Armex Energy:

Případ Jana Posoldy: Nejsme "úžerskou firmou", panu Posoldovi jsme vyšli vstříc

7. 10. 2015

čas čtení 14 minut

Martin Jonáš, mediální zástupce společnosti Armex Energy v Děčíně poslal Britským listům přípis, v němž jménem firmy protestuje proti článku „Splácíte energetické firmě Armex Energy svůj dluh? Nevadí, bude vás stejně drsně pokutovat“.

Martin Jonáš ve své reakci protestuje, že v případě pana Posoldy prý nešlo o "drsné pokutování", že Armex Energy není "úžerskou firmou" ani své zákazníky neterorizuje. Upozorňuje, že Janu Posoldovi firma Armex Energy poskytla splátkový kalendář, který však Jan Posolda nebyl schopen plně dodržovat. "Domníváme se, že je slušností platit své závazky," zdůrazňuje pan Jonáš. Celý text jeho přípisu přinášíme níže. Přípis obsahuje historii jednání firmy Armex Energy s Janem Posoldou a z ní vyplývá, že i když tento invalidní důchodce po mozkové příhodě měl problémy s pravidelným splácením svého dluhu za energie, z historie plateb je zjevné, že vyvíjel ve své situaci až nadlidské úsilí dluh uhradit. Podle nejnovějších informací od Jana Posoldy je dluh firmě Armex Energy prý už úplně uhrazen, takže, pokud tomu tak je a nedošlo zase k nějakému dalšímu zmatku, tato sága, doufejme, dospěla snad uspokojivého konce.

Děkujeme čtenářům Britských listů, kteří panu Posoldovi finančně pomohli, a dostali ho tak z neřešitelné situace.

Rádi bychom se však pozastavili o výroku pana Jonáše, "že je sliušností platit své závazky, což se v případě pana Posoldy nestalo."

Zastavme se, prosím, na okamžik u toho, jak firma Armex Energy v pojetí pana Jonáše vnímá pojem "slušnost". Je nutno ocenit, že firma Armex Energy poskytla panu Posoldovi splátkový kalendář a posléze jej ještě na jeho žádost změkčila. To je chvályhodné. Některé energetické firmy v České republice to nedělají.

Z historie komunikace i plateb pana Posoldy s firmou Armex Energy však vyplývá, že tento invalidní důchodce navzdory svým problematickým existenčním i vážným zdravotním problémům (k nimž je nutno přičíst v důsledku jeho zdravotního stavu i jeho určitou zmatenost) usiloval za všech podmínek neuhrazené účty za energie splácet, i když s prodlevami. Vzhledem k tomu, že toto úsilí dluh splácet je z historie komunikací a plateb zjevné, závěrečné rozhodnutí firmy Armex Energy začít mu, navzdory tomu, že pan Posolda zavedl pravidelné měsíční splátky ve výši 2000 Kč formou SIPO, posílat pravidelné upomínky a zpoplatňovat každou z nich částkou 200 Kč, pokud HNED neuhradí dlužnou částku 13 464 Kč, jako zbytečně kruté. Je zjevné, že firma Armex Energy s panem Posoldou prostě ztratila trpělivost. Jenže je přechod k tvrdému postupu proti člověku, jako je pan Posolda, lidský, a hlavně, přinese požadované výsledky, totiž okamžité uhrazení dluhu?

Pan Jonáš píše o tom, že je "slušností platit své závazky". Co takhle o slušnosti tolerovat snahy invaĺidního důchodce splatit své dluhy tak, jak může? Uznejme, že zpočátku firma Armex Energy tuto slušnost chvályhodně vůči panu Posoldovi projevovala, proč ho ale penalizovat a zvyšovat nemajetnému člověku dluh účty za upomínky, když na zbývací neuhrazenou částku zavedl pravidelné automatické platby?

Je samozřejmě jasné, že firma Armex Energy nijak neporušila zákon a podle poněkud drsných zvyklostí platných v České republice má samozřejmě legální právo vyžadovat od zákazníků typu Jana Posoldy okamžité uhrazení nezaplaceného dluhu, ať se stane cokoliv. Velkou otázkou samozřejmě, zda takovým postojem firmy skutečně dosáhnou uhrazení nesplaceného dluhu, anebo prostě dlužník nakonec upadne do exekuce a je existenčně zničen, přičemž dlužná částka zůstane nevydobyta. 10 procent obyvatel České republiky je obětí exekucí. Velká část těchto občanů se z exekuce nikdy nedostane a jejich dluhy nebudou nikdy uhrazeny.

Není jistě vinou energetických firem, jako je Armex Energy, že v ČR většinou neexistuje pragmatičtější přístup. Energetické firmy v západních zemích, jako je Velká Británie, vědí, že nemá smyslu pronásledovat zákazníka, pokud svůj dluh splácí.

Tento princip, totiž že věřitel nemůže na dlužníkovi vymáhat vyšší splátky dluhu, než jakých je existenčně schopen, pokud dlužník splácí dluh pravidelně, je v zemích, jako je Velká Británie, vtělen do zákona - nejen z humánních, ale i z čistě pragmatických důvodů.

