Stane se z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rizikové pracoviště?

19. 7. 2013 / Ivan Noveský

čas čtení 2 minuty

Je to možné. Lze důvodně očekávat nástup extremistických stran, které lidem slíbí pořádek a právo pro všechny a dostanou se při příštích volbách pohodlně a legálně do dolní sněmovny. Pak se klidně může stát, že některý poslanec se neudrží a doprovodí svůj standardní verbální projev i projevem podstatně důraznějším, např. pistolí, kterou náhodou bude mít u sebe.

Z Poslanecké sněmovny se tak lehce může stát Divoký Západ, kde pouze rychlost tasení může být tím rozhodujícím v projevu poslance.

Pokud opravdu včerejší velmi extenzivní výklad čl. 27 Ústavy ČR Nejvyšším soudem ČR rozšiřuje význam slova projevy i na obchody, smlouvy, ujednání a pod., a ty mohou být trestnými činy, za které ale, byly-li učiněny v Poslanecké sněmovně, nelze poslance trestně stíhat, kde je potom hranice? Střelba ve sněmovně je beze vší pochybnosti projevem názoru, vůle nebo pocitů poslance. Zřejmě se tedy budou muset vytvořit vnitřní pravidla v Poslanecké sněmovně pro řešení dopadů projevů poslanců učiněných v Poslanecké sněmovně.

Např. se ustaví kárná komise Poslanecké sněmovny, která bude vyšetřovat, zda poslanec, jehož projevem bylo zastřelení druhého poslance, tasil řádně a až po výzvě, zda nestřílel zezadu, apod. Pokud by kárná komise zjistila, že projev formou střelby byl realizován nesprávnou formou a poslanec byl zastřelen tak říkajíc nesportovně, měla by kárná komise udělovat i tresty. Například by poslanec - střelec za trest musel mít 100% účast na všech zasedáních Poslanecké sněmovny po dobu jednoho roku nebo podobné drakonické tresty.

Podaří-li se rozšíření výkladu imunity opravdu na všechny projevy a to i projevy výše popsané, pak se Poslanecká sněmovna zřejmě opravdu stane rizikovým pracovištěm a navíc bude zřejmě docházet k podstatně rychlejší obměně poslanců, po které volá část veřejnosti.

0
Vytisknout
8875

Diskuse

Obsah vydání | 22. 7. 2013