Josef Valenta

Autor působí na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a na DAMU.