Jsou "bratrstva" manipulující veřejnými zakázkami už "českou státní normou"?

15. 11. 2011 / Ivo Šebestík

Za časů "reálného socialismu" se občas stávalo, že i prostý neprivilegovaný občan, byl-li systémem uznán za spolehlivého, obdržel devizový příslib, k tomu něco marek, franků či šilinků, a vycestoval spokojeně na Západ. Tam, za železnou oponou, pobyl čtrnáct dnů, mnoho viděl, mnoho si představoval, málo důkladně prozkoumal. Načež se vrátil domů (nebo někdy nevrátil), a tehdy (pokud se tedy vrátil) po vzoru řeckých rapsódů z časů trojské války zaujal dobře viditelné místo uprostřed hloučku posluchačů a jal se vyprávět. Byl-li to člověk opravdu z lidu, pak líčení západního života často končívalo slovy: "No prostě, tam je to tak, že když makáš, tak máš!"

Policie začala vyklízet Zuccottiho park

15. 11. 2011

Stovky newyorských policistů začaly dnes ráno vyklízet Zuccottiho park, kde se zdržují protestující z hnutí Occupy Wall Street. Sdělila přítomným, kteří tu už téměř dva měsíce táboří, že prostor bude "uklizen a uveden do původního stavu" a kdo ho neopustí, bude zatčen.

Libyjská armáda potlačila boje mezi milicemi

15. 11. 2011

Příslušníci toho, co je popisováno jako nová libyjská armáda, ukončili čtyřdenní střety mezi milicemi z města Zavíja a nedalekého kmenového území Varšefana, oznámil představitel NTC Abdel Háfiz Ghoga. Boje si údajně vyžádaly nejméně 13 životů.

Česká média jsou nenápadně stále rasističtější

15. 11. 2011

Hovoří se o radikalizaci -- či možná přesněji extremizaci -- české společnosti, a to zejména v souvislosti s událostmi v severních Čechách. Bohužel, svůj stále se zvětšující podíl na tomto dění mají i média, jejichž rétorika se nenápadně, avšak o to prokazatelněji a vytrvaleji posunuje k formulacím, které v sobě obsahují rasistický podtext nebo které přímo kalkulují s rasistickými předsudky čtenářů, píše Roman Kanda.

 9029

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

Odklánění

15. 11. 2011 / Michael Kroh

Odstoupivší ministr Martin Kocourek obohatil slovník české polistopadové ekonomie o další perlu, když ve snaze vysvětlit záhadný přesun milionů na účet své matky nazval tuto nestandardní transakci "odkloněním". Je to už druhý významný český příspěvek světovému ekonomickému myšlení, prvním byl výraz "tunel".

"Život v éře trvalého stavu ekonomické nouze"

15. 11. 2011

Think-tank CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii ve spolupráci s Literárními novinami, nakladatelstvím Rybka Publishers a s podporou Pro Alt, Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ si Vás dovolují pozvat na veřejnou diskusi, která se koná

ve čtvrtek 17. listopadu 2011 od 17:00

v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Holešovice (tramvaje 5, 12, 15, zastávka Ortenovo náměstí).

Účast v panelu přislíbili:

Slavoj Žižek, Michael Hauser, Jiří Pehe a Tereza Stöckelová.

diskusi moderuje Radovan Baroš.

  • Podle Žižka nás krize uvrhla do stavu "trvalého stavu ekonomické nouze". Jaké jsou vyhlídky levice v nové situaci?
  • Měla by napnout všechny síly k záchraně zbytků skomírajícího sociálního státu nebo se soustředit na hledání radikálních alternativ vůči systému?
  • Nevede urputné lpění na tradiční alianci práce a kapitálu k ještě větší marginalizaci autentické levicové politiky?
  • Nenastal čas opětovně vzkřísit ideu komunismu, která provází evropské myšlení přinejmenším od časů Platónových dialogů?

Demonstrace Dějiny neskončily

15. 11. 2011

tisková zpráva

Aktivisté a aktivistky z hnutí Occupy Olomouc chystají při příležitosti 17. listopadu společně s místní buňkou hnutí ProAlt a Československé anarchistické federace demonstraci s názvem Dějiny neskončily. Akce má být protestem proti polistopadovému vývoji v České republice, který dle našeho názoru nesměřuje k demokracii, ale k majetkové nerovnosti a stále větší moci bank a nadnárodních korporací. Protest je také symbolickým vyjádřením solidarity s ostatními protestními hnutími, která se rozvíjejí po celém světě.

