Proč Američané umírají tak mladí?

3. 4. 2023

čas čtení 5 minut
Graf: Američané umírají daleko dříve než Britové, i když jsou daleko bohatší, a to především v nejchudší části společenského spektra


Průměrná délka života v USA klesá: mladí a chudí nesou hlavní tíhu boje za společnou prosperitu

Průměrní Američané jsou o mnoho bohatší než průměrní Evropané.  Manažer myčky aut v Alabamě si nyní může vydělat 125 000 dolarů ročně, což je asi o 50 % více než šéf kybernetické bezpečnosti na britském ministerstvu financí, a to i po zohlednění rozdílných životních nákladů. A není to jen další odraz britské stagnace - od středu příjmového rozdělení nahoru se americké domácnosti v posledním desetiletí dostaly před všechny země vyspělého světa.

Dalo by se předpokládat, že takový trvalý vzestup kupní síly bude doprovázen zlepšením dalších ukazatelů prosperity. Například delší a zdravější život. Tyto dva trendy se však vyvíjejí opačným směrem, píší Financial Times.

Lawrence Summers k tomu na Twitteru poznamenává, že je nárůst předčasných úmrtí Američanů varovný, protože něco podobného bylo raným signálem rozkladu Sovětského svazu: 
To, že USA mají špatné výsledky v délce života, není nic nového. Po většinu desetiletí se americký život v porovnání se srovnatelnými zeměmi postupně zkracoval. Pod povrchem se však skrývá několik pozoruhodných detailů, které vyžadují naši pozornost a naléhavou snahu tento trend zvrátit.

Americká střední délka života je ve srovnání s Velkou Británií velmi nepříznivá. Anglické přímořské město Blackpool bylo po většinu posledního desetiletí synonymem hluboce zakořeněného sociálního úpadku. Má nejnižší průměrnou délku života v Anglii, nejvyšší míru rozpadu vztahů a jednu z nejvyšších měr předepisování antidepresiv. V roce 2019 však tato střední délka života upravená podle zdravotního stavu, tj. 65 let (počet let, které lze očekávat, že někdo bude žít bez zdravotního postižení), byla stejná jako průměr celých USA.

Průměrný Američan má nyní stejnou šanci na dlouhý a zdravý život jako člověk narozený v Blackpoolu, v městě s nejnižší průměrnou délkou života v Anglii.

To znamená, že průměrný Američan má stejnou šanci na dlouhý a zdravý život jako člověk narozený v nejchudším městě v Anglii. Pokud pak prozkoumáte, jak se délka života liší v obou zemích podle příjmového rozložení, zjistíte, že výsledky nejsou pěkné. To je obzvláště znepokojující, když si uvědomíme, že Spojené království zdaleka nepatří ke špičce, pokud jde o průměrnou délku života v Evropě.

Zatímco Američané a Britové žijící v nejbohatších čtvrtích svých zemí mají podobnou, vysokou průměrnou délku života, na dolním konci je to jinak. Lidé narození v nejchudších čtvrtích Blackpoolu se dožijí o plných pět let více než nejchudší obyvatelé USA.

To by bylo dostatečně usvědčující, ale ještě jsme nezohlednili skutečnost, že nejbohatší Američané jsou mnohem bohatší než jejich britské protějšky. Jakmile to uděláme, Británie je na tom na všech příjmových úrovních lepší než USA. Někdo s čistým příjmem domácnosti kolem 65 000 liber ročně nebo 100 000 dolarů se v Anglii dožije v průměru 85 let, ale v USA jen 80 let.

Co je příčinou těchto rozdílů? Je šokující, že problém americké úmrtnosti je způsoben především úmrtím mladých lidí.

Zvláště vyniká jeden statistický údaj: každý 25. americký pětiletý chlapec se dnes nedožije 40. narozenin. Žádný rodič by nikdy neměl pohřbít své dítě, ale v USA se to s největší pravděpodobností stane jedné skupině rodičů z každé třídy mateřské školy.

A to je velmi americký problém. Tato mladá úmrtí jsou v drtivé většině způsobena vnějšími příčinami - předávkováním, násilím se zbraní, nebezpečným řízením aut a podobně - což jsou hluboce zakořeněné sociální problémy, na nichž se podílejí skupiny s protichůdnými zájmy. Je mnohem složitější je řešit než většinu zdravotních problémů, kde všichni táhnou jedním směrem.

Téměř všechny země na světě byly během pandemie zasaženy úmrtností. Vyspělé země se většinou vzpamatovávají, ale USA ne. Kdyby ke covidu-19 nikdy nedošlo, průměrná délka života v ostatních vyspělých zemích by zůstala stejná nebo by se zvýšila, ale USA by přesto ztratily rok kvůli prudkému nárůstu násilných úmrtí.

Američané jen v roce 2021 ztratili 9,4 milionu let života z vnějších příčin, což je více než 9,1 milionu let ztracených kvůli covidu v průběhu celé pandemie. A tato úmrtí stále narůstají.

Uplynulé tři roky všude napjaly sociální vazby a prověřily záchranné sítě a USA se ukázaly jako nedostatečné. Základní faktory však odhalují dlouhodobější příběh skrytých nákladů na očekávanou délku života napříč příjmovými skupinami. A nejvyšší cena se platí v podobě úmrtí, kterým se lze vyhnout, mezi mladými, chudými a zranitelnými lidmi.

2
Vytisknout
4239

Diskuse

Obsah vydání | 6. 4. 2023