Ivan Noveský

Vzdělání:

 • 2002 -- 2005 - Univerzita Komenského v Bratislavě - Právnická fakulta - titul Bc.
 • 2002 - Diplomatická akademie MZV ČR- absolvování vzdělávacího modulu o EU pro vedoucí pracovníky dle Usnesení vlády ČR č. 841 / 1999
 • 1993 - Japonská vládní organizace JICA program "Business Management" v Tokiu
 • 1991 - St. Patrick's School - anglická jazyková škola - v Londýně
 • 1986 - Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor "Podzemní uskladňování plynu"
 • 1972 - 1977 - České vysoké učení technické v Praze- Fakulta stavební - titul Ing.
 • 1969 - 1972 - Gymnazium Jana Keplera v Praze - maturita

Odborná praxe:

 • 2011- dosud --Asociace finanční a občanské gramotnosti, o. s. -prezident
 • 2007 - 2010 COFET, a. s. - předseda představenstva a generální ředitel
 • 2005 - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor financování a správy majetku
 • 2003 - 2004 Národní památkový ústav - náměstek GŘ - hlavní ekonom
 • 2002 - 2003 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) - ředitel
 • 2002 - Ministerstvo dopravy a spojů ČR - ředitel Kanceláře ministra
 • 2001 - Energetický regulační úřad - ředitel sekce Kanceláře
 • 1995 - 2000 Privátní česká plynárenská, a. s. Praha - spoluzakladatel, generální ředitel a předseda představenstva
 • 1995 - 1997 Sportovní stavby, a. s. Praha - ředitel a člen představenstva
 • 1994 - 1996 Gasmeter, s. r. o. - společnost pro servis plynárenství - zakladatel, jednatel a ředitel
 • 1978 - 1993 ČPP - Český plynárenský podnik, z toho:
  • 1993 - Jihočeská plynárenská České Budějovice (JČP) - provozní, technický a investiční náměstek
  • 1991 - 1993 Generální ředitelství ČPP - ředitel Kanceláře generálního ředitele
  • 1978 - 1991 Jihomoravská plynárenská Brno (JMP) - stavební dozor, vedoucí odboru investic, zmocněnec pro výstavbu POZA