Připomeňme také, že např. ve Velké Británii energetické firmy neodpojují od energií chudé občany, nemocné občany, invalidy a důchodce. Hrozí jim totiž po odpojení smrt. Energetické firmy mají odpojovat pouze ty zákazníky, kteří prokazatelně mají peníze na placení účtů, ale záměrně je odmítají platit. Pokud je prokazatelná zákazníkova snaha dluh uhradit, energetická firma ho nepronásleduje.

To je ten kapitalismus, který existuje v rozvinutých zemích západní Evropy.

Uvědomujeme si, že by se taková praxe energetickým firmám v ČR nelíbila. Hovořil jsem o tom před časem s mediálním mluvčím jedné velké energetické firmy v ČR, a ten se téměř posměšně vyjádřil, že tedy "energetické firmy v Británii jsou zjevně jakésí charitativní organizace". A tak tomu asi v civilizovanějších společnostech, kde vlády jednají v zájmu občanů, tedy v zájmu slabých, a nikoliv v zájmu silných, už asi bude.

Jiný kraj, jiný mrav

ZDE se dočtete, že 1,5 milionu britských zákazníků má dluhy v účtech za elektřinu a 1,4 milionu osob má dluhy v účtech za plyn. Je to každý 17. britský zákazník. V Británii to vyvolalo ostrou kritiku energetických firem.

Od roku 2012 se počet zadlužených Britů, kteří nemají schopnost uhradit své účty za elektřiny a plyn, zvýšil. Každý dlužník má v průměru dluh vůči energetickým firmám vyšší než 300 liber (10 000 Kč), avšak jen 550 britských zákazníků bylo od dodávky elektrického proudu v roce 2013 odpojeno, od dodávky plynu bylo odpojeno jen 84 zákazníků.

Pan Jonáš z firmy Armex Energy by asi konstatoval, že těch 2,9 milionu Britů, co má dluhy za energie, nejsou slušní lidé. Kupodivu v Británii tato informace vyvolala ostrou kritiku energetických firem, nikoliv zadlužených zákazníků. Proč tomu asi tak je?

Pokud však čeští politikové budou zavádět zákony, které jdou na ruku velkým bohatým společnostem a budou ignorovat zájmy obyčejných lidí, lidí chudých, starých či nemocných, těžeko můžeme očekávat od těchto firem soucit. Chovají se striktně v souladu s právním řádem a šíří představu, že i když člověk usiluje ve své nezáviděníhodné situaci ze všech sil ze svého dluhu hradit pravidelně aspoň takovou částku, kterou si může dovolit, aby nehladověl, je to "neslušné".

Co čekat v zemi, kde je 10 procent obyvatelstva obětí exekucí, velká část národa odmítá pomoci zoufalým lidem prchajícím před válkou a pronásledováním a v realitní kanceláři se vám vysmějí, když dostanete infarkt a chcete tedy zrušit jednání o koupit nemovitosti, kterou už nemůžete převzít, a žádáte o vrácení složené zálohy na prodej. K tomu asi nemůžeme dodat nic. Některým lidem některé věci nevysvětlíme. (JČ)

Zde je přípis pana Martina Jonáše z firmy Armex Energy

7. 9. 2015, Děčín

Vážený pane Čulíku,

Dne 27. 8. 2015 jste na portálu http://blisty.cz na adrese http://blisty.cz/art/78653.html zveřejnil Váš autorský článek s názvem „Splácíte energetické firmě Armex Energy svůj dluh? Nevadí, bude vás stejně drsně pokutovat“.

Přestože máte na portále blisty.cz v rubrice o nás důležité sdělení, že – cituji: „Cílem Britských listů je podporou otevřené diskuse pomáhat rozvoji demokracie v České republice.“, výše zmíněným článkem tuto otevřenou diskusi rozhodně nepodporujete, ba naopak. Základním novinářským pravidlem totiž je, že by měly dostat prostor k vyjádření obě strany. To se, bohužel, v tomto článku nestalo.

Naše společnost si zakládá na férovém přístupu ke všem zákazníkům. Nevyužíváme podomní prodej a vždy se snažíme najít smírnou cestu k řešení problémů se zákazníky. Stejný postup jsme zvolili i v případě pana Posoldy. Přestože jsme se mu s ohledem k jeho stavu dlouhodobě snažili vyjít vstříc a poskytli mu významné ústupky a úlevy, nebyl schopen dodržet dohodnuté a oběma stranami odsouhlasené závazky. Domníváme se totiž, že je slušností platit své závazky, což se v případě pana Posoldy nestalo.

Zasílám Vám základní posloupnost obchodního případu pana Posoldy, ze kterého jasně vyplývá, že na naší straně v žádném případě nešlo o „drsné pokutování“, nejsme ani „úžerskou firmou“ ani žádného ze svých zákazníků „neterorizujeme“ – jak píšete ve svém článku. Naopak, jsme v několika případech vyšli panu Posoldovi nadstandardně vstříc.