Případ pro Sherlocka Holmese, aneb já nic, já ministr, ty ministr!

15. 11. 2011 / Jiří Baťa

"Stát ruší separé pro prominenty, jež stálo 43 milionů", stojí v titulku Aktuálně.cz v příspěvku Radka Nohla. Jedná se o byty v komplexu v Salvátorské ulici v Praze, které a není tomu zas až tak dávno, byly zrekonstruovány z kanceláří. A pozor, tyto byty mají být znovu předělány na kanceláře. Jako u "blbejch", resp. podle poslední situace jako v Kocourkově! Co je důvodem tohoto iracionálního postupu?

Protokoly sionských mudrců Dnes

15. 11. 2011 / Jindřich Bešťák

V textu politologa Lukáše Jelínka "Zlatá éra hyenismu" jsem se dozvěděl, že severočeský senátor Doubrava v souvislosti s romskou problematikou, které se aktivně věnuje, "citoval z tzv. Protokolů sionských mudrců, jakési antižidovské čítanky". Nejprve jsem byl téměř zaskočen, neboť tento "myšlenkový oblouk" pana senátora, (dříve KSČM), by nás poněkud vracel do 19. století. Věc má však zřejmě i svoji více či méně skrytou aktuální logiku, kterou lze nacházet v jakési afinitě určité části (naší) společnosti a části současné (bědné) politické scény k metodám a některým společenským trendům, které byly v minulých dobách její někdy méně, někdy více skrytou, ale zřejmě důležitou, možná i rozhodující součástí, možná potřebnou rozbuškou či "zdůvodněním" zamýšlených politických rozhodnutí.

Chtěl bych zde jen stručně a neúplně poukázat na to, co tzv. Protokoly sionských mudrců de fakto jsou. Opírám se o autoritu spisovatele Umberta Eca a o jeho poslední román Pražský hřbitov (Argo, říjen 2010).

Novináři iluzí

15. 11. 2011 / Ivo Bubeník

Skutečně je mi na zvracení, když pročítám články na téma Řebíček, Kocourek, Drobil, Vondra, Kadlec nebo Frydrych. Tolik novinářské "serióznosti" najednou, je až k neuvěření. Proč nepsali o Kocourkovi dříve? Proč neprověřovali jeho politický vzestup, práci a odměny v dozorčích radách dříve? Proč až najednou "nejserióznější noviny" zjistily příchod 16 milionů na matčin účet, když se to stalo v roce 2008! Proč až nyní jiné noviny zveřejnily veškeré příjmy za celou Kocourkovu polistopadovou kariéru? Proč?

Syn proti otci, dcera proti matce, vnuk proti dědovi...

15. 11. 2011 / Jan Kadubec

Možná ten nadpis někomu připomene věty z Bible, ale o ní psát nemíním, chci pouze upozornit, že ony věty se v současnosti v plné míře naplňují, tedy alespoň v mém případě. Chystám se totiž toho 17. listopadu do Prahy, a to hlavně proto, abych si poslechl projev Slavoje Žižka a vyjádřil nesouhlas s tímto současným režimem. A protože už mám problémy s chůzí, budu tam mít kvůli tomu hůlku (hůlku na podpírání, nikoliv hůl na tlučení).

Je samozřejmé, že ministerstvo vnitra vydá (pokud už nevydalo) důrazné pokyny pro policii, aby nás, protestující, lépe chránila a pomáhala nám. Co se tedy následně bude dít, už docela dobře známe z televize. Můžeme pouze doufat, že snad přece jen nepoužijí (jak Saakašvili) ty nejmodernější zvukové supersonické prostředky na rozhánění demonstrací, i když, copak víme?

 8400

Je úpadek Detroitu varováním pro Českou republiku?

