globální bankovnictví

21. 6. 2011

čas čtení 3 minutyPokud Řecko nevyřeší svou rostoucí dluhovou krizi, mohlo by to ohrozit všeobecné hospodářské oživení, konstatoval nový, prozatímní šéf MMF. Britské, francouzské a německé banky, které půjčily Řecku peníze, by mohly být vážně ohroženy. Někteří pozorovatelé se domnívají, že by mělo být Řecku dovoleno, aby udělalo bankrot. Například to opakoval i londýnský primátor Boris Johnson.

V historii je mnoho příkladů, kdy se Řekové bránili proti drtivé přesile. Bitva, které nyní čelí, proti silám světových finančních trhů, vypadá zoufale. A někteří lidé tvrdí, že je ohrožen osud celého projektu eura.

Mělo by Řecko udělat bankrot?

21. 6. 2011

čas čtení 4 minutyChannel Four News: Ve studiu máme bývalou vládní ekonomku Vicki Price, která nyní pracuje pro podnikatelskou poradenskou firmu FTI Consulting a narodila se a vyrostla v Řecku, a ve Westminsteru je Charles Grant, ředitel Centra pro evropskou reformu. Charlesi Grante, vy jste napsal dnes článek v deníku Times, v němž argumentujete, že Řecko by mělo být vytlačeno z eurozóny. Proč?

Rozhodčí řízení v ČR nesmí být zákonem povolenou formou zlodějny

21. 6. 2011 / Aleš Uhlíř

čas čtení 5 minut

V článku "Rozhodčí řízení v pracovněprávních vztazích aneb konec práva na spravedlivý proces! (BL z 31. 3. 2011) jsem v rámci podrobnějšího právního rozboru kritizoval rozšíření rozhodčího řízení na oblast pracovněprávních sporů, umožněné od 1. 1. 2007 novelou Zákoníku práce. Nechci již jednou řečené opakovat, pro představu asi jen tolik, že pracovněprávní spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem mohou v rozhodčím řízení proběhnout bez předchozího ústního řízení, zaměstnanec může dostat rozhodčí nález současně s žalobou a nepodá-li námitky (o nichž rozhoduje opět rozhodce), je rozhodčí nález vykonatelný.

Nestávkoval jste a spoluzaměstnacům své jednání vysvětlil touto formou

21. 6. 2011 / Vladimír Hejnic

čas čtení 8 minut

Pane Moravčíku, nevím, zda se vyjádřím dostatečně srozumitelně a zda to bude akceptovatelné i dalším čtenářům Britských listů. Ale to je vedlejší. S rizikem nepochopení jdeme na veřejnost všichni, kteří se jakoukoliv formou odvážíme zveřejnit svůj názor.

V každém případě váš názor není ojedinělý a je logický. V rozměru jednoho podniku snad byl i akceptován a očekáván, byť nemusel být provázen sympatiemi jednotlivých účastníků z řad zaměstnanců.

Stávka a nejen ta, v zrcadle otázek a odpovědí

21. 6. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 9 minut

Týká se to ministra financí M. Kalouska. Nehodlám opakovat všechny otázky, které mu položil Oldřich Danda (PRÁVO, 18.06.2011), na které mu M. Kalousek odpověděl, zmíním jen ty zajímavé, případně diskutabilní.

O.D.: Přijde mi, že stávka vám víceméně vyhovuje, protože vládu stmelila ...

M.K.: Že by někomu vyhovovala stávka, která obtěžuje občany, kteří s tím nemají nic společného to určitě ne ....

Ukrajinského mladíka nechá pojišťovna zřejmě umřít

21. 6. 2011 / Petr Wagner

čas čtení 1 minuta

Pojištění cizinců je skutečně trošku podivnou konstrukcí zdravotních pojišťoven. Přesto, že platí skutečně nemalé částky, mnoho onemocnění tato pojistka nekryje. Rozhodně jí nelze ani náhodou srovnat se standardním pojištěním českého občana. Těch výjimek a klauzulí je mnoho a popravdě se v nich normální lékař nevyzná. Mně na ambulanci "visí" dluhy za dva cizince - vrcholové fotbalisty, kteří nebo spíše jejich kluby platili pojistku, ale zrovna neakutní diagnosa jí pokryta nebyla. Dohromady je to cca 50 tisíc Kč.

Leukémie je trochu jiná liga. Není to úplně dávno, co jsem byl s naší pacientkou - šestnáctiletou dívkou na léčbě v Kanadě. Den v nemocnici stál cca 80 000 korun bez léčby. Krevní deriváty, chemoterapie a antibiotika byly navíc. Cca stejná cena. Sbírka je dobrá. Ale pokud má pomoci, bude zapotřebí milionů.

