Jak by se dalo oslavit 100. výročí založení Československa

Sto ohňů, sto lidí...

6. 9. 2018 / Kryštof Kozák

čas čtení 5 minut
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Oslavy 100. let od založení Československa budou často formální, nenápadité, často zneužívané k politickému marketingu. Odkaz bude přisvojován spoustou lidí, kteří svým angažmá nepochybně významné výročí zdiskreditují. Pro mnoho lidí proběhne připomenutí jen mediálně, bez fyzické účasti a doteku. Nabízím dva nápady, které pojímají oslavy jako happening. Nemusí se zdaleka týkat jen Prahy!

100 ohňů v ulicích

Základní myšlenka: Na 100 veřejných místech v Praze se 28.10. ve 20:00 rozhoří ohně, které se stanou základem pro lokální setkání.

Provedení: Na základě veřejné výzvy skrz mediální partnery oslav získá prvních 100 registrovaných zájemců nárok na proplacení přenosného ohniště a dřeva do hodnoty 1000,- Kč. V rámci registrace nahlásí každý zájemce i místo, kde bude ohniště zapáleno. Městská policie i hasiči budou o místech předem informováni, aby je mohli v průběhu akce monitorovat.

Doporučené ohniště ZDE.

Registrovaní zájemci obdrží bezpečnostní a další instrukce. Před zahájením akce každý zájemce zpropaguje místo a čas akce vhodnými prostředky v bezprostředním okolí. Doporučený program bude zahrnovat kombinaci pikniku a kulturní produkce, která nebude centrálně organizována.

Fotografie a videa z jednotlivých ohňů budou sdíleny na sociálních sítích pod hashtagem #ohen1918 a vytvoří tak vizuální galerii z různých částí města propojenou centrálním tématem ohně.

Cíl akce: Oheň zapůsobí jako spojující symbolický prvek, a to jak směrem k minulosti, tak i do současnosti. Decentralizovaná a lokálně řízená akce ukáže jednotu v rozmanitosti a možnosti sbližování rozdělené společnosti. Oheň funguje jako očišťující prvek, nicméně zároveň připomíná i nebezpečí a obtížné okamžiky moderních dějin. Samotné zajištění bezpečnosti akce připomene současný stav společnosti konfrontované s nejrůznějšími riziky. Setkání lidí z okolí u ohně pak ukáže na nové možnosti sousedské spolupráce, která je základem pro zvyšování důvěry lidí v širší společnost.

Rizika projektu: Nesežene se dostatek ochotných koordinátorů ohňů. Bude intenzivně pršet.

Předcházení rizikům: Pro koordinátory lze využít síť organizátorů Zažít město jinak či spolupráci s dalšími organizacemi, které pracují s veřejným prostorem (Auto-Mat). Symbolická odměna koordinátorovi je motivační zejména pro mladé lidi, jejichž zapojení do projektu je žádoucí.  Pro případ špatného počasí může koordinátor připravit stany či přesunout akci do předem domluveného podniku.

Odhad nákladů: 200 tis. Kč

100 lidí z roku 1918

Základní myšlenka: Na veřejném prostranství bude vystaveno 100 fotografií lidí z Československa z roku 1918. Smyslem je dostat do oslav lidský rozměr a upozornit na to, jakými změnami naše společnost prošla.

Provedení: Pomocí mediálních partnerů oslav 100. výročí bude rozeslána výzva, aby lidé našli konkrétní fotografie z roku 1918, po dohodě může pro tyto účely pro zájemce být otevřen archiv ČTK či dalších institucí (Foto-Škoda). Fotografie mají představit obyčejné lidi z roku 1918.

Prvních sto zaregistrovaných lidí, kteří donesou zalaminovanou zvětšenou kopii fotografie minimálně na formát A4 v neděli 28.10. v 16:00 na Václavské náměstí, získá od organizátorů 1000,- Kč. Po registraci dostanou návodné instrukce. Další lidé se mohou také zapojit, nicméně nedostanou odměnu.

Lidé, co fotografii přinesli, budou pak do 18:00 fungovat jako živé stojany ve špalíru na Václavském náměstí a na požádání o jimi vybrané fotografii něco řeknou. Součástí špalíru bude i člověk z organizačního týmu, který bude mít místo fotografie zrcadlo stejného formátu. K dispozici budou kolemjdoucím letáky, které vysvětlí záměr celé akce.

Na závěr proběhne společné focení, včetně fotografií daných na chodník těsně vedle sebe, což vytvoří pestrou mozaiku. Poté se účastníci odeberou pochodem do Café Jedna nebo obdobného prostoru, kde proběhne neformální diskuse a reflexe projektu.

Po skončení akce každý účastník svoji fotografii vystaví v libovolném veřejném prostoru (kavárna, vestibul, obchod) a vyfotí její umístění.

Na Facebooku a Instagramu pak bude zřízen hashtag #lide1918, kam bude moci přispět každý se svými fotografiemi.

Cíl projektu: Projekt je založen na připomínce lidského rozměru dějinných událostí, zároveň za použití lidských stojanů zvýrazní sto let vývoje společnosti. Důležitý je participativní charakter projektu, neboť výběr fotografií a výsledná podoba výstavy bude záležet na samotných účastnících. Na doprovodném letáku bude zmíněna základní demografická charakteristika Československa z roku 1918, aby si návštěvníci mohli udělat představu o reprezentativnosti výsledného výběru. Cílem projektu je, aby jak účastníci, tak návštěvníci hlouběji reflektovali jak 100 let sociálního vývoje, vnitřní diverzitu společnosti i svoji roli v ní. Výsledky i postup projektu lze využít v hodinách dějepisu.

Rizika projektu: Nepodaří se v krátkém čase sehnat 100 lidí, kteří seženou, okopírují a zalaminují fotografii z roku 1918.

Jak rizikům čelit: Spolupráci s archivem ČTK, organizací PostBellum, učiteli dějepisu, studenty historie, pamětníky, případně rozšíření hranice pro dataci fotografie mezi 1914 až 1924, mediální podpora projektu na sociálních sítích.

Odhad nákladů: 200 tisíc Kč.

0
Vytisknout
6238

Diskuse

Obsah vydání | 11. 9. 2018