Nejvyšší soud USA rozhodl, že Trump byl z voleb v Coloradu vyškrtnut neprávem

4. 3. 2024

čas čtení 5 minut

Rozhodnutí soudu otevírá cestu k tomu, aby se exprezident mohl objevit na  volebních lístcích v primárkách ve všech státech


Nejvyšší soud USA rozhodl, že Donald Trump byl loni neprávem vyškrtnut z volebních lístků pro primárky v Coloradu, a uvolnil tak Trumpovi cestu k tomu, aby se objevil na volebních lístcích ve všech 50 státech.

Jednomyslné rozhodnutí soudu ruší rozhodnutí coloradského Nejvyššího soudu v poměru 4:3, podle kterého bývalý prezident nemůže kandidovat, protože se během útoku na americký Kapitol 6. ledna zapojil do vzpoury. Rozhodnutí coloradského soudu bylo novým výkladem článku 3/14. dodatku, který zakazuje povstalcům zastávat úřad.

 
"Došli jsme k závěru, že státy mohou diskvalifikovat osoby, které zastávají nebo se pokoušejí zastávat státní funkce. Státy však nemají podle ústavy pravomoc prosazovat paragraf 3 ve vztahu k federálním úřadům, zejména k prezidentskému," napsal soud v nepodepsaném stanovisku. Soud uvedl, že postupy pro diskvalifikaci podle paragrafu 3 musí uzákonit Kongres.

"Řešení otázky, zda paragraf  3 zakazuje konkrétnímu kandidátovi na prezidenta vykonávat funkci, by v jednotlivých státech s velkou pravděpodobností nepřineslo jednotnou odpověď, která by byla v souladu se základní zásadou, že prezident ... zastupuje všechny voliče v národě," dodal soud.

Prezidentské primárky v Coloradu se konají v úterý a Trumpovi bylo v době projednávání případu umožněno objevit se na volebním lístku. Maine a soudce v Illinois Trumpa z hlasování rovněž vyloučili - tato rozhodnutí budou nyní pravděpodobně rychle zrušena.

Všech devět soudců souhlasilo s hlavním závěrem případu: že Nejvyšší soud v Coloradu nesprávně zakázal Trumpovi, aby se objevil na volebním lístku. Shoda však nepřesáhla tento rámec.

Většinové stanovisko dále uvádělo, že jediným způsobem, jak prosadit § 3, je speciálně upravená kongresová legislativa, která by určila, které osoby by měly být diskvalifikovány za vzpouru. soudkyně Amy Coney Barrettová, Sonia Sotomayorová, Elena Kaganová a Ketanji Brownová Jacksonová však uvedly, že tento závěr přesahuje rámec tohoto případu, přičemž liberální soudkyně konkrétně uvedly, že soud chrání vzbouřence před odpovědností.

Konzervativní většina soudu podle liberálních soudců téměř znemožnila pohnat vzbouřence k odpovědnosti. Napsali, že soud "vylučuje soudní vymáhání" tohoto ustanovení a "vylučuje vymáhání podle obecných federálních zákonů, které vyžadují, aby vláda dodržovala zákon".

"Řešením těchto a dalších otázek se většina pokouší izolovat všechny údajné vzbouřence od budoucích problémů s výkonem  jejich federálních funkcí," napsali.

Barrettová, konzervativec rovněž jmenovaný Trumpem, rovněž plně nepřijala názor většiny. "Souhlasím s tím, že státy nemají pravomoc vymáhat dodržování paragrafu 3 proti prezidentským kandidátům. Tento princip je pro vyřešení tohoto případu dostatečný a nerozhodovala bych o ničem víc," napsala.

Dále však vytkla svým liberálním kolegům, že zesilují neshody u soudu.

Žádné ze stanovisek se nezabývalo ústřední a politicky důležitou otázkou případu - zda se Trump 6. ledna dopustil vzpoury.

"Ačkoli nejvyšší soud povolil Donaldu Trumpovi návrat na volební lístky z technických právních důvodů, v žádném případě to není Trumpovo vítězství. Nejvyšší soud měl v tomto případě možnost Trumpa očistit a rozhodl se tak neučinit," uvedl v prohlášení Noah Bookbinder, prezident levicové skupiny Občané za etiku a odpovědnost ve Washingtonu, která případ v Coloradu podpořila. "Nejvyšší soud odstranil donucovací mechanismus, a tím, že nechal občany znovu hlasovat pro Trumpa, nesplnil tento moment. Nyní je však jasné, že Trump vedl vzpouru 6. ledna, a bude na americkém lidu, aby zajistil odpovědnost."

Paragraf  3/14. dodatku přijatého po občanské válce říká, že každý poslanec Kongresu nebo úředník Spojených států, který se po složení přísahy ústavě zapojí do vzpoury, nesmí zastávat svůj úřad. Nikdy nebyl tento paragraf použit k tomu, aby byl prezidentskému kandidátovi zakázán výkon funkce.


Během únorového ústního projednávání téměř všichni soudci vyjádřili skepsi k oprávnění Colorada vyřadit Trumpa z hlasování. Obávali se chaosu, který by způsobilo, kdyby státy měly jednostrannou pravomoc určit, že se kandidát dopustil vzpoury, a obávali se, že by to mohlo vyústit v chaotický, stranický boj o hlasy.

"Očekával bych, že značný počet států řekne, ať už je demokratickým kandidátem kdokoli, vylučujeme vás z hlasování, a jiné, pro republikánského kandidáta, vylučujeme vás z hlasování. Došlo by k tomu, že prezidentské volby rozhodne jen hrstka států. To je docela skličující důsledek," řekl předseda Nejvyššího soudu John Roberts během ústního jednání.

Podrobnosti v angličtině ZDE

1
Vytisknout
1835

Diskuse

Obsah vydání | 7. 3. 2024