Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce se distancuje od údajného testování MMS proti malárii

15. 7. 2013 / Boris Cvek

Po mém článku o šarlatánské metodě MMS, která údajně léčí "všechny nemoci" a o níž se lze v angličtině dočíst jenom to nejhorší, mj. i to, na jakých podvodech stojí, mi psalo mnoho čtenářů, snažících se MMS nějak obhájit. Jeden z nich se oháněl článkem z AC24.cz, podle nějž se v Ugandě konaly testy MMS na malárii pod dohledem Červeného kříže. Obrátil jsem se tedy na Český Červený kříž (ČČK) s prosbou o vyjádření. Dr. J. Hornychem mi pak bylo posláno komuniké "Mezinárodní federace ČK&ČP na dotaz ČČK, týkající se údajného testu MMS na malárii" níže uvedeného znění. Ukazuje se tedy, že zprávy o účinnosti MMS jsou postavené na ohavných lžích.

"The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dissociates itself in the strongest terms from the content of the recent Master Mineral Solution newsletter (May 2013) entitled "Malaria finally defeated" and supporting YouTube video. IFRC does not support or endorse in any manner the claims made in relation to this project, and has at no time been involved in `clinical trials' related to malaria treatment.

Malaria affects 219 million people every year, killing a child somewhere in the world every minute. As a matter of policy, IFRC adheres to World Health Organization (WHO) guidelines which state the only way to combat malaria is to scale up prevention, diagnosis and treatment. The IFRC expresses its support the Uganda Red Cross Society and recognises that it has been spearheading prevention programmes across the country over the last decade, as auxiliary to their public authorities and in line with WHO guidelines."

Překlad prvního odstavce, který se týká MMS (BC):

"Mezinárodní federace ČK&ČP (IRFC) se v nejsilnějším smyslu distancuje od obsahu MMS zpravodaje z května 2013 s názvem "Malárie konečně potlačena" a tento zpravodaj podporujícího videa na YouTube. IRFC nepodporuje ani neschvaluje v žádném případě tvrzení, která jsou činěna ve vztahu k tomuto projektu a nikdy nebyla součástí "klinických testů" zaměřených na léčení malárie."

-1
Vytisknout
4266

Diskuse

Obsah vydání | 17. 7. 2013