O politických náměstcích ministrů

5. 9. 2014 / Boris Cvek

čas čtení 6 minut

Prezident Zeman se zlobí na Václava Moravce za to, že Václav Moravec ve svém nedělním pořadu připomenul, že ve vládě tehdy ministerského předsedy Zemana byli političtí náměstci ministrů běžností (stopáž 48:00 a dál).

Otázky Václava Moravce z 31.8.2014: ZDE

Ve Sněmovně prezident prý ukázal, že šlo o odborné náměstky, byť byli členy vládnoucí ČSSD (původně tato místa byla prý nabídnuta lidem z ODS, ale ODS je odmítla - tedy byla vnímána jako místa bytostně politická, neboť nabídka vůči ODS a odmítnutí ze strany ODS jistě nebyly dány tím, že vhodní odborníci jsou pouze v ODS).

Prezident Zeman již nepřijde do pořadu Václava Moravce ZDE

Člen vládnoucí politické strany nominovaný na takové náměstkovské místo právě tou politickou stranou musí mít velký střet zájmů, pokud má být zároveň odborníkem. Musí být své straně vděčný jako její člen, že se dostal tak vysoko, musí jí být vděčný za to, že ho na tom místě drží, musí mít v té straně spoustu osobních vazeb -- co když mu odbornost a veřejný zájem řeknou, že má jít proti zájmům té strany, proti svým osobním vazbám, že se má vystavit riziku okamžitého odvolání a ztráty zaměstnání?

Smyslem zákona o státní službě právě nemá být spor o to, jaká je definice "politického náměstka". Má být posílena státní správa, aby vzdorovala svévolné moci politických stran nad veřejnými penězi. Např. aktuálně bylo zjištěno, že když firma sponzoruje politickou stranu, zvyšuje to její šanci na získání veřejných peněz:

"Firmy, které věnují peníze politickým stranám, získávají až o polovinu více veřejných zakázek ve srovnání se společnostmi, které se do politického sponzoringu nezapojují. Plyne to z výzkumu, který provedlo Centrum aplikované ekonomie, jež zároveň upozornilo na riziko střetu zájmů. Výzkum vychází z dat z let 2006 až 2013, které shromáždil server Politické finance." ZDE

Nehledě na to, že jsme mistry Evropy v množství veřejných zakázek bez otevřeného výběrového řízení (zatímco státy s nejnižší mírou korupce na světě takové zakázky vůbec nemají) ZDE

. Prostě na daních se vyberou obrovské peníze, s nimiž hospodaří politikové, a hospodaří s nimi tak, že desítky miliard korun ročně jsou rozkradeny, ty desítky miliard, které by mohly jít do školství, zdravotnictví, na splacení státního dluhu atd. Kromě toho tyto peníze dávají obrovskou ekonomickou moc těm, kdo se k nim dostanou -- a to nejsou žádní holoubci se zájmem na rozvoji a prosperitě této společnosti. Vezměte si příběh jednoho všeobecně známého Čecha, který s českými penězi v kapse dokázal rozvrátit podsvětí padesátimilionového státu na jihu Afriky.

Protikorupční organizace, jimž jde právě o zamezení rozkrádání veřejných peněz, které jsou pod kontrolou politiků, tlačí už dlouho dobu na přijetí zákona o státní službě (jsme jediná země v EU, u níž takový zákon není běžnou součástí fungování státní správy), který by měl omezit moc politiků nad veřejnými penězi ve prospěch úředníků, placených za ochranu veřejného zájmu. A tu přišel Miroslav Kalousek a bývalá vládní koalice s hojnými zkušenostmi z boje proti korupci, zapěli píseň o "úřednické šlechtě" a shodli se s koalicí, že zákon vykastrují a zbaví ho na politicích nezávislého úřednictva. ZDE

Jak by se ostatně politici, tedy ti pravidelně se střídající "u lizu" (ne KSČM nebo Úsvit), neshodli na něčem tak prospěšném, totiž na tom, že jim do rozdělování veřejných peněz nebudou kecat žádní úředníci, placení za ochranu veřejného zájmu? Vždyť veřejný zájem tu chrání přece politici (díky Bohu, že politici neprovozují soudnictví nebo školství, jak tu bývalo zvykem za dob vedoucí úlohy politiků ve státě).

Ostatně kdo si poslechne premiéra v už zmíněném pořadu Václava Moravce z minulé neděle, těžko může nabýt jiného dojmu než toho, že nová národní fronta se zabývá služebním zákonem nikoli proto, aby ochránila naše peníze, nýbrž proto, aby ošálila Brusel a nalákala bruselské peníze do ČR, kde je pak bude možno za bdělého dohledu politiků rozkrást.

Prezidentův boj proti politickým náměstkům zcela míjí podstatu této věci. Žádná protikorupční organizace, pokud vím, nevidí v "politických náměstcích" problém. Podle Jiřího Dienstbiera prezidentem kritizovaný návrh zákona dokonce naopak omezuje počet náměstků na dva:

"Současně však zpochybnil prezidentův boj proti politickým náměstkům. Upozornil, že Zemanem kritizovaný paragraf 174 služebního zákona funkci politických náměstků nezavádí, ale naopak omezuje jejich počet. "Oproti současnému stavu snižujeme počet náměstků, protože se v návrhu zastropovávají na dva. Dosud jich mohlo být neomezeně, kolik si ministr politicky obhájil a na kolik měl peníze," uvedl Jiří Dienstbier." ZDE

Jsou-li ovšem "odborní náměstci" členové vládnoucí strany, kteří jsou této straně zavázáni za své posty, jak to bylo za Zemanovy vlády, je těžké si představit, co je pak "politický náměstek". Smysl zákona o státní službě, jak na to už dříve upozornily odbory a protikorupční organizace, byl ale už dávno prohrán s pádem myšlenky na opravdovou nezávislost státní správy na politicích. Nic na tom nezmění ani to, že prezident Zeman po vzoru prezidenta Klause odmítl chodit do Moravcova nedělního pořadu.

0
Vytisknout
5225

Diskuse

Obsah vydání | 8. 9. 2014