Co vše se (ne)rozpouští

16. 7. 2013 / Marek Řezanka

Ve středu 17. července budou mít poslanci možnost důstojně ukončit stávající politickou krizi a zmírnit vypjaté emoce ohledně údajného neústavního postupu prezidenta republiky. Ten přitom pouze v souladu s Ústavou ČR využil možnost pověřit sestavením vlády někoho mimo parlamentní strany -- a učinil tak proto, že měl výhrady ke 101 podpisům, které by sice většinu vládě M. Němcové dávaly, které se ale mj. opírají o hlas Petra Nečase. Expremiéra, který bagatelizoval a zpochybňoval policejní vyšetřování, jež se ho bezprostředně dotýká -- a nadále v této činnosti pokračuje.

Prezident republiky vyslovil pochybnost, zda by vláda M. Němcové byla v případě probíhajícího vyšetřování dostatečně nezaujatá a nestranná, zvláště po mnoha emotivních vystoupeních jejích čelných představitelů (M. Němcová, P. Blažek, M. Kalousek). Navíc nepůsobí dobře, když adeptka na premiérské křeslo nadále zůstává předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Expremiér Nečas poměrně dlouho váhal se svou rezignací, až nakonec uznal, že je situace natolik závažná, že jiná varianta pro něho v podstatě není (mezi tím však několikrát zdůraznil, že naprosto důvěřuje své "pravé ruce", Janě Nagyové, s níž spojil svou politickou budoucnost. Přes všechna obvinění na její adresu on ví nejlépe, že je nevinná).

Co ovšem neustalo, jsou verbální útoky na Ivo Ištvana, na práci policie a na práci státních zástupců, kteří se vládní korupční aférou zabývají. Je třeba zdůraznit, že vláda premiéra Nečase nepadla proto, že by byla pravicová (to by vskutku znamenalo nedemokratické počínání), ale proto, že je podezřelá z korupčního jednání -- a že není ochotna (respektive poslanci vládních stran, zejména za ODS, nejsou ochotni) vydat podezřelé(ho) (Petra Nečase) policii.

Pokud je prezident republiky v této souvislosti napadán div ne jako diktátor či válečný zločinec, je třeba se ptát, co motivuje jeho odpůrce k takto emotivně vyhroceným a zcela nepřijatelným výrokům, které Českou republiku v zahraničí poškozují a které rozněcují vášně na domácí politické scéně. Prezident republiky přistoupil ke stávající politické krizi zodpovědně s tím, že hledá její řešení.

Nehledá ho ovšem sám -- rozhodovat budou poslanci. Ti mají hned několik možností. Mohou se domluvit, že za daných podmínek je pro Českou republiku nejlepší, aby vláda, která nehodlá vydat podezřelého policii a která čelí korupčnímu skandálu, přes 101 podpisů na papíře nepokračovala, a nesestavovala se žádná jiná, která většinu ve Sněmovně získá jenom těžko, a pokud ano, potom za cenu ztráty své programové vize. Levici nyní ve Sněmovně většina chybí.

Strana Věci veřejné je rozdělena na několik částí, což musí být pro její voliče z roku 2010 frustrující. Voliči sice volí poslance, ale volí je na základě nějakého programu, často na základě prosté příslušnosti ke straně, jež tento program propaguje. Zatím zde není systém panašování, který by posiloval mandát poslance a zprošťoval ho pupeční šňůry se stranou, která ho nominuje.

Rozpuštění Sněmovny a vyhlášení předčasných voleb by jednak utnulo spekulace o Zemanově "autokracii" a jednak by pomohlo zmírnit "tekutý hněv veřejnosti", který je umocňován bezmocí -- a který se částečně zaměřuje na zástupné cíle. Hrozbu vzrůstající rasové nenávisti nelze přehlížet a není ji možno bagatelizovat. Ohrožuje nás všechny, ohrožuje demokracii, ohrožuje fungování společnosti jako takové.

Pokud se 120 poslanců k rozpuštění Sněmovny nenajde, bude se v srpnu rozhodovat o osudu úřednického týmu Jiřího Rusnoka. Tento kabinet by představoval krizové řešení a jeho hlavním smyslem by bylo zajistit podmínky pro nezávislé a ničím nerušené vyšetřování policie v kauze, která se kabinetu expremiéra Nečase dotýká bezprostředně.