Pozn. JČ: Netušil jsem, že v ČR nastane situace, že lidi budou umírat pouze kvůli penězům ...

Když po pádu komunismu rozubradové likvidovali státní zdravotnictví, založené podle vzoru Británie, málokdo asi očekával, že jejich "reformy" budou znamenat, že v ČR bude v budoucnu lidem odpírána zdravotní péče a budou lidé v důsledku jejich neblahých politických rozhodnutí umírat. Pociťují politikové, kteří zavedli současné zdravotnictví a nelidské předpisy vůči emigrantům, vůbec nějakou vinu?

Co dělá katolík Nečas? Tomu je to jedno?

Absurdní systém řady soutěžících zdravotních pojišťoven byl v Československu po roce 1989 zaveden podle Německa.

Jestlipak i v Německu by nechali ukrajinského mladíka s leukémii prostě umřít?

Republika "n + 1"?

20. 6. 2011 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

V posledních dnech se intenzívně diskutuje o tom, co vlastně ve skutečnosti znamenala čtvrteční stávka. Na jedné straně se objevuje představa, že protest vlastně nepřinesl dohromady nic nového, na druhé naděje, že předznamenává radikální sociální změnu. Mezi zmíněnými názory se kromě toho umisťuje ještě přesvědčení, že stávka nějak uspíší parlamentní volby. Myslím, že všechny jmenované perspektivy jsou víceméně produktem toužebných přání příslušných subjektů, které si přejí buď, aby vše zůstalo při starém až do řádného termínu voleb, nebo revoluci, nebo dodržení zavedené politické procedury. Mám za to, že se věci patrně vyvinou ještě jinak...

Několik závěrů, které bylo možno předjímat už před stávkou

Copak nám chybí přiměřený odstup od toho stávajícího marasmu?

20. 6. 2011 / Miloš Dokulil

čas čtení 22 minut

Stačí podívat se prostřednictvím kamerových snímků na jednání parlamentu. Za nemalý peníz si tam mnozí čtou bulvární tisk nebo s někým důležitě telefonují cestou ven ze sálu, pokud už jsou na jednání přítomni. Přitom vláda chystá -- jak stále zdůrazňuje -- snad ty nejzásadnější legislativní "kroky" za posledních víc než 60 let. Není zatím poznat, že by vážně usilovala o určitě lopotný, ale potřebný konstruktivní konsenzus s opozicí; ne-li také třeba zrovna s těmi odbory, které přece také nutně nejsou jen "prodlouženou rukou ČSSD" a mohou být vnímány jako korektiv vlastního počínání vlády. (Už v zájmu stabilizace těch opatření, která mají být účinná na celá desetiletí.) Čtvrteční odborářská stávka snad měla být dočasným a symbolickým náhradníkem v té závažné oponentuře mezi vládou a zřejmě stěží zanedbatelnými procenty nespokojené veřejnosti. Po "čtvrtku" jsme ale zůstali "před čtvrtkem".

Na drzé čelo poplatků hůl...

20. 6. 2011 / Miloslav Štěrba

čas čtení 4 minuty

Vláda rozpočtové odpovědnosti se musí potýkat (při záchraně země před řeckým osudem) s nejrůznějšími drzostmi ze strany opozice. Musí odrážet útoky odborářů, zejména jejích bossů, se kterými hned tak něco nepohne (pokud si neodskočí z greenu na Malou Stranu). ODS se musí navíc bránit proti zavilosti svých koaličních partnerů. Ti je nechali ve štychu v kauze ProMoPro odchodem ze zasedací síně Sněmovny.

Václav Klaus, prznitel národa i jeho jazyka

20. 6. 2011 / Daniel Strož

čas čtení 2 minuty

Prezident republiky Václav Klaus se na všechny strany chlubí knihou, která mu byla předána k jeho sedmdesátinám. Nejde v ní o nic víc, než o podlézavé vyjadřování řady jeho domácích nohsledů a těch několika zahraničních postaviček, jimž něčím zaimponoval. Budiž mu to dopřáno; nechť je opět na chvíli ukojena Klausova chorobně narcistní a ješitná povaha. Prezident by však ten svazek neměl nazývat německy "Festschriftem", nýbrž pěkně po česku Oslavným sborníkem, hovoří-li k českým občanům. A to tím spíše, obává-li se (viz rozhovor v Nedělním Blesku), že by se prý Česká republika mohla v EU "rozpustit jako kostka cukru v kávě".