Nedokážeme posoudit, s jakým záměrem pan Posolda napsal do Vaší redakce uvedený text, ani nedokážeme posoudit, s jakým záměrem jste tento text uveřejnil bez toho, aniž bychom mohli jakkoliv reagovat. Váš článek proto považujeme za neoprávněný útok na pověst naší společnosti. Žádáme Vás proto, abyste jej nejpozději do 15. 9. 2015 uvedl na pravou míru a využil faktů, které Vám předkládáme. V opačném případě budeme věc nuceni předat našim právním zástupcům.

Fakta a časová posloupnost obchodního případu pana Jana Posoldy:

Pan Posolda, respektive paní Marie Posoldová, s naší společností podepsala smlouvu na dodávky zemního plynu dne 28.8.2013 s individuální cenou 850,- Kč/MWh. Odběrné místo bylo připojeno od 1. 3. 2013 a zálohy stanoveny na částku 5.670 Kč/měsíčně. Za rok 2013 byly uhrazeny POUZE 2 zálohové platby (11.340,-). Na základě periodických odečtů 29.11.2013 bylo vystaveno vyúčtování s nedoplatkem 19.576,- Kč.

Dne 22.10.2013 byla odeslána žádost k rukám ředitele o prodloužení lhůty na zaplacení. Dne 25.10.2013 byl odeslán e-mail s informacemi o zdravotním stavu zákaznice a jejího manžela a o jejich tíživé finanční situaci.

Na základě těchto informací byl dne 17.12.2013 vytvořen splátkový kalendář na 20 splátek a bezúročně společně s Rozhodčí doložkou.

(Zde upozorňuji, že STANDARDNÍ splátkové kalendáře jsou běžně poskytovány max. na 10 splátek a jsou úročeny 7% p.a. Tomuto zákazníkovi byl poskytnut splátkový kalendář na 20 splátek a bezúročně).

Dne 8.1.2014 jsme obdrželi vrácený a podepsaný splátkový kalendář. Dne 26.3.2014 jsme po urgenci získali zpět i podepsanou Rozhodčí doložku. Následně byl klient urgován k úhradě záloh, neboť hrozila demontáž plynoměru.

Dne 4.4.2014 volal údajný vnuk pana Posoldy, že vše uhradí. Dne 7.5.2014 se pan Posolda dožadoval informace, jaká je výše jeho dluhu, jelikož uhradil jednorázově 6.000,- Kč, naše společnost mu odpověděla, že může pokračovat nadále ve splátkovém kalendáři po 1.000,- Kč/měs. Dne 15.12.2014 – odeslána výzva na uhrazení dlužné splátky ze splátkového kalendáře splatné k 10.11.2014 – uhrazeno bylo 15.12.2014.

V roce 2014 pan Posolda uhradil na zálohách 27.680,- Kč z původně stanovených zálohovým kalendářem 68.040,- Kč.

Dne 3.1.2015 odeslána panem Posoldou žádost o uvedení výše pohledávky, obratem naše společnost odpověděla. Dne 27.1.2015 vystavena nová faktura s datem periodického odečtu 27.11.2014. Faktura byla na doplatek 19.735,- Kč.

Dne 29.1.2015 zaslal pan Posolda e-mail s tím, že mu byla doručena faktura a žádá o prodloužení splátkového kalendáře o tuto fakturu. Dne 10.3.2015 naše společnost odeslala nový splátkový kalendář přesto, že původní spl. kalendář ještě nebyl uhrazen celý.

Dne 30.3.2015 stornována žádost o nový spl. kalendář – dluh (19.735,- Kč) byl jednorázově uhrazen.

Dne 21.6.2015 byl klientem obnoven příkaz na strhávání SIPA. Dne 3.7.2015 odeslána výzva na úhradu původního splátkového kalendáře za 2 splátky (2.000,- Kč). Dne 9.7.2015 jsme obdrželi informaci od klienta o provedené úhradě 2.000,- Kč – splátkový kalendář doplacen. Dne 20.7.2015 bylo pan Posolda informován o dlužných zálohách.

Dne 5.8.2015 se klient dotazuje na neuhrazené zálohy – námi odpovězeno. Dne 21.8.2015 opětovný dotaz – i přes naši odpověď - na neuhrazené zálohy. Následně byla naší společností odeslána Upomínka č. 1.

Z výše uvedeného je, myslím, zcela zřejmé, že pan Posolda od samého počátku neuhradil naší společnosti za odebrané množství zemního plynu a to ani poté, co jsme přistoupili na nadstandardní splátkový kalendář a se zákazníkem aktivně komunikovali.

Věřím, že na základě výše popsaného, uvedete věci na pravou míru.

S přátelským pozdravem

Ing. Martin Jonáš

mediální zástupce společnosti ARMEX ENERGY a.s.

e-mail: martin.jonas@ad-vise.cz

0
Vytisknout
4801

Diskuse

Obsah vydání | 12. 10. 2015