15. 11. 2011 / Boris Cvek

Když jsem byl letos na konci července ve švýcarském Curychu, ubytoval jsem se jako i minule v jednom menším hotelu v centru města -- a celkem mne překvapilo, že na rozdíl od situace před třemi lety, letos tento hotel neprovozoval svou restauraci, kterou se všude chlubil propagačních materiálech. A přestože na mne Curych zapůsobil zprvu celkově mdlejším dojmem než minule, přece jen je to město bohaté, pulzující, plné života a zástupů lidí. Dnes jsem poprvé v životě v Detroitu, na pracovní návštěvě.

Procházeli jsme si město v pondělí kolem 16. hodiny místního času a všude zela prázdnota a chudoba, umocněná ještě deštivým počasím. V monumentálních luxusních budovách, svědčících o zašlé slávě města, není doslova nikdo a nic.

Elektřina zlevňuje

15. 11. 2011 / Karel Dolejší

Zlevňuje elektřina. To dá ovšem rozum, že ne u nás. Ve vlasti Křižíkově a Kaplanově, jež se ČEZko zove, míří ceny elektřiny spolu s kouřem z komínů optimisticky vzhůru, ať se děje, co se děje. Ale u sousedních cizáků, v Německu, kteří byli tak nekonečně hloupí a rozhodli se odstavit jaderné elektrárny, to jde s cenou elektřiny z kopce a v roce 2013 bude proud levnější než napřesrok.

Merkelová: Evropa prochází nejhorší krizí od 2. světové války

14. 11. 2011

Německá kancléřka Merkelová na výroční stranické konferenci CDU v Lipsku prohlásila, že Evropa čelí největší výzvě od 2. světové války - a že pokud padne jednotná měna, padne i projekt jednotné Evropy. Itálie prodává pětileté dluhopisy v hodnotě tří miliard euro, ale výnos z nich se vyšplhal na 6,29%. Nová italská vláda vedená designovaným premiérem Mariem Montim je dosud v procesu vzniku, zatímco se prohlubuje recese v Portugalsku.

Ústav pro studium totalitních režimů udělil pamětní medaile

14. 11. 2011

tisková zpráva

Ústav pro studium totalitních režimů uděluje letos již potřetí ke Dni boje za svobodu a demokracii pamětní medaile Václava Bendy. Toto ocenění bude uděleno osobnostem, které sehrály význačnou roli v boji za obnovu demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938 - 1945) a komunistické totalitní moci (1948 - 1989).

Srdečně Vás zveme na slavnostní předání pamětních medailí, které se bude konat ve středu 16. listopadu 2011 ve 14,00 hodin v budově Ústavu pro studium totalitních režimů na adrese Siwiecova 2, Praha 3 (zasedací místnost 1. patro).

Time: Za výbuchem na íránské základně stojí Izrael

14. 11. 2011

Tři hlavní izraelské deníky v neděli na titulních stranách přinesly variantu titulku "Záhadná exploze na íránské raketové základně". Z dalších komentářů v zásadě vyplývá, že za událostí stojí izraelská vláda. A západní zpravodajské zdroje tvrdí, že tomu tak skutečně je. Tuto akci provedl Mossad. Informoval o tom týdeník Time.

Po dvou podezřelých nehodách Írán podezírá Západ z terorismu

14. 11. 2011

Smrtící výbuchy na vojenské základně asi 60 kilometrů jihozápadně od Teheránu a podivná smrt syna bývalého velitele Islámských revolučních gard v Dubaji vyvolaly v Íránu spekulace o tom, zda tyto události souvisejí s nedávnými americkými hrozbami, které zahrnovaly také mimosoudní popravy lídrů revolučních gard.

Co je demokracie?

11. 11. 2011 / Jakub Wolf

Už i do našich jinak veskrze nezajímavých končin došel mezi takzvanými západními národy po několik staletí obecně rozšířený zvyk veřejně se vyjadřovat a vést otevřenou diskusi o problémech, které jaksi nemají k jednomu každému našinci zcela přímý vztah a navíc nebývá, na rozdíl od výměny pneumatik, zhusta jasné, jak se věci vlastně mají, natož co s nimi.

Asymetrie eurozóny -- a jak z toho ven?

14. 11. 2011 / Ilona Švihlíková

Pro pochopení situace v Řecku, Itálii a potažmo k možným výhledům celé eurozóny je nutné si uvědomit, jakým způsobem byla konstruována. Její prvotní asymetrické nastavení (viz dále) totiž ještě dále prohloubilo velmi nerovnou ekonomickou úroveň mezi členy.