Stud vypadá jinak

20. 6. 2011 / Tomáš Krček

čas čtení 5 minut

Reakce na články Borise Cveka "Německý politik má pocit studu" a "Česká politika je odrazem hlouposti a prohnilosti české veřejnosti"

Protože na rozdíl od Borise Cveka žiji v Německu a místní politickou a mediální scénu dostatečně intenzivně sleduji, nemohu nechat bez povšimnutí některá jeho tvrzení. Už podruhé během jednoho měsíce dává Boris Cvek v Britských listech německého šlechtice za příklad, aniž by se pokusil seznámit se s causou Guttenberg hlouběji. Protože neumí dobře německy a s poměry ve Spolkové republice je očividně jen povrchně seznámen z česky psaných deníků v německém vlastnictví, uniká mu spoustu podstatných a důležitých detailů. Výsledkem je, že dochází k závěrům, které mají se skutečností jen málo společného - jak je tomu u takových náhodných náhledů obvyklé.

KVALITA ČESKÉ NOVINÁŘSKÉ PRÁCE:

Ledová doba nenastane, zpráva na Novinkách.cz vychází z překrouceného výkladu původního sdělení

20. 6. 2011

čas čtení 5 minut

tisková zpráva Klimatické koalice a CzechGlobe

Praha/Brno, 20. 6. 2011

Na internetovém portálu Novinky.cz se v neděli 19. 6. 2011 objevil titulek "Na Zemi začne během deseti let malá doba ledová, zjistili vědci" [1]. Titulek se však, jako celý článek, nezakládá na pravdě, jelikož čerpá ze špatné interpretace původní vědecké tiskové zprávy. Klimatická koalice a CzechGlobe proto informují o opravdovém sdělení amerických vědeckých týmů.

Korupce se v ČR stala beztrestnou

20. 6. 2011

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva hnutí Veřejnost proti korupci

Vzkaz všem, kteří kradou veřejné zdroje, zneužívají svěřené pravomoci a jinak ohýbají spravedlnost: Buďte v klidu, vláda stojí za vámi, žalobci vás vysekají, policie nic nevyšetří. Pokračujte v činnosti, korupce v Česku se stala beztrestnou.

Kdyby to nebyla dobře známá kauza, která se táhne od Vánoc a která definitivně poukázala na skandální drzost a chladnokrevnost korupčního jednání vysokých státních činitelů, vše by se četlo jako napínavý scénář dalšího dílu kriminálního příběhu. Poslední vývoj v "kauze Drobil" ovšem jednoznačně ukázal, že v této zemi nebyla, není a v nejbližší době patrně nebude žádná korupce vyšetřována. A pakliže vyšetřování začne, je záhy prostřednictvím státních zástupců zastaveno.

Dopravní podnik nikdy nebude hájit zájmy občanů

20. 6. 2011

čas čtení 1 minuta

Nemohu souhlasit s článkem pana Moravčíka, píše čtenář M. Matoušek.

Právě takové Moravčíky Nečas a spol. potřebují, aby prosadili svoje pochybné reformy, které reformami ve skutečnosti nejsou. Pan Moravčík může balit své myšlenky do pomyslné solidarity s Dopravním podnikem, ale ten nebude nikdy hájit zájmy občanů, jen své vlastní. Moravčík se stal stávkokazem, omlouvat se za to může jakkoliv. Možná i kvůli němu si vláda prosadí necitlivé reformy a zvýšení DPH. Dokazuje,že my, češi, nedokážeme být jednotni ve svých požadavcích a toho právě pravice využívá. Moravčík asi nezná historku o třech prutech Svatoplukových.

Nemá-li dojít k násilné revoluci, vláda musí s občany mluvit

20. 6. 2011

čas čtení 2 minuty

Nejsem si jist, zda si Boris Cvek a vlastně i Barbora Hodková-Knobloch http://www.blisty.cz/art/59092.html přečetli celý text Václava Žáka, píše Radek Svítil.

Václav Žák totiž dále píše: "Je třeba ovšem dodat, že německé zákony, které upravují vrchnostenské rozhodování vlády, jsou prošpikovány konzultačními povinnostmi. "Rechtzeitig zu hören", tedy včas vyslechnout dotčené, patří k alfě a omeze vládního rozhodování. V Německu se to navíc nebere formálně: vzhledem k tomu, že zájmy ve společnosti mají obvykle adekvátní reprezentaci, je vládnutí sice obtížné, ovšem prakticky nevede k potřebě politické stávky proti vládě."

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2011

12. 6. 2011

čas čtení < 1 minuta

V dubnu 2011 přispělo finančně na Britské listy 206 osob celkovou částkou 44 718.45 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.5. 2011 částku 117 797.11 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní

59245