Čtvrtina světa je závislá na tání ledovců; voda z nich zmizí dříve, než se čekalo

10. 2. 2022

čas čtení 2 minuty

1) Pokud horské ledovce zadržují méně ledu, než se dosud předpokládalo, co to znamená pro lidi, kteří jsou na ledovcích závislí?

Na horských ledovcích a sněhové pokrývce jsou celosvětově závislé téměř dvě miliardy lidí, pro které jsou hlavním zdrojem pitné vody. Mnoho lidí je také závislých na vodě z ledovců kvůli výrobě vodní energie nebo zemědělství, zejména v období sucha. Převážná většina ledovců na celém světě však v důsledku oteplování klimatu ztrácí během roku více hmoty, než kolik jí nabývá, a pomalu mizí. To bude mít na tyto lidi značný dopad, poznamenává Mathieu Morlighem.

 

Tyto komunity potřebují vědět, jak dlouho jim budou ledovce ještě poskytovat vodu a co mohou očekávat, až ledovce zmizí, aby se na to mohly připravit.

Na většině míst jsme zjistili výrazně nižší celkové objemy ledu, než uváděly předchozí odhady.

2) Jak tato zjištění ovlivňují odhady budoucího vzestupu mořské hladiny?

Za prvé je důležité si uvědomit, že tání ledovců je pouze jedním z faktorů, které přispívají ke zvyšování hladiny moří v důsledku oteplování klimatu. Přibližně jedna třetina dnešního vzestupu mořské hladiny je způsobena tepelnou expanzí oceánu; jak se oceán otepluje, voda se rozpíná a zabírá více místa. Další dvě třetiny jsou důsledkem zmenšování horských ledovců a ledových příkrovů.

Zjistili jsme, že pokud by všechny ledovce, nepočítaje velké ledové příkrovy v Grónsku a Antarktidě, zcela roztály, hladina moře by se zvýšila asi o 10 cm místo 13 cm. Vzhledem k velikosti oceánu se to může zdát jako velký rozdíl, ale je třeba se na to dívat z nadhledu. Úplný rozpad antarktického ledového příkrovu by přispěl ke zvýšení hladiny moře o 190 stop a grónského ledového příkrovu o 24 stop.

3) Proč bylo tak těžké zjistit objem ledu v ledovcích a co vaše studie udělala jinak?

Možná vás překvapí, kolik toho stále nevíme o některých základních charakteristikách vzdálených horských ledovců.

Satelity od 70. let 20. století změnily naše chápání ledovců a poskytují stále jasnější obraz o jejich poloze a ploše. Satelity však nevidí "skrz" led. U 99% světových ledovců totiž neexistuje přímé měření tloušťky ledu. Vědci věnovali více času mapování ledovců v Grónsku a Antarktidě a terénu pod nimi, takže zde máme mnohem podrobnější měření objemu. NASA například věnovala celou leteckou misi, operaci IceBridge, sběru dat o tloušťce ledu v Grónsku a Antarktidě.

 

Celý text v angličtině ZDE

 

 

 

 

 

-1
Vytisknout
5756

Diskuse

Obsah vydání | 15. 2. 2022