Stanovisko iniciativy ProAlt k rozhodnutí Nejvyššího soudu

Zdrojem moci přestává být lid

17. 7. 2013

tisková zpráva

Včerejší rozhodnutí Nejvyššího soudu považuje iniciativa ProAlt za další potvrzení hluboké společenské krize, ve které se Česká republika nachází, a považuje je za nesprávné. Princip vyváženého postavení moci zákonodárné, výkonné a soudní je jedním ze základních předpokladů existence demokratického státu, který je tímto rozhodnutím výrazně narušen.

Toto rozhodnutí považujeme za závažný precedens, ve kterém soudní moc zasahuje do fungování moci výkonné a vytváří další novou variantu spravedlnosti.

Podle iniciativy ProAlt je postavené na nečitelně motivovaných legalistických východiscích a dále vzdaluje právo resp. jeho výklad principům elementární spravedlnosti.

Potvrzuje rovněž trend posledních let, ve kterém se rozhodování orgánů, jimž je správa země svěřena, vzdaluje potřebám občanů a za nimiž je příliš často možné tušit jinou motivaci než motivaci řádné správy země.

Ať byla motivace a způsob, kterým Nejvyšší soud došel ke svému rozhodnutí jakákoliv, svědčí o hlubokém odtržení soudní moci a její interpretace zákonů od procesů, které v zemi reálně probíhají a které ji pod hesly o demokracii oslabují.

Obáváme se, že zdrojem moci přestává být lid, jak je uvedeno v Ústavě. Zdrojem moci se stává obsazení rozhodujících postů v jednotlivých stupních a úrovních hierarchie veřejného života, které poté slouží ke svévolné a účelové interpretaci zákonů včetně zákonů regulujících ústavní pořádek. Poté, co konání Poslanecké sněmovny a vlády výrazným způsobem zhoršilo situaci občanů a vyvolalo jejich silnou nespokojenost, povede včerejší rozhodnutí NS k dalšímu oslabení důvěry v orgány státní moci a dále prohloubí krizi demokracie. Iniciativa ProAlt je proto odsuzuje.

Nejvyšší soud má ve svém webovém portálu uvedeno motto: "Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost jest matematikou humanity." Svým posledním rozhodnutím Nejvyšší soud tuto myšlenku zdiskreditoval, tak jako ji diskreditují parlamentní většiny posledních dvou parlamentů a jako ji diskreditovaly vlády Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase.

Ondřej Lánský, mluvčí ProAltu

Pavel Novák, mluvčí ProAltu

0
Vytisknout
12234

Diskuse

Obsah vydání | 22. 7. 2013