(Kontra)revoluční změny v soudobém kapitalismu

14. 11. 2011 / Vlasta Hábová

Žijeme v době zvyšující se poptávky po alternativách dožívajícího kapitalismu. Nabízených alternativ již není málo. Jejich společným znakem je však to, že vyjadřují spíše subjektivní přání svých autorů po lépe fungující společnosti, než výsledek znalostí historických vývojových trendů, poznatků o materiální podmíněnosti utváření mezilidských vztahů a poznatků o mechanismech jejich ovlivňování lidskou vůlí.

Anketa Romano hangos:

Co ze svých tradic by si Romové měli udržet a s čím se naopak rozejít?

14. 11. 2011 / Pavel Pečínka

Ivan Kandráč
Pracovník přerovské pobočky společnosti Člověk v tísni.
Paradox je, že romské tradice už skoro nikdo nedodržuje. Je smutné, že mnozí gádžové o našich tradicích mají lepší vědomosti než někteří Romové. Myslím, že starší lidé, kteří něco pamatují, musí předat informace mladším, aby tyto tradice úplně nezanikly.

Referendum o ruštině jako úředním jazyku separatistické Jižní Osetie

14. 11. 2011 / Tomáš Koloc, Jimi Dabrundašvili

Včera v separastickém regionu Gruzie Jižní Osetii, kterou po válce roku 2008 fakticky ovládá Rusko, proběhly prezidentské volby, v nichž byl do funkce po Eduardu Kokojtym, který vyčerpal funkční období, zvolen favorit Moskvy Anatolij Bibilov. Málokdo ve světě však zná souvislosti souběžného referenda o určení ruštiny úředním jazykem regionu, kde žijí pouhá dvě procenta etnických Rusů.

Mazání medu kolem úst, aneb (nikoliv ojedinělá) predikce ministra Drábka

14. 11. 2011 / Jiří Baťa

Tak nějak se dá charakterizovat zamýšlená valorizace důchodů v  r. 2012. Abychom si rozuměli, průměrný starobní důchod se má od ledna zvýšit o "závratných" 174 korun přesto, že ještě v létě ministerstvo práce a sociálních věcí počítalo ve vyhlášce (ta předchází valorizaci) s průměrem 259 korun. To je ten med kolem úst! Zdůrazňuji, že šlo o již vykalkulovanou částku na základě nějakých analýz vývoje české ekonomiky! Nicméně vše je jinak, protože jak se vyjádřil ministr Drábek, "šlo jen o orientační výpočet, opřený (zřejmě nedostatečně) o tehdejší (cca 3-4 měsíce zpátky) makroekonomickou predikci".

Slovanská epopej jako lakmusový papírek českého charakteru

14. 11. 2011 / Tomáš Koloc

Nejsem výtvarný odborník, mým jediným výtvarným vzděláním je Gymnázium a SPgŠ s výtvarným zaměřením v Čáslavi. Náš pan profesor Josef Novák (kromě toho, že nás vedle klasických forem učil vnímat abstraktní a konceptuální artefakty) nám během pěti hodin výtvarné výchovy týdně vštěpoval, abych se před každým dílem zeptali svého nitra, zda dílo cítíme jako podbízivý kýč, nebo zda nás hlouběji oslovuje. Když jsem v srpnu poprvé v Moravském Krumlově uviděl patnáct z dvaceti velkých pláten Muchovy Slovanské epopeje, nesmírně hluboce na mě zapůsobila především ta, na nichž se nad pozemskými výjev v dolním plátnu vznáší jejich průvodci, archetypální božstva. Vize tohoto druhu znám z Jungových a Steinerových knih o vědomí a velice silně jsem pocítil, že Mucha zde nejspíš zhmotnil své vlastní duchovní vize. Fakt, že Epopej (dokončená roku 1928) obsahuje explicitní výjevy ukazující na nebezpečí nacismu, můj náhled, že Mucha byl vizionář, ještě umocnil.

 8872

Monitor Jana Paula:

Slovanská epopej v Praze, co dál?

