Čeští rasisti jásají nad nezdokladovanými tvrzeními amerického generála

2. 3. 2016 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Americký velitel NATO v Evropě Breedlove varoval, že mezi uprchlíky, přicházejícími do Evropy, jsou údajně "teroristé, zločinci a žoldnéři". Odmítl však poskytnout jakékoliv důkazy či podrobnosti. Západní média v souvislosti s tímto sporným, protože nezdokladovaným, prohlášením poukazují na to, že odborníci na migraci a humanitární organizace protestují a poukazují na to, že  samozřejmě drtivá většina uprchlíků s tím nemá nic společného. Čeští rasisté, zvyklí na uplatňování kolektivní viny vůči Romům, ji dnes uplatňují i vůči uprchlíkům. Jenže snaha zabránit příchodu uprchlíků do Evropy je marná, zastavit se to nedá a snahy střední Evropu izolovat od světa drasticky poškodí bezpečnostně i ekonomicky jenom ji.

Něco jiného je publikovat informace o skutečně zatčených spikleneckých teroristech a zcela něco jiného je vyvolávat panikářské a rasistické nálady nezdokladovanými tvrzeními, puštěnými do větru.

Není překvapivé, že server Novinky, který nyní otevřeně a bezostyšně zneužívá vysoké míry rasismu, xenofobie a iracionálního strachu z jinakosti v české společnosti ke komerčnímu účelům, dal tomuto nezdokladovanému tvrzení čelný prostor.

Novinky už samozřejmě nepublikovaly, co k tomu vydal například Guardian: "Hovoříme o jehlách v kupkách sena," konstatoval k tomu Bill Frelick, ředitel programu pro práva uprchlíků v organizaci Human Rights Watch. "Neříkáme, že v těch kupkách sena nejsou nebezpečné jehly, avšak drtivou většinou hovoříme o lidech, kteří hledají ochranu a nemají v úmyslu nic zlého a jsou velmi vděčni za každou pomoc od kohokoliv, kdo je ochoten pomoci". ZDE

I kdyby bylo Breedlovovo tvrzení pravda, znamená to, že státy mají odepřít přístup uprchlíkům prchajícím před násilím a válkou? Mají nechat rodiny s dětmi zemřít zimou a hladem na polích před zadrátovanými hranicemi? To je řešení, které občanstvo v České republice považuje za proveditelné a realistické? Nemluvě o otázkách lidskosti, která však, jak se zdá, a to vyplývá to z přístupu mnoha Čechů nejen k uprchlíkům, ale i k zoufalým lidem české národnosti, lidi dnes v ČR prostě nezajímá. Vzhledem k tomu, že tolik z nich píše na Facebooku, ať ty uprchlické děti zhebnou.

Kdyby se středoevropské země nechovaly idiotsky a neblokovaly už rok jediné možné řešení, totiž vytvoření bezpečné cesty pro uprchlíky do Evropy, žadatelé o azyl by se prověřovali před příchodem do Evropy v recepčních střediscích přímo v Turecku a v Jordánsku a bezpečnostní problém by neexistoval.

Za případné ohrožení Evropy teroristy, o němž mluví generál Breedlove, jsou přímo odpovědni středoevropští politikové.

To, že to středoevropské země blokují, znamená že mají evropští politikové i občané krev na rukou - jsou přímo zodpovědni za tisíce lidí, kteří utonuli během nebezpečné přeplavby přes Středozemní moře, které by nebylo zapotřebí, kdyby existovala pro uprchliky bezpečná cesta do Evropy, na niž mají uprchlíci podle zákona právo.

0
Vytisknout
5690

Diskuse

Obsah vydání | 4. 3. 2016