Poslanci mohou dát nakonec zelenou vládě M. Němcové s tím, že stávající politickou situaci posoudí jako bezproblémovou. "Nic není třeba vyšetřovat, vše je v naprostém pořádku" -- to potom bude vzkaz většiny poslanců veřejnosti.

Několik hnutí (např. Ne základnám) se rozhodlo před hlasováním Poslanecké sněmovny ČR zaslat všem poslancům dopis, kde jsou vyzýváni ke zvážení vypsání předčasných voleb, tj. v první fázi k rozpuštění Sněmovny. Spolu s dopisem dostanou i petiční archy s podpisy občanů, kteří by tento krok uvítali.

Znění dopisu je zde:

"Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vážení poslanci všech politických stran.

My občané, ať již angažovaní v různých iniciativách a hnutích či stojící mimo ně, jsme nuceni sledovat nechutné divadlo, které ve jménu demokracie hrajete. Nechceme, aby byl pojem demokracie pojmem prázdným a bezobsažným. Bojíme se, že by takový stav mohl vést k fašizaci společnosti a volání po autokratickém vládci. Nedopusťte, aby k tomu došlo. Nechceme přihlížet dalšímu znásilňování demokracie, a již vůbec ne jejím jménem. K tomuto prohlášení nás opravňují výroky z úst skoro každého z vás, kdy se z porušování demokracie navzájem obviňujete.

Slovo demokracie není prostředkem k dobývání moci. Demokracii máte svým každodenním úsilím naplňovat.

Propagandistickými hesly o důvěře, zodpovědnosti, hospodárnosti, šancích, vizích a dalších, byl naplněn pouze jediný účel. Dovedení občana k "správnému" hlasovacímu lístku. V pohledu většiny občanů, označovaných jako dolních 10 miliónů, jste nabourali důvěru ve smysl existence politických stran. Ryba nikdy nezačne smrdět od ocasu.

Jste plně odpovědni za stav morálky ve společnosti, jste odpovědni za stav, kdy není v našich silách rozpoznat v řadě případů lež od pravdy. Co bylo za desetiletí pro občany vybudováno? Půlmilionová nezaměstnanost, zvýšení chudoby, pokles vzdělanosti, frustrace z pocitu, že "právní stát" je pouze slovem bez obsahu.

To jsou fakta. Stejně tak, jako je faktem, že řada zákonů, které negativně ovlivnily životy řady z nás, prošla jen díky 101 hlasu, v některých případech s nádechem podezření z korupce. Ani jednomu z vás nic nebránilo v tom, aby onu parlamentní většinu 101, kterou je dnes tak šermováno, odmítl. Zvyklosti, nezvyklosti, hlasovali jste o přestávce. Účel světil prostředky.

A najednou vás máme považovat za ochránce demokracie?

Demise předsedy vlády a celé vlády nastala v důsledku podezření z korupce a zneužití funkce vojenské rozvědky. To také není otázka náhody, výjimky či okamžikového dění. V civilizovaném světě i v očích veřejnosti, občanů, je na taková podezření možná jediná možná reakce. Odchod do opozice, výměna celých politických garnitur. Jsme přesvědčeni, že takto to má vnímat každý člen politické strany bez rozdílu.

Myslete na práva a zájmy občanů.

Vyzýváme vás touto cestou, využijte článku 35 bodu 2) Ústavy České republiky a přijatým usnesením navrhněte prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V očích iniciativ, hnutí i většiny občanů, voličů, jste již rozpuštěni byli. Neznehodnoťte tento článek ústavy různými výklady tak, jako jsou znehodnocována slova demokracie a parlamentní systém. Nenechte nadále narůstat napětí ve společnosti. Obrátilo by se to i proti vám."

Praha 17. 7.2013

Za iniciativy:

Alternativa zdola, Ne základnám,

Ilona Švihlíková, mluvčí Eva Novotná, mluvčí

Spojenectví práce a solidarity, Renata Hanušová,

Milan Neubert, mluvčí Akční spolek nezaměstnaných

Poslanci -- nikoli prezident republiky -- budou ve středu rozhodovat o řešení stávající politické krize. Budeme tak mít možnost posoudit, nakolik hlasují v souladu s našimi zájmy a v zájmu demokratických principů. Budeme mít možnost posoudit, jak tají ledy ohledně toho, jak poslanci vnímají korupci a jakou mají zodpovědnost vůči nám, občanům. Aspoň zjistíme, co se za daných teplotních a tlakových podmínek (ne)rozpouští.

0
Vytisknout
5624

Diskuse

Obsah vydání | 18. 7. 2013