Důvěřuj, ale prověřuj...

5. 10. 2012 / Václav Novotný

čas čtení 3 minuty

Uvádím jen část textu, zveřejněného na vašich stránkách:

Pak již zbývá jen jeden způsob, jak dát manifestačně najevo nesouhlas občanů s tímto stranickým systémem, a to je odevzdání neplatného hlasu ve formě roztrženého volebního lístku vloženého do úřední obálky (viz výzva Hnutí za přímou demokracii).
 

Další část textu:

Avšak výsledky voleb, včetně počtu příp. neplatných hlasů, zveřejněny být musí. A tak je možné donutit např. ČT, aby všem divákům v celé republice přinesla zprávu o tom, kolik občanů si přeje změnu politického systému. Takto by se i z fakticky formálního volebního aktu stala manifestace občanského sebevědomí a síly občanské společnosti.
 

Tím jsem ukončil kopírování textu pana Milana Valacha a dovolil bych si malý komentář.

Je rozdíl mezi přetrženým a roztrženým volebním lístkem. Podle volebního zákona:

§ 39

Posuzování hlasovacích lístků

(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

§ 40

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

(2) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede

a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení,

b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu,

c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d) počet odevzdaných úředních obálek,

e) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,

f) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic.

        (3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise.

        (4) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

Údaje z krajských voleb roku 2008.

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17.10. -- 18.10.2008

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Jihomoravský kraj
 
Okres: Brno-město
 

Okrsky  celkem            357   
 
Okrsky zpr.               357   
 
Okrsky v %                100
 
Voliči v seznamu      317 948   
 
Vydané obálky         130 848
 
Volební účast v %          41,15
 
Odevzdané obálky      130 489   
 
Platné hlasy          128 475
 
% platných hlasů           98,46
 
 

Jsem pro jasné, předem předložené do posledního puntíku uvážené a srozumitelné vize. Vize reálné, počítající s negativními stránkami jedinců i společnosti.

Vždy mi to připomene vystoupení pana Popelky v ČT a v jeho šlépějích jdou další. Jakékoliv chyby vždy zaplatí občan.

0
Vytisknout
6424

Diskuse

Obsah vydání | 5. 10. 2012