11. 11. 2011 / Jan Paul

Kam s ní? To je otázka, kterou si ve fejetonu pro Lidové noviny kladl Josef Čapek už v roce 1928, tedy v době, kdy Mucha Slovanskou epopej dokončil a věnoval ji Praze. Významný představitel české moderny už tehdy vizionářsky v textu předpověděl, že megalomanským dílem postavil Mucha Prahu a odbornou veřejnost před obrovský problém. "Velký dar, ale hodně nepohodlný", napsal tehdy Čapek, a na jiném místě pokračuje : "Mluví se tu sice o kráse a velkoleposti, ale to jen tak, aby dar tak gigantických rozměrů nebyl bagatelizován".

Ideály listopadu 1989 po 22 letech

14. 11. 2011 / Miroslav Pořízek

Když se před 22 lety hroutil starý režim, i mnoho řadových komunistů uvítalo změny. Vládu starých a zkostnatělých byrokratických struktur, neschopných patřičných změn a v mnoha ohledech jen tupě podřízených Moskvě, měl nahradit systém nový, demokratičtější, svobodnější a ekonomicky výkonnější. Normalizační šedivost, nehybnost a stagnaci bylo skutečně nutné překonat. V tom panovala široká společenská shoda. Jedním z hlavních cílů listopadu 1989 bylo nahradit správu věcí veřejných ze strany neschopných soudruhů (nebyli samozřejmě neschopní úplně všichni), jejich přisluhovačů a různých fízlů, lidmi odborně i mravně zdatnými - skutečnými odborníky, bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.

Selekce do škol nepatří

14. 11. 2011 / Boris Cvek

Narazil jsem na článek advokáta Tomáše Richtera, který kritizuje poslední nápad V. Klause mladšího a ministra školství Dobeše, jemuž Klaus jr. dělá poradce, totiž rozdělovat děti již na základní školy podle nějakých testů na ty, kdo budou smět dále studovat, a na ty, kdo budou "odsouzeni" k učilištím.

Opomíjená výročí:

Tragický příběh Východního Timoru a případ kurážného reportérství

14. 11. 2011 / Daniel Veselý

V sobotu 12. listopadu uplynulo 20 let od masakru v hlavním městě Východního Timoru Dili, o němž podali očité svědectví američtí novináři Amy Goodmanová a Alan Nairn, kteří ho sotva přežili. Tragický příběh Východního Timoru, kde byla indonéskou vládou s masivní vojenskou a diplomatickou podporou Spojených států spáchána genocida, jež je podle respektovaných zdrojů procentuelně srovnatelná s holocaustem a genocidou Rudých Khmerů v Kambodži, není v České republice příliš znám. Tentokrát ale nejde o zvěrstva notoricky známých nacistických katanů či maoistických šílenců. Rád bych tedy čas od času v rámci "opomíjených výročí" informoval čtenáře Britských listů o různých historických událostech, jejichž výročí si v naší civilizaci z pochopitelných důvodů nepřipomínáme. Pokusím se alespoň částečně vyrovnat informační nerovnováhu a dluh, kteří jako členové západní civilizace dlužíme našim neviditelným obětem.

Zklamání a naděje

13. 11. 2011

tisková zpráva Hnutí za přímou demokracii

Hnutí za přímou demokracii vyjadřuje podporu a zúčastní se demonstrací 17. listopadu v Praze na Staroměstském náměstí a v Brně na Malinovského náměstí.

Více než dvacet let po tzv. Sametové revoluci se velká většina občanů cítí být zklamána současným vývojem a stavem demokracie v naší zemi. V důsledku rozsáhlé korupce, vládních skandálů, svévole vládní koalice a postupně se zhoršující ekonomické situace, ztratili mnozí z nich víru v možnost změny k lepšímu. Někteří se dokonce začínají sdružovat ve skupinách s autoritářským programem a vytvářejí tak živnou půdu, z níž hrozí vyrůst nějaká nová forma fašismu. Pasivita a pesimismus ohledně možností nápravy poměrů v naší zemi, převažující u velkého množství ostatních, je předpokladem pro to, aby se toto nebezpečí stalo skutečností. Na pozadí většiny bezradných a beznaději propadlých lidí se mohou k moci dostat malé aktivní skupinky s pravicově totalitním programem.

Tohle jsme v listopadu 1989 opravdu nečekali.

31871