Glasgow University o Gaze

19. 6. 2024

čas čtení 3 minuty
Prohlášení po zasedání vedení univerzity 
18. června 2024
 

Vážení studenti a kolegové,

dnes odpoledne projednal university court, správní rada univerzity, soubor požadavků předložených studentskou skupinou Glasgow Against Arms and Fossil Fuels (Glasgow proti zbraním a proti fosilnímu palivu, GAAF) spolu s návrhy odpovědí, které připravila podskupina, jíž předsedá laický člen správní rady.  Požadavky GAAF se týkaly především postoje univerzity k investicím do obranného sektoru a její podpory osobám postiženým konfliktem v Gaze.

Správní rada univerzity konstatovala,  že univerzita již velmi aktivně podporuje osoby postižené konfliktem prostřednictvím udělování stipendií.  Jsme odhodláni být v této oblasti lídrem a využívat naše akademické a další zdroje k poskytování praktické pomoci postiženým ve spolupráci s institucemi ve Spojeném království i na Blízkém východě.  V souladu s našimi institucionálními hodnotami budeme co nejvíce přispívat k obnově vysokoškolského vzdělávání v Gaze po skončení konfliktu.  Náš závazek bude mít podobný rozsah jako naše podpora Ukrajině a bude trvalý v nadcházejících letech.  Chceme vytvořit širokou koalici v rámci univerzity i mimo ni, která v krátkodobém i dlouhodobém horizontu pozitivně ovlivní životy lidí.

 
Po obsáhlé diskusi správní rada univerzity schválila návrhy odpovědí předložené podskupinou.  Pokud jde o investice, správní rada univerzity uznala důležitou roli, kterou hraje naše univerzitní komunita při utváření hodnot univerzity, a to, jak se tyto hodnoty odrážejí v naší investiční strategii.  V důsledku toho  univerzita:

- Provede úplnou konzultaci s univerzitní komunitou o naší sociálně odpovědné investiční politice s cílem ji revidovat a posílit (tato práce bude dokončena co nejdříve, nejpozději však v listopadu).  Konzultace se bude týkat našich investic do konkrétních odvětví včetně obranného sektoru.

- Po schválení revidované politiky společensky odpovědného investování správní radou univerzity univerzita znovu vypíše výběrové řízení na tu část ujednání o správě univerzitních fondů, která stále umožňuje investice do obranného sektoru (s tím, že jedna část našich ujednání o správě fondů již vylučuje investice do zbraní).

Kromě toho:

- vyzveme zástupce studentů a odborové organizace na univerzitě, aby se připojili k pracovní skupině, která bude utvářet průběžnou reakci univerzity na humanitární krizi v Gaze.

Poznámky:

1.      University of Glasgow byla jednou z prvních univerzit ve Velké Británii, která vyzvala k humanitárnímu příměří v Gaze a k okamžitému propuštění všech rukojmích.  Toto stanovisko zastáváme i nadále.

2.      Glasgow byla jednou z prvních univerzit ve Spojeném království, která se rozhodla neinvestovat do fosilních paliv.  Proces dezinvestování fosilních paliv byl dokončen v roce 2023.

3.      Nadační fondy univerzity podporují stipendia a podpory pro znevýhodněné studenty, a umožňují tak přístup k vysokoškolskému vzdělání i osobám, které by si ho jinak nemohly dovolit.

0
Vytisknout
1200

Diskuse

Obsah vydání | 20. 6. 2024